Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Αυτοδιοίκηση Το πρώτο αποτεφρωτήριο της χώρας δημιουργεί ο δήμος Θεσσαλονίκης

Το πρώτο αποτεφρωτήριο της χώρας δημιουργεί ο δήμος Θεσσαλονίκης

 

Η αγορά θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.3463/2006 καθώς και με το Π.Δ. 270/81 και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένου του θεμελιώδους δικαιώματος των ανθρώπων να διαθέτουν μετά θάνατον το σώμα τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, κοσμοθεωρητικές και ιδεολογικές τους αντιλήψεις, όπως αυτό απορρέει από τα άρθρα 2 παρ.1 του Συντάγματος για το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας καθώς και από το άρθρο 13 του Συντάγματος για τη θρησκευτική ελευθερία.

Μετά την ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2015 που αφορά τη μείωση κατά το ποσό των 400.000 ευρώ του Κ.Α. 7336.01.01 του έργου «Συντήρηση και επισκευή ΗΛΜ εγκαταστάσεων Κοιμητηρίων» ώστε να δοθεί η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή ισόποσης χρέωσης του Κ.Α. 7112 «Αγορά οικοπέδου για Αποτεφρωτήριο».

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων και τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.3852/2010.

 

Το ka-business.gr προτείνει

Eκδήλωση: Δράσεις κρατικών ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που διοργανώθηκε...
Ενισχύονται οι τουριστικές ροές από τη Γερμανία: Νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό εναλλακτικό τουρισμό
Το μήνυμα ότι οι τουριστικές ροές από τη Γερμανία καθώς και από άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης θα ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, έλαβε...
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έκθεση “FRESKON 2024”
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Eκδήλωση: Δράσεις κρατικών ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που διοργανώθηκε...
Ενισχύονται οι τουριστικές ροές από τη Γερμανία: Νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό εναλλακτικό τουρισμό
Το μήνυμα ότι οι τουριστικές ροές από τη Γερμανία καθώς και από άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης θα ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, έλαβε...
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έκθεση “FRESKON 2024”
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για...