Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Πως η δασική νομοθεσία δημεύει αγροτικές περιουσίες και εξαφανίζει την...

«Πως η δασική νομοθεσία δημεύει αγροτικές περιουσίες και εξαφανίζει την ανταγωνιστική κτηνοτροφία»

Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος, ενόψει της επικείμενης συζήτησης στο ΣτΕ που αφορά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, παρεμβαίνει και αποκαλύπτει:

 Γιατί μέχρι σήμερα, δημεύτηκε όλη η αγροτική περιουσία των αγροτών εκτός από εκείνη που βρίσκεται στις πεδιάδες και καλλιεργείται συστηματικά.

Γιατί χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης  έχουν την χάσει  περιουσία τους  και δεν μπορούν να αξιοποιούν τις εκτάσεις τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό και δασικό ισοζύγιο της κάθε περιοχής

 Πως  η επί δεκαετίες  συστηματική παραπληροφόρηση  από πλευράς δασολόγων  σε συνδυασμό με τη διαστρέβλωση μία σειράς διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, εξαφάνισαν τους βοσκότοπους από τη χώρα.

Γιατί το φλέγον ζήτημα του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, που έχει τεθεί το 1979  ( ν. 998 ) , καθώς και του χαρακτηρισμού τους ως δασικών εκτάσεων, που αποτελεί πηγή του προβλήματος και τον πρωταρχικός λόγος της δήμευσης των περιουσιών χιλιάδων πολιτών, εξαιτίας της διαστρέβλωσης της έννοιας του δάσους και της δασικής έκτασης η οποία έχει εμφιλοχωρήσει τον κλάδο των δασολόγων.

Πως νομοθετική αυτή μεθόδευση λειτούργησε εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά και των κληρονόμων τους. Με τη δασική νομοθεσία να τους αναγκάζει να προστρέξουν στην τουρκική κυβέρνηση για να αναγνωρίσουν την περιουσία τους που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια! Την οποία ακόμη και εάν αναγνωρίσουν δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν , αλλά απλώς να τη βλέπουν.

Πότε και πως βαπτίστηκαν κτηνοτροφικές και αγροτικές εκτάσεις ως  δασικές

H  Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος αναφέρει, ότι το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου για τα Δάση και τις Δασικές εκτάσεις ήταν καθορισμένο Μόνο για τα Δάση και τις Δασικές Εκτάσεις με το β. δ. του 1836, το οποίο επαναθεσπίστηκε με τον Δασικό Κώδικα του 1929. Διάταξη που καθορίστηκε επίσης άλλη μια φορά το 1979 με τον νόμο  998/79.

Ο νόμος όμως αυτός σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους, οι οποίοι έκαναν σαφέστατα διαχωρισμό των κτηνοτροφικών εκτάσεων (θαμνολίβαδα, βοσκότοποι, ελαιώνες, άμπελοι  κτλ) από τις δασικές εκτάσεις, όχι μόνο δεν προέβη στον καθορισμό της έννοιας και τον διαχωρισμό τους, αλλά τις  εξαφάνισε!  Αντί αυτού και με δικαιολογία ότι οι κτηνοτροφικές εκτάσεις είναι μόνο οι χορτολιβαδικές εκτάσεις,  καθόρισε και επ΄αυτών αυτών το τεκμήριο του υπέρ του Δημοσίου. Δόθηκε πλέον έτσι, η ευχέρεια στις δασικές υπηρεσίες να χαρακτηρίζουν τις χορτολιβαδικές εκτάσεις  δασικές. Με συνέπεια τον χαρακτηρισμό του 95% της εκτάσεως της Πάτμου ως Δασική έκταση και στα λοιπά Κυκλαδονήσια κατ΄ελάχιστον 75%

Αντισυνταγματική διάταξη

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 998/79 είναι απολύτως αντισυνταγματική, αλλά και αντίθετη προς το άρθρο 17 του Συντάγματος περί Ιδιοκτησίας, που όφειλε να έχει καταπέσει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Επί του ζητήματος αυτού, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος κ. Δημήτρης Κοτσώνης αναφέρει τα εξής:  «Οι Περί των Δασών αποφάσεις του ΣτΕ , ακολούθησαν τη βασική απόφαση της Ολομελείας του, που στηρίχθηκε σε εσφαλμένα στοιχεία ως προς την Δασοκάλυψη της Ελλάδας! Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατεδείκνυαν, ότι η χώρα κατείχε το μικρότερο ποσοστό δασοκάλυψης στην Ευρώπη  (24%). Η καταμέτρηση όμως για την Ελλάδα από την Ε.Ε καθορίστηκε στο 51%. Ενώ σήμερα, με τους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί έως  τώρα και αντιστοιχούν στο 55% της Χώρας, η δασοκάλυψη υπερβαίνει το 71% ! ».

Ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό που κατέχουν τα δάση στην Ελλάδα;

Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος  υπογραμμίζει ακόμη, ότι οι δασολόγοι δεν αναφέρουν στον αρχικό δασικό κώδικα του ελληνικού κράτους του 1929 ο οποίος καθόρισε ότι δάσος και δασική έκταση είναι η εκείνη η έκταση, οποία μπορεί να αποδώσει δασικά προϊόντα εντός λογικού χρονικού διαστήματος: «Ένας ορισμός που δεν διαφέρει από εκείνον που δίνει  στα δάση ο διεθνής οργανισμός FAO και που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία   καταμέτρησε την χλωρίδα των Κρατών της. Από αυτή την καταμέτρηση προέκυψε όπως προαναφέρθηκε,  ότι οι κτηνοτροφικές εκτάσεις στην Ελλάδα καταλαμβάνουν το 18% της επιφάνειας της και τα δάση 51%. Σύμφωνα όμως με τους δασικούς χάρτες, δεν υπάρχουν βοσκότοποι/κτηνοτροφικές εκτάσεις στην.

Δημεύεται δηλαδή, η αγροτική ιδιοκτησία στην Ελλάδα, επειδή χαρακτηρίστηκε δασική,αλλά και κάθε έκταση στην οποία υπάρχουν φρύγανα ή φτέρη κλπ, γεγονός, που είχε ως αποτέλεσμα το 95% σε αρκετά των νησιά των Κυκλάδων να χαρακτηρίζεται δάσος!», τονίζει ο κ. Κοτσώνης.

Η υποκριτική τοποθέτηση των δασολόγων

 Αποτέλεσμα αυτού του προφανούς λάθους του νόμου 998/79, στο οποίο ωθήθηκε η πολιτική ηγεσία, από την υποκριτική τοποθέτηση των δασολόγων και υπό το βάρος της συνταγματικής επιταγής για την προστασία των δασών, αλλά και κυρίως παραπληροφορημένη, ότι η έκταση την οποία καταλαμβάνουν τα δάση στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει το 24%. Ποσοστό, το οποίο είναι πράγματι  μικρό !

Ακόμη δε παραπληροφορημένη  και ότι η εξαφάνισή των Δασών συντελείται με ραγδαίο ρυθμό, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει. Διότι η δασοκάλυψη έχει αυξηθεί έκτοτε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των δασικών Υπηρεσιών

Προδήλως δε οι πολιτική ηγεσία ψηφίζοντας αυτόν τον νόμο δεν αντιλήφτηκε τις επιπτώσεις, που δημιουργούσε η εξαφάνιση της κατηγορίας των βοσκοτόπων, καθώς και πολλών άλλων εκτάσεων,  από τους ορισμούς περί δασών και δασικών εκτάσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, προχώρησε στην θέσπιση του νόμου 998, τον οποίο είχε συντάξει η Διεύθυνση Δασών, ικανοποιώντας τις επιδιώξεις των δασολόγων για να αναρριχηθούν στα κέντρα αποφάσεων, αφού πλέον η αδειοδότηση κάθε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑΣ πρέπει να εγκριθεί από αυτούς, λόγω  αυτού τεράστιου σφάλματος, να έχουν χαρακτηρίσει το 72-73% της Ελληνικής Επικρατείας  Δάσος.

 Στη συνέχεια το σφάλμα αυτό, έγινε αντιληπτό από την πολιτική ηγεσία, λόγω του  μεγάλου προβλήματος, που δημιούργησε όχι μόνο στην απαγόρευση στης αδειοδότησης των κάθε είδους ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, αλλά από την αδυναμία του Κράτους να νομοθετήσει τον Χωροταξικό Χάρτη της Χώρας.

 Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων, κ. Δημήτρης Κοτσώνης υπογραμμίζει επίσης, ότι : «Η επί σαράντα χρόνια αδυναμία του Κράτους να θεσπίσει τον Χωροταξικό της Χώρας, ο οποίος θα έλυνε το  προβλήματος της τεράστιας γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζει η Χώρα από το 1979 και καθιστά αδύνατη την ΑΝΑΠΤΥΞΗ, οφείλεται στη δασική νομοθεσία, η οποία κατέληξε να χαρακτηρίζει το 71% του Εθνικού Χώρου Δάσος και Δασικές Εκτάσεις,  στο οποίο απαγορεύεται η εγκατάσταση κάθε λειτουργίας, πλην ορισμένων εξαιρέσεων» . Και προσθέτει: «Μόνο ο Χωροταξικός Χάρτης θα   καταργήσει την τεράστια γραφειοκρατία και την υποκειμενικότητα της κρίσης των στελεχών  της διοικήσεως, που είναι το επακόλουθο απλώς και μόνο, λόγω της ανυπαρξίας αυτού. Υποκειμενικότητα, η οποία επιτρέπει στη  δημοσία διοίκηση  να την εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν. Για αυτό το λόγο, το ζήτημα αυτό, δηλαδή η κατ΄ουσία απαγόρευση κάθε επένδυσης στις εκτός σχεδίου περιοχές, οδήγησε έκτοτε το σύνολο των Κυβερνήσεων σε πολλές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του σφάλματος. Με τελευταία την απόπειρα για την εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία μερικών κατηγοριών εδαφών, κατά την ψήφιση του νόμου για χωροταξικές- πολεοδομικές ρυθμίσεις».

Οι δασολόγοι αντιδρούν ακόμη και στις δειλές τροποποιήσεις

Τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας, αναφέρουν ακόμη, ότι  οι δασολόγοι αντέδρασαν ακόμη και στις δειλές τροποποιήσεις που επέβαλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες εξαιρεί από τους δασικούς χάρτες τις εκτάσεις εκείνες, που το Κράτος έχει παραχωρήσει σε ακτήμονες για καλλιέργεια. Προβάλλουν δε πέραν της προσβολής του περιβάλλοντος και την αντισυνταγματικότητα τους, τη δικαιολογία,  ότι οι τροποποιήσεις του νόμου δημιουργούν δυσκολίες από την ασάφεια τους που θα οδηγήσουν  σε λάθη και παρερμηνείες και ερωτήματα που θα εμποδίσουν τη διοίκηση να πράξει το έργο της. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ασάφειες και λάθη. Τους προκαλούμε, αφού τις έχουν εντοπίσει, ας ζητήσουν την διόρθωσή τους.

 

Παρέμβαση της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας στο ΣτΕ

Πέρασε ο καιρός που οι προσφυγές τους θα δικάζονται χωρίς την παρουσία εκείνων των οποίων η περιουσία τους  ΔΗΜΕΥΤΗΚΕ από τη δασική νομοθεσία. Ο σύλλογος μας στοχεύει, πέραν της προάσπισης της περιουσίας των μελών του και στην πραγματική προστασία του περιβάλλοντος που κινδυνεύει από τέτοιους ισχυρισμούς και αντιλήψεις.

Υπενθυμίζεται, ότι  Άσκησε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας  υπέρ του κύρους της απόφασης του ΥΠΕΝ για την  αναμόρφωση των δασικών χαρτών και κατά της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσαν εναντίον της η «Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων» και το «Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

«Στόχος μας είναι η πραγματική προστασία του Περιβάλλοντος, και της ανθρώπινης ζωής, για τα οποία πασχίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, αφού η κτηνοτροφία συμβάλλει καθοριστικά στην εξισορρόπηση της οικολογικές ισορροπίας και όχι στη βλάβη της, από την αχαλίνωτη ανάπτυξη των Δασών.  Θα παλέψουμε εναντίον της διατήρησης της υπερεξουσίας των Δασαρχών, που επιδιώκουν την καταστροφή των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους. Στόχο μας, η οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται να υλοποιείται με βάση την ορθή εφαρμογή  των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Αειφορίας».

Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι

 Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων υπενθυμίζει για άλλη μία φορά  προς πάσα κατεύθυνση, ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα των πολιτών, και ο Ακρογωνιαίος λίθος της Αστικής Δημοκρατίας,   το οποίο οφείλει η πολιτεία  να σέβεται έμπρακτα και δεν μπορεί να αγνοείται και να παρακάμπτεται Δημεύεται από τις υπερβολές της δασικής νομοθεσίας επειδή οι δασολόγοι , προκειμένου να μετέχουν στα στις αποφάσεις για την αδειοδότηση των ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με όλα τα παραπάνω  βάσει της οποίας, την χαρακτηρίζουν ΔΆΣΟΣ !

 «Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι απέναντι σε όσους, με πρόσχημα την προστασία των Δασών, την οποία σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε, έχουν μεταβάλλει την Ελλάδα σε ένα απέραντο Δάσος ή για  να αυξήσουν τις αρμοδιότητες τους στη δημοσία Διοίκηση, καλυπτόμενοι πίσω από τις αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο οι ίδιοι παραπληροφόρησαν», υπογραμμίζει, ο κ. Κοτσώνης.

Το ka-business.gr προτείνει

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έρχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Πολυγύρου
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η μείωση των ρύπων αποτελούν μέρος της πολιτικής της Διοίκησης του Δήμου Πολυγύρου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος, Γιώργος...
Σοκ στη Γαλλία με τον ομαδικό βιασμό 12χρονης από εφήβους
Αγόρια ηλικίας 13 ετών σε προάστιο του Παρισιού κατηγορήθηκαν για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και επίθεση με θρησκευτικά κίνητρα σε βάρος της, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών
Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το 65o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2024. Το ελληνικό...
ΕΕΘ: Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ
Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων - μελών του, αναλαμβάνει και φέτος πρωτοβουλία και επιδοτεί τη...