Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαχαίρι στο κόκκαλο Ύστατη έκκληση για τη σωτηρία του ΝΟΗΣΙΣ

Ύστατη έκκληση για τη σωτηρία του ΝΟΗΣΙΣ

 

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει, παρά τα προβλήματά του, να αποτελεί σήμερα το κορυφαίο τεχνολογικό κέντρο της Ν.Α Ευρώπης, έχοντας παρουσιάσει πλήθος δράσεων και δραστηριοτήτων, συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και έχοντας δεχτεί πάνω από 1.600.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περίπου 1.000.000 μαθητές το έχουν επισκεφθεί και έχει συνεργαστεί με πλήθος σπουδαίων επιστημόνων και καλλιτεχνών. Η ποικιλία των εκπαιδευτικών του δράσεων προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να κατανοήσει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διευρύνει το επίπεδο των γνώσεών του. Το ΝΟΗΣΙΣ είναι μια νησίδα αριστείας για τη χώρα, εθνικό κεφάλαιο και πολιτιστική κληρονομιά για τη γενιά του μέλλοντος. Παράλληλα, συμβάλλει καταλυτικά ως σημαντικός παράγοντας και πόλος έλξης στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

 

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι Ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό του Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με συστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή του. Ο φορέας επιδεικνύει παγκόσμια επίδοση αυτοχρηματοδότησης σε ποσοστό 77% του προϋπολογισμού του. Διευκρινίζεται ακόμη πως δεν έχει λάβει καμία τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση εδώ και περίπου δύο χρόνια.

 

Το Κράτος ωστόσο,  παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις, οδηγεί δυστυχώς το ΝΟΗΣΙΣ σε συστηματική απαξίωση και δεν αντιλαμβάνεται στο ελάχιστο τη σημασία και την προσφορά του στη χώρα και την κοινωνία. Λυπηρό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα, παρά το πλήθος των επιστολών και των τηλεφωνικών επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία, δεν υπάρχει μέριμνα για τον ορισμό Διοικητικού Συμβούλιου του Ιδρύματος. Δυστυχώς, η εκκρεμότητα αυτή υφίσταται για περισσότερο από ένα χρόνο. Παράδοξα, η Πολιτεία αντί να στέκεται αρωγός και να στηρίζει διοικητικά και οικονομικά αυτό το μοναδικό για το έργο του Ίδρυμα, πράττει ακριβώς τα αντίθετα. Αποτελεί δε παγκόσμια πρωτοτυπία και καινοτομία η ένταξη του φορέα που αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε καθεστώς ΔΕΚΟ με την απαίτηση από το Κράτος το ΝΟΗΣΙΣ να έχει ισοσκελισμένο και κερδοφόρο προϋπολογισμό χωρίς να επιδοτείται ή να στηρίζεται οικονομικά.

 

Η οικονομική εικόνα σήμερα του Ιδρύματος αποτυπώνεται ως εξής:

 

Α. Οι οφειλές και απλήρωτες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί σε βάθος δεκαετίας ανέρχονται πλέον των 1.400.000 Ευρώ και αφορούν τις γηγενείς οφειλές  από ίδια έσοδα και έξοδα εξαιρουμένων των δαπανών από συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

Β. Ποσό ύψους 514.000 Ευρώ που αφορά την έγγραφη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31/12/2011 δεν έχει δοθεί.

 

Γ. Ο φορέας καταγράφει ετήσιο έλλειμμα λιγότερο από 25% του προϋπολογισμού του. Επισημαίνουμε, όμως, ότι το έλλειμμα αυτό δεν αποτυπώνει το πραγματικό έλλειμμα λειτουργίας του δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει ελλιπής συντήρηση, έλλειψη κύριων αναγκών σε προσωπικό, διακοπή λειτουργίας λόγω μη δυνατότητας επισκευών σε πρωτογενή και δευτερογενή εξοπλισμό, συνεπεία της ανάγκης επιβίωσης με τις υπάρχουσες συνθήκες χρηματοδότησης και πόρων. Δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο για ανάπτυξη και ίδιες επενδύσεις, το οποίο αναζητείται, με σχετική επιτυχία εκτιμούμε, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χορηγίες.

