Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Καινοτομία COMPELLIO: H εταιρία πληροφορικής που προσφέρει καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία

COMPELLIO: H εταιρία πληροφορικής που προσφέρει καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία

Η διασφάλιση της εγκυρότητας των πιστοποιήσεων που αφορούν στην ποιότητα και προέλευση των προϊόντων είναι κρίσιμης σημασίας καθώς σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών.

Ειδικά στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτήσεων που στοχεύουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και του εμπορίου, η αύξηση της εμπιστοσύνης μέσω της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας προϊόντων αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη που δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που θα παρέχουν μετρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί το μέλλον για τον αμπελοοινικό κόσμο και καταλύτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και την αύξηση της αξίας προς τον πελάτη μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η COMPELLIO σε συνεργασία με την ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ, δημιουργεί την πρώτη υπηρεσία διασφάλισης αμπελοοινικών δεδομένων στην Ελλάδα, που αξιοποιεί μεταξύ άλλων την τεχνολογία blockchain. Η υπηρεσία ενισχύει τη διαφάνεια των διαδικασιών και διευκολύνει τη συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές διατάξεις, με στόχο να διασφαλιστεί καλύτερα η πιστότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος προς τον καταναλωτή.

Με άξονα την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της και κυρίως τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των πελατών της η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ δηλώνει παρούσα στις νέες εξελίξεις, με αρωγό την COMPELLIO. Οι τεχνολογικές δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία της COMPELLIO προσφέρουν μια αναλλοίωτη «ψηφιακή σφραγίδα» γνησιότητας και ιδιοκτησίας σε κάθε είδος δεδομένων και αρχείων, που παραμένουν αμετάβλητα και ελέγξιμα με τρόπο πλήρως διαφανή και συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η νέα συνεργασία προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα, μέσω ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος, να παρακολουθεί άμεσα αμπελοοινικά θέματα, αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων καθώς επίσης να αναλύει τιμές και διαθεσιμότητα των προϊόντων πριν την υποβολή κάποιας παραγγελίας. Εξαιρετικά σημαντική είναι η δυνατότητα της ιχνηλασιμότητας που προσφέρεται και που καθιστά τη διαδικασία της αναζήτησης και του εντοπισμού παλαιότερων δεδομένων (οικονομικά στοιχεία, αναλύσεις, οδηγίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, παραγγελίες κ.α.) ταχύτερη και ευκολότερη. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η διασφάλιση της γνησιότητας  των καταχωρημένων δεδομένων μέσω ενός άρτιου ψηφιακού περιβάλλοντος που σκοπό έχει, μελλοντικά, να συμβάλει στη δημιουργία του e-Certificate και του e-Label τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στους εμπόρους και τους καταναλωτές, αντίστοιχα, να αντλούν εύκολα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο.

Ο Διονύσης Αυρηλιώνης, ιδρυτής της COMPELLIO, ανέφερε τα εξής: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη στρατηγική συνεργασία μας με την ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ που στοχεύει στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του αμπελοοινικού κλάδου μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών όπως blockchain, big data, και Internet-of-Things (IoT). Με τη νέα αυτή υπηρεσία φιλοδοξούμε να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις ώστε να επιταχύνουμε την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων και να  ενδυναμώσουμε τους μηχανισμούς πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της προστασίας των καταναλωτών.».

Η Άννα Γκουλιώτη, διαχειριστής της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ, ανέφερε τα εξής «Ο ψηφιακός κόσμος είναι πλέον ένα γεγονός και οφείλουμε ως εταιρία να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή επικουρώντας τα οινοποιεία, σε ένα πρώτο στάδιο διευκολύνοντας την πρόσβαση και ιχνηλασιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, είτε είναι ανάλυση εξαγωγών, είτε παρακολούθηση δεξαμενών, είτε παραγγελία οινολογικών υλικών και μελλοντικά συμμετέχοντας στη δημιουργία υπηρεσιών e-Label και e-Certificate. Η μετάβαση των υπηρεσιών μας σε ψηφιακό περιβάλλον θα ξεκινήσει άμεσα με ένα μικρό αριθμό πελατών και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του 2022 να καλύψουμε το σύνολο του πελατολογίου μας.».

ΓΙΑ ΤΗΝ COMPELLIO SA

H COMPELLIO είναι εταιρία πληροφορικής με έδρα το Λουξεμβούργο που προσφέρει καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς του blockchain, της επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης καινοτομίας, και της μέτρησης περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία blockchain της COMPELLIO επιτρέπει σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς να αξιοποιούν με ευκολία τις δυνατότητες της νέας αυτής τεχνολογίας (Distributed Ledger Technologies) ώστε να πιστοποιούν την αυθεντικότητα προϊόντων-δεδομένων-αρχείων, να ενισχύουν τη διαφάνεια-εμπιστοσύνη προς τους πολίτες και καταναλωτές, και να αυξάνουν την εγκυρότητα των αναφορών τους προς τις εποπτικές αρχές.

Η COMPELLIO είναι ιδρυτικό μέλος του International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA) και έχει δημιουργήσει εκτεταμένες υλοποιήσεις για επιχειρήσεις – ειδικά του αγροδιατροφικού τομέα – αλλά και για κορυφαία όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην αγορά του κρασιού, η COMPELLIO υποστήριξε την πρώτη πανευρωπαϊκώς υλοποίηση blockchain με Internet of Things (IoT), σε συνεργασία με την Guala Closures και το ιταλικό οινοποιείο Vigneti Massa, το οποίο από το 2020 πιστοποιεί το σύνολο της παραγωγής του χρησιμοποιώντας συνδυασμό τεχνολογίας blockchain και «έξυπνων καπακιών» ΙοΤ.

 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ

Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και τη διάθεση αποτελεσμάτων έρευνας στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του αμπελοοινικού κλάδου.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν τους τομείς της αντιπροσώπευσης και διάθεσης εξειδικευμένων οινολογικών υλικών, βαρελιών και εναλλακτικών προϊόντων δρυός, χρήσιμων στην παραγωγική διαδικασία ποιοτικών οινικών προϊόντων, της διάθεσης συσκευασιών ασφαλούς μεταφοράς φιαλών οίνων και άλλων ποτών (Wineskin), της διενέργειας διαπιστευμένων κατά EN ISO 17025:2017 εργαστηριακών αναλύσεων, της παροχής συμβουλών σε αμπελοοινικά θέματα και της εφαρμοσμένης έρευνας.

ka-business.gr: Διοργανώνει το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σάββατο 28 Μαϊου
Μετά από 2 χρόνια με περιορισμούς λόγω κορωνοϊού, το διοργανώνει δια ζώσης το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ με θέμα τις «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ...

Το ka-business.gr προτείνει

16o ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Περιπατητική ΣΤ ξεκινώντας από την αγορά Μοδιάνο
Τις πύλες της άνοιξε η αγορά Μοδιάνο, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 16ου πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ,  το οποίο διοργανώνεται από το και...
16ο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ”: Διαβάστε το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Μετά από 2 χρόνια με περιορισμούς λόγω κορωνοϊού, το διοργανώνει δια ζώσης το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ με θέμα τις «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ...
ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη
Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, Τομέα Μακεδονίας - Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

16o ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Περιπατητική ΣΤ ξεκινώντας από την αγορά Μοδιάνο
Τις πύλες της άνοιξε η αγορά Μοδιάνο, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 16ου πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ,  το οποίο διοργανώνεται από το και...
Θέατρο: «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή
  Η Μαρλέν Καμίνσκυ σκηνοθετεί τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή σε μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα με πρωταγωνιστές τους Τάσο Νούσια (Φιλοκτήτης), Μαρία Πρωτόπαππα (Οδυσσέας), Γιώργο Αμούτζα...
16ο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ”: Διαβάστε το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Μετά από 2 χρόνια με περιορισμούς λόγω κορωνοϊού, το διοργανώνει δια ζώσης το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ με θέμα τις «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ...