Αρχική BUSINESS Νέα Ξεπεράστηκε ήδη η εξαγωγική επίδοση του έτους 2020 στο α’ δεκάμηνο 2021

Ξεπεράστηκε ήδη η εξαγωγική επίδοση του έτους 2020 στο α’ δεκάμηνο 2021

Σε συνέχεια της ξέφρενης πορείας των ελληνικών εξαγωγών κατά το τρέχον έτος, ξεπεράστηκε ήδη η επίδοση του έτους 2020 (€30,7 δις), καθώς στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021 αυτές ανήλθαν σε €32,4 δις. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και το ρυθμό ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών, στο α’ ενδεκάμηνο του 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν την επίδοση του έτους 2019 (€33,9 δις) και στο σύνολο του 2021 να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα €36 δις, η οποία αποτελεί επίδοση ρεκόρ όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 09.12.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.708,5 εκατ. τον Οκτώβριο του 2021 έναντι €2.715,0 εκατ. τον Οκτώβριο του 2020 και €2.908,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2019. Η φετινή επίδοση ήταν αυξημένη κατά €993,5 εκατ., δηλαδή 36,6% συγκριτικά με το 2020 και κατά €800,1 εκατ., δηλαδή 27,5% συγκριτικά με το 2019. Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά 42,1%, δηλαδή €1.739,7 εκατ. σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκαν σε €5.869,0 εκατ. τον Οκτώβριο 2021, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €2.160,5 εκατ. διευρυμένο κατά €746,2 εκατ. (ήτοι 52,8%) συγκριτικά με το 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 21* Οκτ 20* Οκτ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 3.708,5 2.715,0 2.908,4 993,5 800,1 36,6% 27,5%
Εισαγωγές 5.869,0 4.129,3 4.914,7 1.739,7 954,3 42,1% 19,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.160,5 -1.414,3 -2.006,3 -746,2 -154,2 52,8% 7,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.592,0 εκατ. και κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 15,8%, δηλαδή €352,7 εκατ. συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.200,6 εκατ., αυξημένες κατά €639,1 εκατ., δηλαδή 17,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά €1.608,6 εκατ., αυξημένο κατά €286,4 εκατ., δηλαδή 21,7% συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2020.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΟκτώβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 21* Οκτ 20* Οκτ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 2.592,0 2.239,3 2.119,7 352,7 472,3 15,8% 22,3%
Εισαγωγές 4.200,6 3.561,5 3.777,3 639,1 423,3 17,9% 11,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.608,6 -1.322,2 -1.657,6 -286,4 49,0 21,7% -3,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν ένα νέο σημαντικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, στο α’ δεκάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €32.401,7 εκατ. έναντι €25.118,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 και €28.222,6 εκατ. το 2019, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €7.282,9 εκατ. (ήτοι 29,0%) συγκριτικά με πέρυσι και σε €4.179,1 εκατ. (ήτοι 14,8%) συγκριτικά με πρόπερσι. Αντίστοιχα σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €51.242,6 εκατ. στο εξεταζόμενο διάστημα έναντι €40.342,7 εκατ. το 2020 και €46.785,9 εκατ. το 2019, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 27,0% (ήτοι €10.899,9 εκατ.) συγκριτικά με το 2020 και σε 9,5% (ήτοι €4.456,7 εκατ.) συγκριτικά με το 2019, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €18.840,9 εκατ. Αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,0% (ήτοι €3.743,5 εκατ.) συγκριτικά με το 2020 και κατά 21,6% (ήτοι €4.175,6 εκατ.) συγκριτικά με το 2019 και ανήλθαν σε €23.495,5 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,1% (ήτοι €5.935,8 εκατ.) συγκριτικά με το 2020 και κατά 11,9% (ήτοι €4.110,3 εκατ.) συγκριτικά με το 2019 και ανήλθαν σε €38.718,6 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Οκτ 21* Ιαν-Οκτ 20* Ιαν-Οκτ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 32.401,7 25.118,8 28.222,6 7.282,9 4.179,1 29,0% 14,8%
Εισαγωγές 51.242,6 40.342,7 46.785,9 10.899,9 4.456,7 27,0% 9,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -18.840,9 -15.223,9 -18.563,3 -3.617,0 -277,6 23,8% 1,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο, οι επιμέρους κατηγορίες αγαθών κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2020, αλλά και σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, αύξηση της εξαγωγικής του επίδοσης σημείωσε ο κλάδος των βιομηχανικών (€1.065,4 εκατ., δηλαδή 26,4%), των τροφίμων (€440,1 εκατ., δηλαδή 10,1%), των χημικών (€581,6 εκατ., δηλαδή 14,0%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€477,4 εκατ., δηλαδή 18,2%), των διάφορων βιομηχανικών (€415,0 εκατ., δηλαδή 20,8%), των πρώτων υλών (€446,0 εκατ., δηλαδή 46,0%), των ποτών και καπνών (€97,9 εκατ., δηλαδή 14,5%), των λιπών και ελαίων (€164,1εκατ., δηλαδή 37,1%), και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€40,9εκατ., δηλαδή 10,9%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Οκτ 21** Ιαν-Οκτ 20** Ιαν-Οκτ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 9.045,5 5.406,2 9.007,0 3.639,3 38,5 67,3% 0,4%
Βιομηχανικά 5.099,4 4.034,0 4.307,3 1.065,4 792,1 26,4% 18,4%
Τρόφιμα 4.817,4 4.377,3 3.949,5 440,1 867,9 10,1% 22,0%
Χημικά 4.724,5 4.142,9 3.422,2 581,6 1.302,3 14,0% 38,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.095,6 2.618,2 2.627,2 477,4 468,4 18,2% 17,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.409,6 1.994,6 2.376,8 415,0 32,8 20,8% 1,4%
Πρώτες Ύλες 1.415,7 969,7 1.144,5 446,0 271,2 46,0% 23,7%
Ποτά-Καπνά 772,1 674,2 626,0 97,9 146,1 14,5% 23,3%
Λίπη-Έλαια 606,4 442,3 323,8 164,1 282,6 37,1% 87,3%
Μη ταξινομημένα 415,4 374,5 436,8 40,9 -21,4 10,9% -4,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 23.356,1 19.627,8 19.214,0 3.728,3 4.142,1 19,0% 21,6%
Σύνολο* 32.401,6 25.034,0 28.221,0 7.367,6 4.180,6 29,4% 14,8%

