Αρχική BUSINESS Πρόταση ΕΒΕΘ σχετικά με τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την παροχή εγγυημένων...

Πρόταση ΕΒΕΘ σχετικά με τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»

Την απαλοιφή ή την τροποποίηση προς το επιεικέστερο της προϋπόθεσης επιλεξιμότητας, που σχετίζεται με προηγούμενη δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά επιχειρήσεων και αφορά σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, ζητά με έγγραφό του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το έγγραφο του Επιμελητηρίου, με το οποίο υποβάλλεται πρόταση σχετικά με τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», απευθύνεται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Δημήτριο Σκάλκο και την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Αθηνά Χατζηπέτρου.

 

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΕΒΕΘ σημειώνονται τα ακόλουθα:

«To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) εκφράζει καταρχήν την επιδοκιμασία του για την έγκαιρη ανάληψη εκ μέρους σας της πρωτοβουλίας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3» και «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», μέσω των οποίων επιδιώκεται η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας των επιχειρήσεων για τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, η οποία είχε παραλύσει κατά την έξαρση της πανδημίας COVID-19. Θα θέλαμε, ωστόσο, να θέσουμε υπόψιν σας τον προβληματισμό μας αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στα ανωτέρω Προγράμματα.

Ειδικότερα, όπως γνωρίζετε, το Πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», το οποίο παραμένει ακόμη ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων, υποστηρίζει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα και να μετριαστούν οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σύμφωνα δε με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο ανωτέρω Πρόγραμμα, δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε Προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, εφόσον έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών). Αντίστοιχος περιορισμός με παρόμοια διατύπωση προβλέπεται και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3», για την επιδότηση επιτοκίου, για το οποίο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε πρόσφατα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση, είναι κατά την κρίση μας ιδιαιτέρως αυστηρή, καθώς δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές δυσχέρειες που αντιμετώπισαν στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους  πολλές ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας. Θεωρούμε ότι η πρόβλεψή της εισάγει έναν πρόσθετο και μη αναγκαίο περιορισμό στην πρόσβαση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ιδίως εξεταζόμενη σε συνδυασμό με την υπαγορευόμενη από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτερη προϋπόθεση συμμετοχής στα εν λόγω Προγράμματα, να μην θεωρείται η επιχείρηση κατά την 31.12.2019 «προβληματική», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού 651/2014. Γίνεται αντιληπτό ότι και η τελευταία προϋπόθεση συνεπάγεται για τη χώρα μας αποκλεισμό της πρόσβασης σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης πολλών επιχειρήσεων που λόγω της κρίσης αντιμετώπισαν προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που αποκλείονται, λόγω δυσμενούς συναλλακτικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο προηγούμενων Προγραμμάτων της ΕΑΤ, εξόφλησαν τελικά τις οφειλές τους από τα δάνεια που καταγγέλθηκαν, μετά τη βεβαίωσή τους στις ΔΟΥ. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η φερεγγυότητα των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στα εν λόγω προγράμματα, κρίνεται και από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες εξετάζουν με αυστηρά κριτήρια κατά πόσον οι επιχειρήσεις είναι πιστοληπτικά αποδεκτές, βάσει της ισχύουσας πιστωτικής πολιτικής τους και των εσωτερικών διαδικασιών τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είμαστε της άποψης ότι η προϋπόθεση επιλεξιμότητας που σχετίζεται με προηγούμενη δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων πρέπει να απαλειφθεί ή έστω να τροποποιηθεί προς το επιεικέστερο με την πρόβλεψη ότι μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που αποπλήρωσαν τελικά τις οφειλές που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ, εφόσον προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω πρότασή μας αφορά όχι μόνο το ενεργό Πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», αλλά και το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3», σε περίπτωση που υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων.

Με την πεποίθηση ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψιν την πρότασή μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση».

Το ka-business.gr προτείνει

Τράπεζα Πειραιώς: Παράταση Προγράμματος Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με ευθύνη στο ζήτημα της επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους...
Νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit: πράσινο φως για την επιτάχυνση της ανάπτυξης
Η «νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit» αποσκοπεί στη μείωση του κόστους ανάπτυξης υπερταχέων δικτύων. Η νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και...
Δικαίωμα στην επισκευή: νέοι κανόνες για πιο εύκολες και οικονομικές επισκευές
Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, ελαττώνουν τα σκουπίδια και ενισχύουν τον κλάδο των επισκευών, κάνοντάς τες ευκολότερες και πιο συμφέρουσες. Την Τρίτη...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΜΕΒΓΑΛ: Αγάπης Έργα για την κοινωνία
Για περισσότερα από 74 χρόνια η ΜΕΒΓΑΛ φροντίζει να φέρει στο τραπέζι μας προϊόντα που είναι απαραίτητα για μία ισορροπημένη διατροφή και ενισχύουν την...
Coffee Island: Προχωρά σε σημαντική δωρεά για την εκπαίδευση των νέων νευροχειρουργών
Η ομάδα της Coffee Island, συνεχίζει, με αφοσίωση, να νοιάζεται για όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ως αρωγός διαφόρων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την...
Τράπεζα Πειραιώς: Παράταση Προγράμματος Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με ευθύνη στο ζήτημα της επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους...