Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική ΣΕΒΕ: Ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του...

ΣΕΒΕ: Ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023

Σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023 αφού ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. και σημείωσαν αύξηση κατά 17,8% έναντι του α’ τριμήνου του 2022. Αντίστοιχα, σημαντική μείωση της τάξης των €1,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 19,0%, κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα. Ωστόσο, παρά τη συνολικά θετική εικόνα, αξίζει να επισημανθεί πως ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών βαίνει μειούμενος καθώς από 30,2% τον Ιανουάριο 2023 (y-o-y) και 19,9% τον Φεβρουάριο 2023 (y-o-y), τον Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 5,7% (y-o-y). Αναλυτικά, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2023 ανήλθε σε €4.800,8 εκατ. έναντι €4.540,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022, με την αύξηση να ανέρχεται σε €260,5 εκατ., δηλαδή 5,7%. Οι εισαγωγές κινήθηκαν, επίσης, ανοδικά (€293,8 εκατ., δηλαδή 4,1%) και από €7.090,2 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €7.384,0 εκατ. φέτος. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €2.583,2 εκατ., αυξημένο οριακά κατά €33,3 εκατ., δηλαδή 1,3% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2022.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 23* Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.800,8 4.540,3 260,5 5,7%
Εισαγωγές 7.384,0 7.090,2 293,8 4,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.583,2 -2.549,9 -33,3 1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Αν χαρτογραφήσουμε τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, βλέπουμε πως η πορεία τους είναι ακόμη καλύτερη, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 13,0%, δηλαδή €406,5 εκατ. και έφτασαν τα €3.530,1 εκατ. και οι εισαγωγές αύξηση κατά 3,2%, δηλαδή €168,1 εκατ. και έφτασαν τα €5.455,9 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα άνευ πετρελαιοειδών μειώθηκε κατά 11,0%, δηλαδή €238,4 εκατ. και έφτασε τα €1.925,8 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 23* Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 3.530,1 3.123,6 406,5 13,0%
Εισαγωγές 5.455,9 5.287,8 168,1 3,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.925,8 -2.164,2 238,4 -11,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σημαντική αύξηση κατά €2.073,1 εκατ., δηλαδή 17,8%, κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023, καθώς ανήλθαν σε €13.713,3 εκατ. φέτος έναντι €11.640,2 εκατ. πέρυσι. Η αξία των εισαγωγών κατέγραψε μικρή αύξηση και από €20.554,2 εκατ. πέρυσι ανήλθε σε 20.933,9 εκατ. φέτος (€397,7 εκατ., δηλαδή 1,8%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 19,0%, δηλαδή €1.693,4 εκατ. και ανήλθε σε €7.220,6 εκατ. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 12,7% (δηλαδή €1.057,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €9.359,4 εκατ., και οι εισαγωγές αυξημένες κατά 2,1% (δηλαδή €307,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €14.844,6 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 23* Ιαν-Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 13.713,3 11.640,2 2.073,1 17,8%
Εισαγωγές 20.933,9 20.554,2 379,7 1,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -7.220,6 -8.914,0 1.693,4 -19,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Οριακή μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€8,6 εκατ., δηλαδή 0,4%), ενώ ανάλογη πορεία είχαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (μείωση €25,2 εκατ., δηλαδή 4,8%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (μείωση €22,0 εκατ., δηλαδή 12,7%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€256,9 εκατ., δηλαδή 15,8%), χημικών (€220,2 εκατ., δηλαδή 14,5%), μηχανημάτων και οχημάτων (€140,3 εκατ., δηλαδή 12,0%), διάφορων βιομηχανικών (€116,9 εκατ., δηλαδή 15,0%), λιπών και ελαίων (€389,5 εκατ., δηλαδή 181,9%) και ποτών και καπνών (€70,0 εκατ., δηλαδή 30,2%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 23* Ιαν-Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 4.390,7 3.456,9 933,8 27,0%
Βιομηχανικά 1.937,3 1.945,9 -8,6 -0,4%
Τρόφιμα 1.879,5 1.622,6 256,9 15,8%
Χημικά 1.738,6 1.518,4 220,2 14,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.314,4 1.174,1 140,3 12,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 898,4 781,5 116,9 15,0%
Λίπη-Έλαια 603,7 214,2 389,5 181,9%
Πρώτες Ύλες 497,7 522,9 -25,2 -4,8%
Ποτά-Καπνά 302,0 232,0 70,0 30,2%
Μη ταξινομημένα 151,1 173,1 -22,0 -12,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 9.322,7 8.184,6 1.138,1 13,9%
Σύνολο** 13.713,4 11.641,6 2.071,8 17,8%

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 23* Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.281,4 1.474,9 -193,5 -13,1%
Βιομηχανικά 729,9 754,6 -24,7 -3,3%
Τρόφιμα 727,9 592,5 135,4 22,9%
Χημικά 648,4 586,1 62,3 10,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 535,9 449,0 86,9 19,3%
Διαφ. Βιομηχανικά 324,2 290,7 33,5 11,5%
Λίπη-Έλαια 196,1 81,8 114,3 139,8%
Πρώτες Ύλες 181,9 165,4 16,5 10,0%
Ποτά-Καπνά 119,5 89,6 29,9 33,4%
Μη ταξινομημένα 55,5 56,6 -1,1 -1,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.519,3 3.066,1 453,2 14,8%

[Περικομμένο μήνυμα]  Προβολή ολόκληρου του μηνύματος

Το ka-business.gr προτείνει

«Voltάρω 7»: η «πράσινη» γιορτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ηλεκτροκίνηση διεξάγεται την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους πολίτες στη μεγάλη «πράσινη»...
ΓΕΕΘΑ για τραγωδία στη Λιβύη: Τρεις Ελληνες στρατιωτικοί νεκροί και δύο αγνοούμενοι
Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα...
Optima bank: Καινοτομεί με τη νέα λειτουργία “Kill switch”
Η Optima bank, τράπεζα αναφοράς στην υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, παρουσιάζει πρώτη στην ελληνική αγορά, τη νέα πρωτοποριακή λειτουργία “Kill switch”, η οποία έρχεται να...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

«Voltάρω 7»: η «πράσινη» γιορτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ηλεκτροκίνηση διεξάγεται την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους πολίτες στη μεγάλη «πράσινη»...
Θέατρο: 170 Tετραγωνικά (moonwalk)
Τα 170 τετραγωνικά, μετά από 4 χρόνια SOLD-OUTστην Αθήνα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, και υπόσχεται άφθονο γέλιο και δράση, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών....
ΓΕΕΘΑ για τραγωδία στη Λιβύη: Τρεις Ελληνες στρατιωτικοί νεκροί και δύο αγνοούμενοι
Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα...