Αρχική ΥΓΕΙΑ Διατροφή ΚΕΠΚΑ: Οι καταναλωτές στην Ελλάδα ψωνίζουν τρόφιμα με βάση την τιμή

ΚΕΠΚΑ: Οι καταναλωτές στην Ελλάδα ψωνίζουν τρόφιμα με βάση την τιμή

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του ειδικού Ευρωβαρόμετρου, για την ασφάλεια των τροφίμων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 21 Μαρτίου 2022, έως τις 20 Απριλίου 2022, με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων και μέσω διαδικτύου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 26.509 καταναλωτές, στα 27 κράτη-μέλη.

Στην Ελλάδα η έρευνα διεξήχθη, από τις 22 Μαρτίου 2022 έως τις 16 Απριλίου 2022, με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων και έλαβαν μέρος, σε αυτήν, 1.013 καταναλωτές, από τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

 • Οι καταναλωτές θεωρούν ότι το κόστος των τροφίμων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, όταν αγοράζουν τρόφιμα:
  • Ελλάδα: 70%
  • Ε.Ε.: 54%
 • Οι καταναλωτές θεωρούν την ασφάλεια των τροφίμων ως δεύτερο σημαντικό παράγοντα, στην Ελλάδα (65%) και τρίτο στην Ε.Ε. (46%), όταν αγοράζουν τρόφιμα.
 • Μόνο 8% των καταναλωτών στην Ελλάδα και 16% των καταναλωτών στην Ε.Ε. θεωρούν τις επιπτώσεις, στο περιβάλλον και στο κλίμα, σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει τις επιλογές τους, όταν αγοράζουν τρόφιμα.
 • Το 99% των καταναλωτών, στην Ελλάδα, και το 70% στην Ε.Ε. ενδιαφέρονται, για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Το 86% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και το 65% στην Ε.Ε. έχουν ακούσει, για το πρόβλημα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, στα τρόφιμα.
 • Το 81% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και το 70%, στην Ε.Ε., έχουν ακούσει για τα πρόσθετα, που χρησιμοποιούνται, σε τρόφιμα, ή ποτά (χρωστικές ουσίες, αρωματικές ουσίες, συντηρητικά).
 • Οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, έχουν ακούσει για τροφικές δηλητηριάσεις από φαγητό, ή ποτό, που έχει μολυνθεί, από βακτήρια, ιούς, παράσιτα (75%), για ασθένειες που εντοπίζονται στα ζώα και που επηρεάζουν τα ζώα, ή τους ανθρώπους (73%), για κατάλοιπα αντιβιοτικών, ορμονών, στεροειδων στο κρέας (72%), για γενετικά τροποποιημένα συστατικά τροφίμων, ή ποτών (71%). Τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ποσοστά είναι 57%, 60%, 63%, 56%.
 • Το 69% των καταναλωτών, στην Ελλάδα, προβληματίζεται με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, στα τρόφιμα. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ε.Ε., είναι 40%.
 • Το 54% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και το 36% των καταναλωτών, στην Ε.Ε., προβληματίζεται, για την παρουσία πρόσθετων, σε τρόφιμα, ή ποτά.
 • Το 48% των καταναλωτών στην Ελλάδα και το 39% των καταναλωτών, στην Ε.Ε., προβληματίζεται, για τα κατάλοιπα αντιβιοτικών, ορμονών, ή στεροειδών στο κρέας.
 • 59% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και 46% των καταναλωτών, στην Ε.Ε., νοιάζονται εξίσου για την υγιεινή διατροφή και τους κινδύνους, από τα τρόφιμα.
 • Οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, πληροφορούνται τους κινδύνους, από τα τρόφιμα, από φίλους, συγγενείς, γείτονες, συναδέρφους (66%), από την τηλεόραση είτε από κανάλια, είτε μέσω διαδικτύου (65%), από μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (49%), από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια (46%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, στην Ε.Ε., είναι 44%, 61%, 37%, 22%.
 • Το 43% των καταναλωτών, στην Ελλάδα, και το 30%, στην Ε.Ε., ισχυρίζεται ότι γνωρίζει αρκετά, ώστε να αποφεύγει, ή να μετριάζει τους κινδύνους, από τα τρόφιμα.
 • Το 42% των καταναλωτών, στην Ελλάδα, και το 27%, στην Ε.Ε., θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύ τεχνικές και πολύπλοκες και για αυτό δεν ασχολείται, με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Το 30% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και το 41% των καταναλωτών στην Ε.Ε., θεωρεί δεδομένο ότι τα τρόφιμα, που πωλούνται είναι ασφαλή και για αυτό δεν ασχολείται, με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Το 20% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και το 12% των καταναλωτών στην Ε.Ε., θεωρεί ότι οι πληροφορίες, για την ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι ελκυστικές και για αυτό δεν ασχολείται, με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Οι καταναλωτές, στην Ελλάδα πιστεύουν ότι:
  • Υπάρχουν κανονισμοί, που διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα, που τρώμε, είναι ασφαλή (82%).
  • Η Ε.Ε. βασίζεται, σε εξειδικευμένες συμβουλές επιστημόνων, όταν αποφασίζει πόσο επικίνδυνο είναι ένα τρόφιμο (77%).
  • Η Ε.Ε. και οι Ελληνικές Αρχές Ασφάλειας τροφίμων συνεργάζονται μεταξύ τους (77%).
  • Η Ε.Ε. έχει ένα ξεχωριστό θεσμικό όργανο, που παρέχει επιστημονικές συμβουλές, για την ασφάλεια των τροφίμων (66%).
 • Τα αντίστοιχα ποσοστά, στην Ε.Ε., είναι 73%, 70%, 65% και 61%.
 • Οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, εμπιστεύονται την πληροφόρηση, για τους κινδύνους, από τα τρόφιμα, από:
  • Γιατρούς (94%)
  • Επιστήμονες – ερευνητές σε Πανεπιστήμια ή δημόσιους οργανισμούς (93%)
  • Ενώσεις καταναλωτών (72%)
  • Αγρότες – παραγωγούς (62%)
  • Περιβαλλοντικές οργανώσεις – Οργανώσεις υγείας (47%)
  • Εθνικές Αρχές (62%)
  • Θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (61%)
 • Τα αντίστοιχα ποσοστά, στην Ε.Ε., είναι 89%, 82%, 82%, 74%, 70%, 66% και 66%.

