Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης

Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρέχει χρηματοδοτήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG).

Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας κατά περίπτωση συγκεκριμένους στόχους που μεταξύ άλλων αφορούν:

  • Τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας με μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Τη μείωση των εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Τη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Τη μείωση των απορριμμάτων από την παραγωγική τους διαδικασία
  • Την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών
  • Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, όπως το ISO 14001 και ISO 50001

 

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση εντάσσοντας σε αυτή κριτήρια ESG προς τις εταιρίες:

  • ALUMINCO. Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1982 και σήμερα είναι μία από τις πιο προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου παγκοσμίως. Με συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και τις πιο σύγχρονες γραμμές παραγωγής, έχει αναπτύξει και εδραιώσει εκατοντάδες προϊόντα αλουμινίου, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, με πολλές καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες. Παρέχει συστήματα για πόρτες και παράθυρα, κάγκελα, περιφράξεις, πέργκολες καθώς και ειδικά σχεδιασμένα συστήματα προσόψεων για αεροδρόμια, πύργους, γήπεδα, και γενικότερα κτίρια απαιτητικών προδιαγραφών. Πρόσφατα, πρόσθεσε ένα νέο προϊοντικό κεφάλαιο, μια premium συλλογή από «architect-friendly συστήματα αλουμινίου Skyline. Έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και μακροχρόνιες συνεργασίες σε περισσότερες από 60 χώρες και είναι σταθερά προσηλωμένη στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, που ανταποκρίνονται τόσο ποιοτικά, όσο και αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες διεθνείς αγορές. Μέσω του προγράμματος «A Planet to Love» η ALUMINCO εργάζεται με ολοκληρωμένες δράσεις γύρω από το ζήτημα της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, εκπαιδεύοντας τους τελικούς καταναλωτές, παράγοντας προϊόντα με χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 και αναπτύσσοντας συστήματα αλουμινίου για παθητικά κτίρια. Τα τελευταία χρόνια επενδύει συνεχώς στην βελτίωση τόσο των κτιριακών της υποδομών, όσο και στον μηχανολογικό της εξοπλισμό χρησιμοποιώντας δικά της κεφάλαια και κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια για την εκπαίδευση του προσωπικού και τη διάδοση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τη σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς η εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν την σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών και τη διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Στα 40 χρόνια πορείας της, ηγείται των εξελίξεων, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και παράγοντας τα προϊόντα της με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον εφαρμόζοντας στην πράξη το motto της «Building a sustainable future».

  • ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. είναι φαρμακευτική εταιρεία με κύριο αντικείμενο την παραγωγή παρεντερικών φαρμακευτικών διαλυμάτων, κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά και υψηλή τεχνογνωσία, με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το 1980, εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή των ορών στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο παραγωγής και οι διοικητικές υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα, ενώ η Εταιρεία διαθέτει και υποκαταστήματα πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Τα τελευταία χρόνια η ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της πλέον να διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού (σε περισσότερες από 20 χώρες σε 4 ηπείρους), ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επενδύσεις της σε νέες γραμμές παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους. Η εταιρεία επιπλέον αξιοποιώντας την μακρά εμπειρία που κατέχειτην εξειδικευμένη παραγωγή φαρμακευτικών διαλυμάτων, ενισχύει τις δραστηριότητές της και στον τομέα της  Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.  Στα πλαίσια της δέσμευσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη, η  ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.  προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας χρηματοδότησης με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θέτοντας στόχους που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, υλοποιεί με συνέπεια την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της με την αειφόρο τραπεζική, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον, τους επενδυτές και τους μετόχους της.

Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει ένα αριθμό τέτοιων συμβάσεων που αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα  €250 εκ. Μέσω αυτών των συμβάσεων η Τράπεζα έχει υποστηρίζει ενεργά την χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα που αφορούν την επίδραση των χρηματοδοτήσεων στην Κοινωνία. Το περιβαλλοντικό όφελος που αναμένεται να επιτευχθεί τα επόμενα έτη από την ενεργή σύμπραξη των επιχειρήσεων και της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών, καθώς και γενικότερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Το ka-business.gr προτείνει

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...