Τράπεζα Πειραιώς: Αναπροσαρμογές Επιτοκίων

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,01%  [1 μονάδα βάσης].

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τις 07.06.2022.