 

Δ. Οι φοροασφαλιστικές υποχρεώσεις είναι τακτοποιημένες μέχρι 30/04/2015 και η μισθοδοσία του προσωπικού έναντι της μισθοδοσίας Μαΐου 2015.

 

 Ε. Η μισθοδοσία του προσωπικού (σύνολο 23 άτομα) ανέρχεται σε 570.000 Ευρώ ετησίως, ήδη είναι καθυστερημένη από το Μάιο και δεν θα υπάρξει καμιά δυνατότητα για κάλυψή της τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

 

Το Ίδρυμα επίσης, προκειμένου να καταφέρει να λειτουργεί, εκτελεί δαπάνες και πληρωμές ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα του, χωρίς να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

 

Άμεσο πλέον κίνδυνο για τη διακοπή της λειτουργίας του ΝΟΗΣΙΣ, αποτελεί και η οφειλή προς τη ΔΕΗ Α.Ε. Η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας θα αποτελέσει, όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί στους αρμόδιους, ταφόπλακα στη δράση και το έργο του και θα έχει αξεπέραστες επιπτώσεις και συνέπειες σε ενδεχόμενη επαναλειτουργία του. Οι καταστροφές σε εξοπλισμό και εκθέματα και οι αποζημιώσεις σε τρίτους, μισθωτές χώρων και προμηθευτές θα είναι ανυπολόγιστες.

 

Σήμερα απαιτείται πολιτική απόφαση που θα δώσει έστω και προσωρινή λύση στο αδιέξοδο και θα επιτρέψει στο φορέα να συνεχίσει τη λειτουργία του προσεχώς.

 

Κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:

1.         Άμεσος ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2.         Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 300.000€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των κύριων αναγκών.

 

3.         Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 514.000€ για τη διαχείριση και την αποπληρωμή τους μέχρι 31/12/2011.

 

4.         Καταβολή τακτικής επιχορήγησης ύψους 500.000 Ευρώ και θεσμικής αλλαγής του οικονομικού και διοικητικού πλαισίου του φορέα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του απαλλαγμένο.

 

Απευθύνουμε ύστατη έκκληση για τη σωτηρία του Ιδρύματος δεδομένου του αδιεξόδου και της αδυναμίας ομαλής και αξιοπρεπούς λειτουργίας που θα επιφέρει τη μέγιστη ζημία και την απώλεια ενός φορέα που αποτελεί κόσμημα και αξία για την Ελλάδα.

 

 

(Video) 16ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Απολογισμός – Πρόσωπα – Αποδελτίωση – Ομιλίες
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ που διοργάνωσε το με θέμα τις «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ». Το 16ο ΚΑ που...

Το ka-business.gr προτείνει

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών: Οργανωμένα ταξίδια
Οργανωμένο ταξίδι είναι κάθε ταξίδι, το οποίο προσφέρεται από τουριστικά γραφεία -που λειτουργούν νόμιμα (δηλαδή με σήμα του Ε.Ο.Τ.) και υπερβαίνει τις 24 ώρες ή...
Εργασία: Νέα Πρόσκληση σε Δήμους-ΔΕΥΑ-Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας, για την...
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
Μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών, κατά το σχολικό έτος 2022 2023, στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών: Οργανωμένα ταξίδια
Οργανωμένο ταξίδι είναι κάθε ταξίδι, το οποίο προσφέρεται από τουριστικά γραφεία -που λειτουργούν νόμιμα (δηλαδή με σήμα του Ε.Ο.Τ.) και υπερβαίνει τις 24 ώρες ή...
Εργασία: Νέα Πρόσκληση σε Δήμους-ΔΕΥΑ-Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας, για την...
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
Μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών, κατά το σχολικό έτος 2022 2023, στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές...