Αρχική BUSINESS ΣΕΒΕ: Μείωση εξαγωγών και τον Μάιο του 2023 κατά 15,4%

ΣΕΒΕ: Μείωση εξαγωγών και τον Μάιο του 2023 κατά 15,4%

Μετά τον Απρίλιο, καθοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές και τον Μάιο του 2023, σημειώνοντας μείωση 15,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

Ωστόσο, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά περίπου 50%, το πρόσημο ήταν θετικό καθώς οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 4,1%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 07.07.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.062,6 εκατ. τον Μάιο του 2023 έναντι €4.802,4 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2022.

 

Τα αντίστοιχα μεγέθη για εισαγωγές και εμπορικό έλλειμμα για τον Μάιο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €7.004,2 εκατ. (μείωση €1.102,4 εκατ. | 13,6% | Μάιος 23/22) και €2.941,6 εκατ. (μείωση €362,6 εκατ. | 11,0% | Μάιος 23/22).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 23* Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.062,6 4.802,4 -739,8 -15,4%
Εισαγωγές 7.004,2 8.106,6 -1.102,4 -13,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.941,6 -3.304,2 362,6 -11,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τα πετρελαιοειδή, τότε οι μεταβολές αλλάζουν καθώς οι εξαγωγές παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4,1%, δηλαδή €122,8 εκατ. με την αξία τους να ανέρχεται σε €3.112,3 εκατ. Οι εισαγωγές, αντίθετα, κατέγραψαν μείωση και χωρίς τα πετρελαιοειδή καθώς ανήλθαν στο ποσό των €5.423,3 εκατ. έναντι €5.696,1 εκατ. πέρυσι, ενώ μειωμένο κατά €395,6 εκατ., δηλαδή 14,6% ήταν το εμπορικό έλλειμμα.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 23* Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 3.112,3 2.989,5 122,8 4,1%
Εισαγωγές 5.423,3 5.696,1 -272,8 -4,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.311,0 -2.706,6 395,6 -14,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών τον Μάιο του 2023 μείωσε και το ρυθμό αύξησής τους στο α’ πεντάμηνο του 2023, καθώς από 12% στο α’ τετράμηνο, μειώθηκε σε 5,7% στο α’ πεντάμηνο. Στο σύνολό τους, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €21.762,9 εκατ., αυξημένες κατά €1.180,0 εκατ., δηλαδή 5,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά €1.586,3 εκατ., δηλαδή 4,5% και διαμορφώθηκαν σε €34.016,0 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €12.253,1 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €15.162,5 εκατ., αυξημένες κατά 8,0%, δηλαδή €1.128,9 εκατ., οι εισαγωγές σε €24.894,0 εκατ. (μειωμένες κατά 0,5%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €9.731,5 εκατ. (μειωμένο κατά 11,5%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαϊ 23* Ιαν-Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 21.762,9 20.582,9 1.180,0 5,7%
Εισαγωγές 34.016,0 35.602,3 -1.586,3 -4,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.253,1 -15.019,4 2.766,3 -18,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€220,9 εκατ., δηλαδή 6,5%), πρώτων υλών (€79,2 εκατ., δηλαδή 9,5%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€36,1 εκατ., δηλαδή 12,9%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€344,8 εκατ., δηλαδή 12,3%), χημικών (€156,7 εκατ., δηλαδή 6,2%), μηχανημάτων και οχημάτων (€252,5 εκατ., δηλαδή 13,1%), διάφορων βιομηχανικών (€170,6 εκατ., δηλαδή 12,9%), λιπών και ελαίων (€506,0 εκατ., δηλαδή 142,6%) και ποτών και καπνών (€117,7 εκατ., δηλαδή 29,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαϊ 23* Ιαν-Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 6.659,1 6.687,8 -28,7 -0,4%
Βιομηχανικά 3.189,5 3.410,4 -220,9 -6,5%
Τρόφιμα 3.156,6 2.811,8 344,8 12,3%
Χημικά 2.702,1 2.545,4 156,7 6,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 2.179,6 1.927,1 252,5 13,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.493,3 1.322,7 170,6 12,9%
Λίπη-Έλαια 861,0 355,0 506,0 142,6%
Πρώτες Ύλες 757,4 836,6 -79,2 -9,5%
Ποτά-Καπνά 520,5 402,8 117,7 29,2%
Μη ταξινομημένα 243,7 279,8 -36,1 -12,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 15.103,7 13.891,5 1.212,2 8,7%
Σύνολο** 21.762,8 20.579,3 1.183,5 5,8%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 23* Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 961,3 1.824,0 -862,7 -47,3%
Τρόφιμα 675,6 606,6 69,0 11,4%
Βιομηχανικά 679,3 758,3 -79,0 -10,4%
Χημικά 514,4 536,1 -21,7 -4,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 486,7 392,2 94,5 24,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 318,6 306,1 12,5 4,1%
Πρώτες Ύλες 129,3 168,8 -39,5 -23,4%
Λίπη-Έλαια 126,4 71,2 55,2 77,4%
Ποτά-Καπνά 121,1 89,3 31,8 35,7%
Μη ταξινομημένα 49,8 52,5 -2,7 -5,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.101,2 2.981,0 120,2 4,0%
Σύνολο 4.062,5 4.805,0 -742,5 -15,5%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στο α’ πεντάμηνο του έτους και σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) αυξήθηκαν κατά 12% με το μερίδιό τους να αγγίζει το 59%, ενώ, αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 2% (κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών πετρελαιοειδών) με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 41,7%.

Το ka-business.gr προτείνει

Party Νεολαίας – Ραλλιώ Λεπίδου – Γιώργος Αξάς – Cosmoradio 95,1 – Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Εσείς ΝΕΟΙ.... Ήρθε η ώρα να πάρετε τη σκυτάλη στα χέρια σας και να γίνετε οι πρωταγωνιστές στην Περιφέρεια που ζήτε. Να έχετε τον πρώτο...
Κωνσταντίνος Ζέρβας: Κατάμεστο το «Ιωάννης Βελλίδης» για την κεντρική προεκλογική του ομιλία
Καθαρή εντολή για μια νίκη της πόλης και των πολιτών της ζήτησε απόψε (28/09) ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος...
Παγκόσμια ημέρα καρδιάς: Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων
Ένας στους τρεις θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν πρόωρα σε άτομα ηλικίας κάτω των 70 ετών. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως παρά από...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Party Νεολαίας – Ραλλιώ Λεπίδου – Γιώργος Αξάς – Cosmoradio 95,1 – Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Εσείς ΝΕΟΙ.... Ήρθε η ώρα να πάρετε τη σκυτάλη στα χέρια σας και να γίνετε οι πρωταγωνιστές στην Περιφέρεια που ζήτε. Να έχετε τον πρώτο...
SCOPE: Communications υπογράφει σύμβαση επικοινωνίας με τον Frontex
Η SCOPE Communications, το in-house agency της Netcompany-Intrasoft, υπέγραψε νέα τετραετή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής της ΕΕ (Frontex), για υπηρεσίες...
Κωνσταντίνος Ζέρβας: Κατάμεστο το «Ιωάννης Βελλίδης» για την κεντρική προεκλογική του ομιλία
Καθαρή εντολή για μια νίκη της πόλης και των πολιτών της ζήτησε απόψε (28/09) ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος...