Αρχική BUSINESS Νέα Δίνοντας βήμα στους νέους: Η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων δεν...

Δίνοντας βήμα στους νέους: Η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων δεν είναι υποθέσεις εργασίας

 

Κατά τη διάρκεια του workshop, περισσότεροι από 150 νέοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και να γνωρίσουν από κοντά μία τόσο σημαντική επιχειρηματική οντότητα η οποία απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζομένους.
 
Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιώργος Δημητριάδης, μεταξύ άλλων επεσήμανε «Η αξία των Big Data έχει πλέον αναγνωρισθεί, όχι μόνον από την κοινότητα των επιστημόνων της Πληροφορικής αλλά και από το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου. Πλέον, μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Amazon και η Google, οικονομικοί γίγαντες όπως η Deutche Bank, η Barclays και η RBS αλλά και startups όπως η Revolut και η N26, εφαρμόζουν τεχνικές data analytics πάνω στα στοιχεία τα οποία μαζεύουν σε σχέση με την αγοραστική / συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν προσωποποιημένες προσφορές, οι οποίες θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης από  το πελατολόγιο τους. Έτσι λοιπόν μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, μελλοντικούς επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, με θέμα τη χρησιμότητα τόσο των big data αλλά φυσικά και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη σωστή και έγκαιρη ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων (data analytics), όχι μόνον είναι χρήσιμη αλλά επιβάλλεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι αποτελούν το μέλλον του επιχειρείν να αντιληφθούν ποιες είναι οι ανάγκες, οι προκλήσεις αλλά και τα οφέλη».
 
Ο Data & Artificial Intelligence Technical Solution Professional της Microsoft, Δημήτρης Κουτσαναστάσης, ενημέρωσε τους νέους για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των data analytics και τις επιπτώσεις του στην απασχόληση
  
Η Human Resources Director του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γεωργία Στεργιοπούλου, συντόνισε το τραπέζι Data Mining and Data Collection: New Jobs New Skills. Τα πορίσματα του συγκεκριμένου τραπεζιού ανέδειξαν πως  «Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οικονομικές συνθήκες, η παγκοσμιοποίηση έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας. Μέσα σε αυτό εισάγονται νέες δομές, μοντέλα και θέσεις εργασίας τα οποία συνοδεύονται από νέες απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες όπως η Γνωστική  Ευελιξία, η οποία είναι μία ικανότητα που μπορείς να σκεφτείς πολλαπλές έννοιες παράλληλα. Οι Διαπραγματευτικές Ικανότητες, που θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση σε τεχνολογικές και μαθηματικές εργασίες όπως εκείνη του αναλυτή δεδομένων ή του προγραμματιστή».

Σημαντικό στοιχείο για τη σωστή συνεργασία αποτελούν η Κρίση και Λήψη Αποφάσεων βάσει των οποίων τα άτομα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά και η Συναισθηματική Νοημοσύνη που απαιτείται στους εργαζομένους ώστε να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων. Ωστόσο, στο μέλλον ιδιαίτερη σημασία θα έχει η δημιουργικότητα. Με την έλευση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας, οι δημιουργικοί άνθρωποι θα βρίσκονται σε ζήτηση αφού θα υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών». Άλλα βασικά χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν, είναι η Κριτική Σκέψη μέσω της οποίας θα μπορεί το εκάστοτε άτομο να χρησιμοποιεί τη λογική του για να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των διαφόρων λύσεων και προσεγγίσεων, ικανότητα που θα χρειαστεί ακόμα και αν η αυτοματοποίηση περάσει σε όλο τα επίπεδα του εργασιακού χώρου. Η Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων που ακόμη και με την αύξηση των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να χρειάζονται ένα βασικό προσόν για να είναι σε θέση να λύσουν σύνθετα προβλήματα. Και η Προσαρμοστικότητα, η οποία είναι η ικανότητα του εργαζομένου να προσαρμόζεται σε αλλαγές και σε νέα δεδομένα, να προσαρμόζει τα σχέδιά του και αν χρειαστεί και τους στόχους του και να αξιοποιεί τις νέες πληροφορίες και τις καταστάσεις με τρόπο δημιουργικό.
  
Το τραπέζι Data, CyberSecurity, GDPR and other Rights and Regulations συντονίστηκε από τον Head of CyberSecurity and IT Operations Management, CEE&CIS Clusters της Oracle, Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Ο ίδιος δήλωσε πως «Οι συμμετέχοντες παρότι είχαν διαφορετικά υπόβαθρα γνώσεων από τις σχολές στις οποίες φοίτησαν ή και συνεχίζουν να φοιτούν έδειξαν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια και του καινούριου κανονισμού GDPR. 
Θεωρώ ότι η ομάδα εργασίας ευαισθητοποιήθηκε περισσότερο και βοήθησε στη δημιουργία μιας γόνιμης συζήτησης».
 
Τέλος,  ο Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού & Υπηρεσιών Υποστήριξης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Αλέξανδρος Ζιώμας, συντόνισε το τραπέζι με θέμα The Ocean of Data Analytics. Ο ίδιος επεσήμανε πως «H συνομιλία με την ομάδα των παιδιών με θέμα τον μεγάλο όγκο των δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί σήμερα, ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Επικεντρωθήκαμε στα διαθέσιμα δεδομένα τα οποία ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διαχειρίζεται και αναλύει, συζητήσαμε για τα πρόσθετα δεδομένα τα οποία θα έδιναν μεγαλύτερη αξία στην ανάλυσή μας αλλά και για τα έργα τα οποία υλοποιούμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υποστηρίξουμε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων της αεροδρομιακής κοινότητας με μοναδικό στόχο την εξέλιξη των υπηρεσιών μας προς τον επιβάτη. Όλα τα παιδιά της ομάδας είχαν μεγάλη συμμετοχή με πολλές ερωτήσεις αλλά και ιδέες, ενώ η τελική παρουσίαση σε μορφή «πάνελ» της ομάδας μας σε όλους τους συμμετέχοντες στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία».  
 
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις μεγάλες ανατροπές που φέρνουν τα Big Data και η επεξεργασία τους στη γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται και επιχειρεί με τα Youth Talks Εvents να ανταλλάξει απόψεις με τη νέα γενιά και να βοηθήσει στην προετοιμασία της για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη εργασιακή πρόκληση που φέρνει η ψηφιακή εποχή.
 
Τέλος, η Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Βενετία Κουσία, δήλωσε ότι τα εργαστήρια διαλόγου με τους νέους συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα τόσο από την ολοένα και μεγαλύτερη προσέλευση όσο και από τη διαφορετικότητα των απόψεων με τις μεγαλύτερες γενιές. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε και επιβεβαιώνουν ότι το αντίδοτο στον φόβο είναι η γνώση.
 

 

(Video) 16ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Απολογισμός – Πρόσωπα – Αποδελτίωση – Ομιλίες
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ που διοργάνωσε το με θέμα τις «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ». Το 16ο ΚΑ που...

Το ka-business.gr προτείνει

Εργασία: Νέα Πρόσκληση σε Δήμους-ΔΕΥΑ-Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας, για την...
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
Μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών, κατά το σχολικό έτος 2022 2023, στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές...
Εκπαίδευση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού, με δύο νέες ειδικότητες κατάρτισης
Ξεκινά τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις αφορούν στην...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εργασία: Νέα Πρόσκληση σε Δήμους-ΔΕΥΑ-Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας, για την...
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
Μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών, κατά το σχολικό έτος 2022 2023, στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές...
Εκπαίδευση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού, με δύο νέες ειδικότητες κατάρτισης
Ξεκινά τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις αφορούν στην...