Αρχική ka - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη TASK FORCE - CLUSTERS Ελλήνων της Ομογένειας με την Ελλάδα που... παράγει...

TASK FORCE – CLUSTERS Ελλήνων της Ομογένειας με την Ελλάδα που… παράγει ανακοίνωσε ο Γιάννης Αμανατίδης στο 9ο Πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο κ. Αμανατίδης χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών ως  «Άγγελο της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας” που μπορεί να πετύχει τη σύνδεση των Ελλήνων της διασποράς με τους Έλληνες οικονομικούς παράγοντες της χώρας».

«Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και όχι η ποσότητα πρέπει να μας απασχολεί» είπε ο υφυπουργός και σημείωσε ότι η χώρα μας διαθέτει στην ΕΕ εκατό προϊόντα προστατευόμενα. Ο κ. Αμανατίδης αναφέρθηκε στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ελληνική ομογένεια για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Οι ομογενείς μας διαδίδουν τα ελληνικά προϊόντα στις χώρες που μένουν» σημείωσε. «Έτσι οι ξένοι λαοί έρχονται σε μια επαφή με την χώρα μας. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων συνδέονται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη» είπε. Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις του υπουργείου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας” ειπε.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Αμανατίδη είναι η εξής:

Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τους εμπνευστές και όλους εκείνους που εργάστηκαν για τη σημερινή διοργάνωση και από ότι διαπιστώνω αυτή η αληθινά αξιέπαινη πρωτοβουλία ενισχύεται και αναπτύσσεται σταθερά, αποκτώντας, πια, τα χαρακτηριστικά ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει συντονισμένη και εργώδη προσπάθεια για την επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας και την επαναφορά της χώρας μας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στο επίκεντρο του πολυμέτωπου αυτού αγώνα βρίσκονται προγράμματα και δράσεις που συντείνουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, της προώθησης των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, πρωτίστως, δε, μέσω της ανάδειξης της Πατρίδας μας ως κορυφαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο, τουριστικού προορισμού. 

 

Λειτουργώντας ως οιονεί παραγωγικό Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών συνεισφέρει στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της ελληνικής Κυβέρνησης ως κρίσιμος πολλαπλασιαστής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες συντονισμού και εμβάθυνσης του συνόλου των διεθνών οικονομικών δράσεων της χώρας μας και συντονίζοντας, σε εθνικό επίπεδο, δράσεις και ενέργειες Υπουργείων και Οργανισμών που έχουν, κατά περίπτωση, συναρμοδιότητα στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας μας.  

Η εν προκειμένω δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών διευκολύνεται καθοριστικά από το εκτεταμένο δικτύου των Αρχών μας στο Εξωτερικό και, ειδικότερα, από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Τα τελευταία, με την εξειδικευμένη γνώση και τις εις βάθος οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες που μεταφέρουν στην Ελλάδα, αλλά, παράλληλα, και με την επιτόπια υποστήριξή που παρέχουν, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων.

Φίλες και φίλοι,

Η γεωργία και ο τουρισμός είναι δύο από τους σημαντικότερους παραδοσιακούς τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου μας, οι οποίοι επί σειρά δεκαετιών προσεγγίσθηκαν υπό την οπτική ότι κινούνται παράλληλα και αυτοτελώς, ενώ η πραγματική οικονομία μέσα από πολλαπλά παραδείγματα αποδεικνύει πόσες δυνατότητες για την περαιτέρω άνθισή τους μπορεί να προσφέρει μια καινοτόμα αναπτυξιακή προσέγγιση, η οποία θα αναγνωρίζει και θα προάγει τη στενή σχέση αλληλεπίδρασης που υφίσταται ανάμεσά τους.

Πράγματι, η ανάδειξη, στις ξένες αγορές, του ποιοτικού πλεονεκτήματος της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, καθώς και της υπεροχής της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας έχει τοποθετηθεί, από την παρούσα Κυβέρνηση, στις πρώτες θέσεις των προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας.  

Η Ελλάδα κατέχει αξιοσημείωτη θέση στις λεγόμενες «ώριμες αγορές», εκεί δηλαδή όπου οι απαιτήσεις της ποιοτικής διατροφής είναι αυξημένες. Η στροφή από μία γεωργία “χαμηλού κόστους” σε μία γεωργία ποιότητας αποτελεί σταθερή προτεραιότητά της αγροτικής μας πολιτικής. Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και όχι ο όγκος αυτών είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Χαρακτηριστικά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα που διακρίνονται είναι οι επιτραπέζιες ελιές, το ελαιόλαδο το γιαούρτι, η φέτα, τα φρούτα ενώ εμφανίζονται συνεχώς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παντρεύουν παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονες διατροφικές μεθόδους. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατοχυρωθεί  100 ελληνικά αγροτικά προϊόντα ως προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία αποτελούν το 11% του συνόλου των αντιστοίχων κοινοτικών προϊόντων. (Συγκεκριμένα η χώρα μας έχει  73 ΠΟΠ και 27 ΠΓΕ ή το 13% και 5% στο σύνολο των κοινοτικών ΠΟΠ και ΠΓΕ). Το Υπουργείο Εξωτερικών, με πάγια οδηγία στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, παρακολουθεί και εντοπίζει ενδεχόμενες παραβιάσεις και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες τόσο σε διμερές, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 

Πέραν όμως του δικτύου των Αρχών μας στο εξωτερικό, ιδιαίτερο ρόλο στην προώθηση, διάδοση και προστασία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, διαδραματίζει η Ομογένειά μας, τα ζητήματα της οποίας ανήκουν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου έχω την τιμή και την ευθύνη να προΐσταμαι.

Η μεγάλη αυτή δύναμη του Ελληνισμού, τόσο υπό τη συντονισμένη και συλλογική μορφή δράσης των μικτών επιμελητηρίων και των Ομογενών επιχειρηματιών, όσο και σε ατομικό επίπεδο καταναλωτών, έχει διαχρονικά αποδεχθεί αξιόπιστη ασφαλιστική δικλείδα για τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.

Οι Ομογενείς μας, εισάγοντας, προωθώντας, διανέμοντας, καταναλώνοντας και διαδίδοντας τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις χώρες διαμονής τους, προάγουν και αναπαράγουν τη μεσογειακή διατροφή και, ιδιαίτερα, τον ελληνικό τρόπο ζωής. Κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μας πρακτικές, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας που αντανακλώνται στην ποικιλία και την ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων μας, οι ξένοι λαοί έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη χώρα μας.

Επανερχόμενος στο σημείο αυτό στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις για τη διασύνδεση γεωργίας και τουρισμού, θα ήθελα εμφατικά να επαναλάβω ότι οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων συνδέονται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη. Έχει πλέον αποδειχθεί και καταστεί ξεκάθαρο ότι ο ξένος επισκέπτης, όταν επιστρέφει στην πατρίδα του έχει την τάση να αναζητά και να προτιμά εκείνα τα ελληνικά προϊόντα που γνώρισε και γεύτηκε κατά τη διαμονή του στην Ελλάδα. Κατά τούτο, εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και τουρισμός συμβαδίζουν και αλληλοενισχύονται.

Ομοίως, ο Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί σημείο αναφοράς και για τον έτερο οικονομικό κλάδο που εξετάζουμε σήμερα και ο οποίος έχει εξίσου καταλυτική σημασία για την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και για την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας, τον τουρισμό. 

Οι Ομογενείς μας αποτελούν τη σταθερή βάση, πάνω στην οποία ακουμπούν οι προσπάθειες μας για την προώθηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό. Η προσέλκυση ξένων τουριστών ξεκινά από τους απανταχού Έλληνες, οι οποίοι, διακατεχόμενοι από αισθήματα αγάπης και διάθεσης προσφοράς προς την Πατρίδα, «διαφημίζουν» τη χώρα μας, ανιδιοτελώς και επί μονίμου βάσης, στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα αποτελούν, φυσικά, και οι ίδιοι σημαντικό μέρος του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, πέραν της φυσικής της ομορφιάς και του πολιτιστικού της πλούτου της που δίκαια την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών, προσφέρει στους επισκέπτες της ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εναλλακτικών μορφών ψυχαγωγίας για την προσέλκυση περισσοτέρων επισκεπτών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται, ασφαλώς, και ο θρησκευτικός τουρισμός. Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας,        το πλήθος των θρησκευτικών μνημείων και χώρων λατρείας της χώρας μας, μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ενίσχυση του συνολικού τουριστικού, αποτελώντας πόλο έλξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δίπλα σε άλλες εξειδικευμένες μορφές θεματικού τουρισμού, όπως ο ιατρικός, ο συνεδριακός τουρισμός κ.ο.κ.

