Αρχική BUSINESS ΣΕΒΕ: Καθοδική η πορεία των εξαγωγών τον Ιούλιο 2023 με μείωση 14,5%

ΣΕΒΕ: Καθοδική η πορεία των εξαγωγών τον Ιούλιο 2023 με μείωση 14,5%

Μείωση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.09.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, τόσο τον Ιούλιο όσο και στο α’ επτάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, η μείωση διαμορφώθηκε σε 14,5% τον Ιούλιο (2023/2022) και σε 3,0% στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος (2023/2022). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές διαμορφώθηκαν σε μείωση 5,6% (Ιούλιος 2023/2022) και σε αύξηση 4,3% (Ιανουάριος-Ιούλιος 2023/2022). Αναλυτικά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.266,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2023 έναντι €4.992,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2022 καταγράφοντας μείωση κατά €725,9 εκατ., δηλαδή 14,5%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €6.721,0 εκατ. φέτος έναντι €8.098,6 εκατ. πέρυσι (μείωση €1.377,6 εκατ. | 17,0%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.454,7 εκατ. φέτος έναντι €3.106,4 εκατ. πέρυσι (μείωση €651,7 εκατ. | 21,0%).

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 23* Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.266,3 4.992,2 -725,9 -14,5%
Εισαγωγές 6.721,0 8.098,6 -1.377,6 -17,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.454,7 -3.106,4 651,7 -21,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Η εικόνα παραμένει ίδια ακόμη κι αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 5,6% (δηλαδή €175,4 εκατ.), οι εισαγωγές κατά 3,9% (δηλαδή €201,7 εκατ.) και το εμπορικό έλλειμμα κατά 1,3% (δηλαδή €26,3 εκατ.).

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΙούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 23* Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.947,2 3.122,6 -175,4 -5,6%
Εισαγωγές 5.023,0 5.224,7 -201,7 -3,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.075,8 -2.102,1 26,3 -1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις στο α’ επτάμηνο του 2023 παρατηρείται μείωση των εξαγωγών κατά €918,0 εκατ., δηλαδή 3,0% καθώς από €31.028,2 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2022 ανήλθαν σε €30.110,2 εκατ. φέτος, αλλά και μείωση των εισαγωγών από €52.228,8 εκατ. πέρυσι σε €47.457,7 εκατ. φέτος (ήτοι €4.771,1 εκατ. | 9,1%, Πίνακας 3). Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €17.347,5 εκατ. βελτιωμένο κατά €3.853,1 εκατ., δηλαδή 18,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €21.208,9 εκατ., αυξημένες κατά 4,3%, δηλαδή €878,9 εκατ., οι εισαγωγές σε €35.165,8 εκατ. (μειωμένες κατά 1,7%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €13.956,9 εκατ. (μειωμένο κατά 9,7%).

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 23* Ιαν-Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 30.110,2 31.028,2 -918,0 -3,0%
Εισαγωγές 47.457,7 52.228,8 -4.771,1 -9,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -17.347,5 -21.200,6 3.853,1 -18,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€395,9 εκατ., δηλαδή 8,1%), πρώτων υλών (€116,9 εκατ., δηλαδή 10,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€70,1 εκατ., δηλαδή 16,5%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€443,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), χημικών (€112,9 εκατ., δηλαδή 3,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (€302,1 εκατ., δηλαδή 11,1%), διάφορων βιομηχανικών (€103,1 εκατ., δηλαδή 5,1%), λιπών και ελαίων (€573,4 εκατ., δηλαδή 115,8%) και ποτών και καπνών (€164,2 εκατ., δηλαδή 26,2%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 23* Ιαν-Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 8.990,9 11.007,3 -2.016,4 -18,3%
Βιομηχανικά 4.500,9 4.896,8 -395,9 -8,1%
Τρόφιμα 4.499,5 4.056,4 443,1 10,9%
Χημικά 3.757,6 3.644,7 112,9 3,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.036,4 2.734,3 302,1 11,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.124,2 2.021,1 103,1 5,1%
Λίπη-Έλαια 1.068,6 495,2 573,4 115,8%
Πρώτες Ύλες 987,4 1.104,3 -116,9 -10,6%
Ποτά-Καπνά 789,6 625,4 164,2 26,2%
Μη ταξινομημένα 355,2 425,3 -70,1 -16,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 21.119,4 20.003,5 1.115,9 5,6%
Σύνολο** 30.110,3 31.010,8 -900,5 -2,9%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 23* Ιουλ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.333,0 1.824,0 -491,0 -26,9%
Τρόφιμα 658,9 606,6 52,3 8,6%
Βιομηχανικά 618,2 758,3 -140,1 -18,5%
Χημικά 552,6 536,1 16,5 3,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 397,6 392,2 5,4 1,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 318,1 306,1 12,0 3,9%
Ποτά-Καπνά 131,2 89,3 41,9 47,0%
Πρώτες Ύλες 105,5 168,8 -63,3 -37,5%
Λίπη-Έλαια 101,7 71,2 30,5 42,8%
Μη ταξινομημένα 49,3 52,5 -3,2 -6,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.933,1 2.981,0

 

Το ka-business.gr προτείνει

Το ka-business.gr συμμετέχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του δημοσιογραφικού κλάδου
Η ΕΣΗΕΜ-Θ σε συντονισμό με την ΠΟΕΣΥ και όλες τις Ενώσεις Συντακτών συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση του δημοσιογραφικού κλάδου από τις 5 το πρωί της...
ΒΕΘ προς Σκρέκα: Στηρίξτε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και  ενίσχυσης των βιοτεχνικών επιμελητηρίων μέσα από μια σειρά προτάσεων επισήμαναν στον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα...
ΑΠΘ: Η Φοιτητική Ομάδα «SeaCare» κατέλαβε τη θέση μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε Παγκόσμιο Τελικό Διαγωνισμό Καινοτομίας
Μία καινοτόμα ιδέα της φοιτητικής Ομάδας του ΑΠΘ «SeaCare» αναδείχθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μία από τις πέντε κορυφαίες λύσεις για την αντιμετώπιση του...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Το ka-business.gr συμμετέχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του δημοσιογραφικού κλάδου
Η ΕΣΗΕΜ-Θ σε συντονισμό με την ΠΟΕΣΥ και όλες τις Ενώσεις Συντακτών συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση του δημοσιογραφικού κλάδου από τις 5 το πρωί της...
Γιατί το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αντίποινα κατά του Ιράν, τι εκτιμούν αναλυτές -Τι θα ακολουθήσει στη σύγκρουση
Αποφασισμένο να δώσει συνέχεια και να απαντήσει στην επίθεση που δέχθηκε για πρώτη φορά στο έδαφός του απευθείας από το Ιράν είναι το Ισραήλ,...
ΒΕΘ προς Σκρέκα: Στηρίξτε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και  ενίσχυσης των βιοτεχνικών επιμελητηρίων μέσα από μια σειρά προτάσεων επισήμαναν στον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα...