Διπλάσια δρομολόγια για τις γραμμές του 79

 

 

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι μετά από απόφαση της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. τροποποιείται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας της Λεωφορειακής Γραμμής Νο 79 (Α.Σ. ΙΚΕΑ – ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ). Συγκεκριμένα δρομολογείται ένα (1) επιπλέον όχημα στη γραμμή. Τα συνολικά δύο (2) λεωφορεία της γραμμής, θα πραγματοποιούν 32 συνολικά δρομολόγια έναντι των 16 του υφιστάμενου προγράμματος και η προγραμματισμένη μέση συχνότητα διαμορφώνεται στα 30 λεπτά περίπου από 60 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου προγράμματος δρομολόγησης ορίζεται η Τετάρτη 0/7/2018