 

Φίλες και φίλοι,

Παραμένοντας στο κεφάλαιο των συγκεκριμένων και απτών δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την τόνωση της ροής τουριστών προς τη χώρα μας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη στρατηγική μας επιλογή να διαμορφώσουμε και να εφαρμόσουμε μία στοχευμένη πολιτική στον τομέα της χορήγησης θεωρήσεων εισόδου.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου των Εξωτερικών υλοποιήθηκε επιτυχώς και εφέτος, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το πιλοτικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της χορηγήσεως θεωρήσεων σε πολίτες τρίτων χωρών, κυρίως Τούρκους, Ρώσους και Ουκρανούς, οι οποίοι, προερχόμενοι από τα Μικρασιατικά παράλια, επισκέπτονται τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κω, τη Ρόδο, τη Σύμη και το Καστελλόριζο. Η πρωτοβουλία μας αυτή, για την οποία είχε εξασφαλισθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέβαλε καθοριστικά στην τόνωση της οικονομίας των επτά ακριτικών μας νησιών. 

Επιπλέον, παρατηρώντας την ευρύτερη εικόνα, διαπιστώνεται, από τα υπάρχοντα επίσημα στοιχεία των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου, ότι κατά το 2014, οι ελληνικές Προξενικές Αρχές χορήγησαν περισσότερες από 1.345.000 θεωρήσεις σε πολίτες τρίτων χωρών. Τούτο σημαίνει, πρακτικά, ότι η Ελλάδα κατετάγη στην 5η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών του χώρου Schengen. 

Το 2015 χαρακτηρίσθηκε, σε μεγάλο βαθμό, από τους κλυδωνισμούς, που προκάλεσαν στην τουριστική αγορά της Ρωσίας η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων, η συνακόλουθη πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, η πολιτική της ρωσικής Κυβερνήσεως για ενίσχυση του εσωτερικού της τουρισμού, καθώς και η ανάλογη συρρίκνωση της επίσης σημαντικής για την Ελλάδα ουκρανικής αγοράς. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να αναστρέψουμε τις αρνητικές αυτές τάσεις, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα, την Ινδία, την Αρμενία, τη Γεωργία και άλλες χώρες.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά το προηγούμενο διάστημα, το Υπουργείο Εξωτερικών και, ειδικότερα, οι προξενικές Αρχές μας στο εξωτερικό: την εξάπλωση του Πληροφοριακού Συστήματος για τις Θεωρήσεις, γνωστού ως VISA Information System-VIS. 

Στην πρόκληση αυτή ανταποκριθήκαμε επιτυχώς. Η εξάπλωση του VIS στις ευρωπαϊκές χώρες ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου 2015 ενώ, ήδη, λειτουργεί σε σημαντικές για τον τουρισμό μας τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Κίνα και η Ινδία.

Το VIS αποτελεί ένα μεγάλο, ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διευκολύνει τους ελέγχους και τη χορήγηση θεωρήσεων από τις προξενικές Αρχές των κρατών μελών της ζώνης Schengen και τα συνοριακά σημεία εισόδου, βοηθά στην καταπολέμηση της καταστρατήγησης και των καταχρήσεων του υπάρχοντος πλαισίου (όπως η «άγρα θεωρήσεων» – VISAshopping) προστατεύει τους ταξιδιώτες από την κλοπή της ταυτότητάς τους (identity theft) μέσω της χρήσεως των βιομετρικών στοιχείων, όταν τρίτα άτομα επιχειρούν να ταξιδεύσουν με κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενισχύει την ασφάλεια των κρατών μελών -ιδιαίτερα μέσα στο εξόχως ασταθές διεθνές περιβάλλον που ζούμε- και, εν τέλει, προσφέρει τη δυνατότητα να διευκολύνονται, έτι περαιτέρω, οι καλής πίστεως ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, από το Υπουργείο Εξωτερικών: 

1.Έχουν δοθεί οδηγίες στα Προξενεία μας να αξιοποιούν στο έπακρο τις προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων και των Συμφωνιών Διευκολύνσεως Θεωρήσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 50% των χορηγουμένων  από τα Προξενεία μας θεωρήσεων είναι πολλαπλών εισόδων, μακράς διαρκείας. Στη δε περίπτωση της Τουρκίας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 94%.

2. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα θεωρήσεων και στη χρήση του VIS. 

3.Για τη διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 71 ελληνικών Κέντρων Θεωρήσεων σε 21 τρίτες χώρες, μέσω της συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. 

4. Δημιουργία ειδικής ομάδας αντιστοίχισης (task force) των ενεργών δικτύων των Ελλήνων της Διασποράς με την εγχώρια ελληνική παραγωγή μέσω των δομών cluster.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να απευθυνθώ σε καθεμία και καθέναν σας ατομικά. 

Στη διττή προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική Κυβέρνηση, και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο εκπροσωπώ, να αναθερμάνει την ελληνική οικονομία και να ανατάξει το διεθνές κύρος της χώρας μας, όλοι εσείς, αποτελείτε την προμετωπίδα της Πατρίδας μας στην υποδοχή του σταθερά αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος. Είστε εσείς η πρώτη εικόνα, το πρώτο καλωσόρισμα, εκείνοι που θα πείσουν τους επισκέπτες μας ότι οι Έλληνες, παρά τις δυσβάσταχτες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δεν έχουν χάσει το χαμόγελο, τη φιλοξενία, την εργατικότητα και, το σπουδαιότερο, το φιλότιμο τους. 

Από τη δική σας συνέπεια, τον δικό σας επαγγελματισμό, το μεράκι σας και τα αντανακλαστικά σας σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως επί παραδείγματι εκείνη που αντιμετωπίσαμε, στο πρόσφατο παρελθόν, με τις πτωχεύσεις ξένων (ρώσικων) τουριστικών πρακτορείων, εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η εντύπωση που θα μεταφέρουν στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους περίγυρο οι επισκέπτες μας. Σε τελική ανάλυση, είναι η υψηλή ποιότητα των δικών σας υπηρεσιών που θα συμβάλει  καθοριστικά στο να πεισθούν να επιστρέψουν ή να στείλουν τους συγγενείς και τους φίλους τους στην Ελλάδα. 

Από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτό το βήμα για να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου θα αναμένουμε με ενδιαφέρον σκέψεις και προτάσεις σας για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος, τη βελτίωση του συντονισμού των συναρμόδιων φορέων και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν και τα σχετικά βίντεο.

NULLNULLNULL

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Αλ. Μπουρλά: Τα καλά και τα κακά νέα για την Όμικρον
Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει πως προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Ωστόσο, σημείωσε...
EY: Οι καταναλωτές παγκοσμίως επιλέγουν να ζήσουν με λιγότερα και επαναξιολογούν τις αγορές τους
Ορισμένες από τις συμπεριφορές που υιοθετήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 – όπως αυτές καταγράφονται από τη σειρά καταναλωτικών ερευνών της...
CITY College: Αναγορεύτηκε από το Πανεπιστήμιο York ως ευρωπαϊκό campus του βρετανικού Πανεπιστημίου στην Ευρώπη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση του CITY College, University of York Europe Campus με αφορμή την αναγόρευσή του από το Πανεπιστήμιο του...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: SIMONE MONGELLI – BODYTERRANEAN -THE SHOW
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μουσικός κρουστών, ντράμερ, body music, performer, εθνομουσικολόγος και δάσκαλος, Simone Mongelli, έρχεται με την ομάδα του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για...
Αλ. Μπουρλά: Τα καλά και τα κακά νέα για την Όμικρον
Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει πως προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Ωστόσο, σημείωσε...
EY: Οι καταναλωτές παγκοσμίως επιλέγουν να ζήσουν με λιγότερα και επαναξιολογούν τις αγορές τους
Ορισμένες από τις συμπεριφορές που υιοθετήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 – όπως αυτές καταγράφονται από τη σειρά καταναλωτικών ερευνών της...