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

**Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ-21 Οκτ-20 Οκτ-19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 1.165,9 479,0 799,1 686,9 366,8 143,4% 45,9%
Βιομηχανικά 589,7 429,6 435,5 160,1 154,2 37,3% 35,4%
Χημικά 498,3 505,3 378,5 -7,0 119,8 -1,4% 31,7%
Τρόφιμα 490,5 447,9 410,0 42,6 80,5 9,5% 19,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 313,3 309,9 343,1 3,4 -29,8 1,1% -8,7%
Διαφ. Βιομηχανικά 271,0 220,6 246,5 50,4 24,5 22,8% 9,9%
Πρώτες Ύλες 209,5 139,5 148,9 70,0 60,6 50,2% 40,7%
Ποτά-Καπνά 72,7 70,1 66,1 2,6 6,6 3,7% 10,0%
Λίπη-Έλαια 54,3 39,4 29,7 14,9 24,6 37,8% 83,1%
Μη ταξινομημένα 43,4 38,3 50,5 5,1 -7,1 13,3% -14,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 2.542,7 2.200,5 2.108,7 342,2 434,0 15,6% 20,6%
Σύνολο* 3.708,6 2.679,5 2.907,9 1.029,1 800,7 38,4% 27,5%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

**Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

ka-business: Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την πολύ μεγάλη σας ανταπόκριση στην Μαραθώνια Εκπομπή για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
Περισσότεροι από αναγνώστες μας από όλο τον κόσμο, παρακολούθησαν μέσω live streaming την Μαραθώνια Εκπομπή, που διοργάνωσε το το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου...

Το ka-business.gr προτείνει

Έλενα Ράπτη: Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση
Άρθρο της Έλενας Ράπτη, Βουλευτής ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης στο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την έντυπη έκδοση του ka– // Πριν από ένα μήνα, σε συνεδρίαση...
PwC Ελλάδας : Ο μετασχηματισμός της εμπειρίας του πελάτη ως απόλυτη προτεραιότητα για οργανισμούς και επιχειρήσεις
Η PwC Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο CX Summit, που πραγματοποιήθηκε  για δεύτερη χρονιά , με 25 ομιλητές από 11 χώρες. Η εκδήλωση...
Τράπεζα Πειραιώς: Εντάχθηκε στον Δείκτη Gender Equality 2022 της Bloomberg
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει πως είναι μία από τις 418 εταιρίες από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI)...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έλενα Ράπτη: Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση
Άρθρο της Έλενας Ράπτη, Βουλευτής ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης στο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την έντυπη έκδοση του ka– // Πριν από ένα μήνα, σε συνεδρίαση...
PwC Ελλάδας : Ο μετασχηματισμός της εμπειρίας του πελάτη ως απόλυτη προτεραιότητα για οργανισμούς και επιχειρήσεις
Η PwC Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο CX Summit, που πραγματοποιήθηκε  για δεύτερη χρονιά , με 25 ομιλητές από 11 χώρες. Η εκδήλωση...
Τράπεζα Πειραιώς: Εντάχθηκε στον Δείκτη Gender Equality 2022 της Bloomberg
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει πως είναι μία από τις 418 εταιρίες από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI)...