Οι καταναλωτές στη χώρα μας, χρειάζονται εκπαίδευση:

 • Πάνω από 9 στους 10 εμπιστεύονται τους γιατρούς και τους επιστήμονες, αλλά οι 7 στους 10 ενημερώνονται, από φίλους, συγγενείς, γείτονες, συναδέρφους.
 • 20% δε βρίσκει ελκυστική την πληροφόρηση, για την ασφάλεια των τροφίμων. Δηλαδή βάζει την παρουσίαση και την εικόνα, πάνω από την ασφάλεια.
 • Το ποσοστό των καταναλωτών, που θεωρούν την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή σημαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τις επιλογές, στην αγορά τροφίμων, είναι μόλις 8%.
 • Ενώ το 44% των καταναλωτών έχει ακούσει, για μικροπλαστικά, που εντοπίζονται, στα τρόφιμα, μόλις το 12% προβληματίζεται, για αυτό.
 • Αντίστοιχα ενώ 41% έχει ακούσει, για την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής, μόλις 10% προβληματίζεται, για τον τρόπο, που μεταχειριζόμαστε τα ζώα.
 • 54% των καταναλωτών έχει ακούσει, για την παρουσία στα τρόφιμα, βακτηρίων ανθεκτικών, στα αντιβιοτικά, αλλά μόλις το 21% προβληματίζεται, για αυτό.

Το ka-business.gr προτείνει

Γαλάζιες Σημαίες 2024: Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα με 625 βραβευμένα σημεία -Πού βρίσκονται τα περισσότερα
Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο Νομός Χαλκιδικής, με 104 σημαίες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 146 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή...
INTERLIFE και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 10 χρόνια συνεργασίας
Δέκα χρόνια συνεργασίας συμπληρώνονται φέτος για την INTERLIFE και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Στα δέκα αυτά χρόνια η INTERLIFE υποστηρίζει την ΕΟΔ, ασφαλίζοντας τόσο τους...
ΟΠΑΠ: Η τύχη χαμογέλασε διάπλατα σε έναν νικητή ΛΟΤΤΟ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης – Τα επόμενα 10 χρόνια θα εισπράτει 10.000 ευρώ κάθε μήνα
Τα νούμερα 3, 5, 22, 30, 39 και 48 θα μείνουν σίγουρα αξέχαστα στον υπέρ τυχερό,  που χάρη στο Λόττο είναι πλέον εκατομμυριούχος. Θα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Γαλάζιες Σημαίες 2024: Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα με 625 βραβευμένα σημεία -Πού βρίσκονται τα περισσότερα
Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο Νομός Χαλκιδικής, με 104 σημαίες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 146 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή...
Σπύρος Πέγκας: Απούσα η νέα διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης από τα μεγάλα θέματα της πόλης που ορίζουν το μέλλον της
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε για άλλη μία φορά πως η νέα διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης είναι απούσα από τα...
INTERLIFE και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 10 χρόνια συνεργασίας
Δέκα χρόνια συνεργασίας συμπληρώνονται φέτος για την INTERLIFE και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Στα δέκα αυτά χρόνια η INTERLIFE υποστηρίζει την ΕΟΔ, ασφαλίζοντας τόσο τους...