Γιατί πρέπει να δώσουμε προσοχή στον κανονισμό GDPR ;

 

Γιατί κρίθηκε αναγκαίος ο GDPR;

Ο GDPR υπάρχει λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος του κοινού για προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα κρούσματα κακής διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως, για παράδειγμα, στη περίπτωση του Facebook, εντείνει την ανάγκη για επικαιροποιήση των νομικών ρυθμίσεων.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών  προσωπικά δεδομένα θεωρούνται κάθε πληροφορία, που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισής μας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα π.χ. το όνομά μας, η διεύθυνσή μας, το email μας, η τοποθεσία μας, το ιστορικό περιήγησής μας. Επίσης περιλαμβάνουν διαδικτυακούς μηχανισμούς αναγνώρισης, όπως η διεύθυνση IP, ή τα cookies, που αποθηκεύονται, στο φυλλομετρητή μας και οι οποίοι χρησιμοποιούνται, για να μας συνδέσουν, με τις συσκευές, ή τις υπηρεσίες, που χρησιμοποιούμε.

 

Ποια δεδομένα προστατεύει;

  • Βασικές πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, κτλ
  • Web δεδομένα, όπως η τοποθεσία, η διεύθυνση IP, κτλ
  • Πληροφορίες για την υγεία των φυσικών προσώπων
  • Βιομετρικά στοιχεία
  • Εθνότητα, φυλή, κτλ
  • Πολιτικές απόψεις
  • Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Και το πρόστιμο είναι…βαρύ κι ασήκωτο!

Ο νέος κανόνας είναι ιδιαίτερα αυστηρός και τα πρόστιμα είναι επίσης αυστηρά. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει το 4% των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του Facebook!

 

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα εφαρμόζεται;

Ο GDPR δεν θα έχει εφαρμογή σε προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από ένα άτομο για αυστηρά προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που γίνονται κατ’ οίκον και όχι σε επαγγελματικό χώρο.

 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο του Κανονισμού εδώ.