Αρχική ΆΠΟΨΗ Ο τυχαίος (;) θάνατος, των έντιμων ασφαλιστών.

Ο τυχαίος (;) θάνατος, των έντιμων ασφαλιστών.

 

Με το παρακάτω άρθρο, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέσω των εκλεγμένων θεσμικών τους εκπροσώπων επιδιώκουν την αναστολή της εφαρμογής  των δύο πράξεων 30, 31 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  Οι πράξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως μεροληπτικές  και καταστροφικές για τα νόμιμα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και απαιτούν, την επανεξέταση τους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων, καθορισμένου χρονικού διαστήματος, στις οποίες θα συμμετέχουν αυτή τη φορά όλοι οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ώστε να τηρηθούν οι στοιχειώδεις συνθήκες αμεροληψίας και δικαιοσύνης.

 

Με αφορμή τις πράξεις 30, 31  που υπογράφει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και οι οποίες εκδόθηκαν, με επιδιωκόμενο σκοπό να προωθηθεί η εξυγίανση και η αναδιάρθρωση της ασφαλιστικής αγοράς, νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε  κάποιους από τους κινδύνους που προκύπτουν εξαιτίας των πράξεων αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση από την οποία πλήττεται η χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια, είναι πολύ πιθανό κάποια από τα άρθρα που προβλέπονται στις πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να επιφέρουν την οριστική εξαφάνιση μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από την ασφαλιστική αγορά. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τα συναλλακτικά ήθη στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, αφού, χωρίς την παρουσία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, δε θα διασφαλίζεται με τρόπο ισχυρό η προστασία των ασφαλισμένων καθιστώντας αυτούς αδύναμους στις διαθέσεις των ισχυρών τραπεζοασφαλιστικών συμφερόντων, δε θα προωθείται με την ίδια ένταση η ασφαλιστική συνείδηση και δε θα παρέχονται υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό.

Για άλλη μία φορά η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις πράξεις της, αποδεικνύει, ότι αποκλειστικός σκοπός της δράσης της είναι να εξαφανίσει τον μέσο επαγγελματία, “ρυθμίζοντας” την αγορά, δυσλειτουργικά βέβαια, αλλά προς όφελος των ολιγοπωλιακών συμφερόντων των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι απορίας άξιον το ότι η διοίκηση της Τ.τ.Ε. δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει συνθήκες ολιγοπωλιακής αγοράς και μεροληπτώντας ανοιχτά υπέρ των “εποπτευομένων” εταιρειών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε κάποια από τα άρθρα των πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δε λαμβάνεται καμία μέριμνα για την προστασία, τη στήριξη και την ανάπτυξη των έντιμων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του άρθρου στο οποίο προβλέπεται ο χρόνος απόδοσης χρημάτων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Στην περίπτωση που ισχύσει αυτό το καθεστώς, θα πρέπει παράλληλα να υπάρξει είτε αντίστοιχη πρόβλεψη για βιώσιμη και άτοκη χρηματοδοτική στήριξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από τις ασφαλιστικές εταιρίες, είτε αύξηση του εισοδήματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μέσω της είσπραξης ενός ποσοστού από το δικαίωμα ασφάλιστρου, που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, για να μπορέσουμε οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να ανταποκριθούμε με αξιοπρέπεια στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν. Επίσης μέσω των συγκεκριμένων πράξεων επιχειρείται μεγάλη αύξηση του λειτουργικού κόστους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους είναι δαιδαλώδεις. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει χαλαρή προσέγγιση από την αρμόδια επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος για ρύθμιση και συμμόρφωση σε διαδικασίες που αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ειδικά εκείνες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.     

Μέχρι σήμερα ο τρόπος λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς επηρεαζόταν σε μεγάλο βαθμό από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις πολιτικές που αυτές εφάρμοζαν σε κάθε περίπτωση. Είναι σαφές άλλωστε, ότι το βασικό πλαίσιο λειτουργίας σε μια  αγορά μπαίνει πάντα από τους ισχυρούς παράγοντες αυτής.

Όλα αυτά τα χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρίες διαμόρφωσαν ένα στρεβλό περιβάλλον λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, με την ανοχή σε πολλές περιπτώσεις των εποπτικών και ελεγκτικών αρχών της πολιτείας. Το στρεβλό αυτό περιβάλλον εκμεταλλευτήκαν πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους έναντι του ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας πρακτικές και μεθόδους που δημιούργησαν μια φούσκα στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τώρα που η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, η εποπτική αρχή στην ιδιωτική ασφάλιση (ΔΕΙΑ) και οι ασφαλιστικές εταιρίες καλούν τους αδύναμους συντελεστές της ασφαλιστικής αγοράς, δηλαδή τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, λες και αυτοί είχαν καθορίσει το περιβάλλον λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Όχι κύριοι, εμείς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όσο φιλότιμοι και αν είμαστε, επιδεικνύοντας διαχρονικά και με συνέπεια υψηλό αίσθημα επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης, δεν είμαστε σε θέση να σηκώσουμε το βάρος των αμαρτιών σας.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α), οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πρέπει να διαβουλευτούν σοβαρά και υπεύθυνα για το σχεδιασμό της λειτουργίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, μέσα σε καθοριζόμενο αλλά επαρκές χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι φωνές, να αναλυθεί το υπάρχον καθεστώς λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς από όλους τους συντελεστές, να εξεταστούν οι προβληματισμοί, οι αιτιάσεις όλων των πλευρών και τέλος να συναποφασίσουμε σε ένα δίκαιο, πρακτικό, βιώσιμο και εφικτό τρόπο λειτουργίας της.

Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι οι συνδικαλιστικοί και οι επιμελητηριακοί εκπρόσωποι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν πρόκειται να δεχτούμε διαδικασίες fast track, ούτε πρόκειται να δεχτούμε, και ένα παραπάνω, να εφαρμόσουμε προειλημμένες αποφάσεις που ελήφθησαν για εμάς, χωρίς εμάς.

Θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο, δημιουργώντας αρχικά αντιπροσωπεία που θα απαρτίζεται από συνδικαλιστικούς και επιμελητηριακούς εκπροσώπους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα σειρά επαφών με τους αρμόδιους εκπροσώπους των κομμάτων, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, αλλά και δέσμευση αυτών για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων του επαγγελματικού κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, (ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες), μέσω νομοθετικών ή άλλων διοικητικών πράξεων.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσουμε καμπάνια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, διαδικασία ιδιαίτερα γνωστή και εύκολη σε μας, αφού σε καθημερινή βάση βρισκόμαστε σε επικοινωνία, σε αλληλεπίδραση και μόχλευση με την κοινωνία των πολιτών,  μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, γεγονός που μας αναδεικνύει σε έναν από τους πλέον αγαπητούς και προσφιλείς επαγγελματικούς κλάδους της κοινωνίας με ιδιαίτερη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτή.

Τέλος είναι εμφανές πλέον, ότι στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά βάλαμε “τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα” και απαιτείται η αποφασιστική αντίδραση του συνόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των καταναλωτών για την προστασία στοιχειωδών Συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως η οικονομική ελευθερία.

 

Το ka-business.gr προτείνει

ΠΑΟΚ: Πρωταθλητής για 4η φορά στην ιστορία του!
Ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας τον 4ο του τίτλου, γράφοντας ιστορία με απόδραση από το Βικελίδης. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 του Άρη και...
ProCredit Bank συναντά τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης – Μια συνδιοργάνωση με τον ΣΕΒΕ
Η ProCredit Bank συνδιοργανώνει την Πέμπτη 23 Μαΐου στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων DT&S  με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ   εκδήλωση γνωριμίας με τον ευρύτερο...
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη
Στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τις οποίες διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σήμερα ο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΠΑΟΚ: Πρωταθλητής για 4η φορά στην ιστορία του!
Ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας τον 4ο του τίτλου, γράφοντας ιστορία με απόδραση από το Βικελίδης. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 του Άρη και...
ProCredit Bank συναντά τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης – Μια συνδιοργάνωση με τον ΣΕΒΕ
Η ProCredit Bank συνδιοργανώνει την Πέμπτη 23 Μαΐου στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων DT&S  με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ   εκδήλωση γνωριμίας με τον ευρύτερο...
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη
Στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τις οποίες διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σήμερα ο...