Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Καινοτομία Northern Greece Investment Fund: Επενδύει 1.000.000€ στην εταιρεία Pragma IoT AE

Northern Greece Investment Fund: Επενδύει 1.000.000€ στην εταιρεία Pragma IoT AE

Η Pragma IoT AE, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 στην Θεσσαλονίκη, είναι εταιρία τεχνοβλαστός (spin off) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). H Pragma IoT, παρέχει πρωτοποριακές λύσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες προς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ο πυρήνας των υπηρεσιών της, είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαδικτύου των Πραγμάτων που καλύπτει τον πλήρη κύκλο «Συλλογής» – με χρήση πολλαπλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, «Αποθήκευσης» – με βελτιστοποιημένες μορφοποιήσεις δεδομένων, αυτόματης «Ανάλυσης» – με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης, και «Παρουσίασης» μεγάλων δεδομένων (big data) που προέρχονται από αισθητήρες (sensors), συσκευές (devices), πύλες (gateways) αλλά και άλλες πηγές πληροφορίας (συστήματα ERP, βάσεις δεδομένων κ.α.).

Η εταιρεία παρέχει λύσεις στους τομείς της Βιομηχανίας 4.0, των Έξυπνων Πόλεων, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Ηλεκτρισμός, Αέριο, Νερό), του Περιβάλλοντος, της Γεωργίας, της Ναυτιλίας, κ.α. Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια η εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες με πάνω από 30 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την διεθνή αγορά και έχει αναπτύξει μια ομάδα στελεχών – συνεργατών και άρτια εκπαιδευμένων μηχανικών υλικού και λογισμικού. Η  Pragma IoT επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, κ.α. Επίσης είναι μέλος Συστάδων (clusters) Επιχειρήσεων και Κέντρων Ικανοτήτων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων κτηρίων μηδενικών ρύπων, των τηλεπικοινωνιών 5G και της βιομηχανίας 4.0.

Το Northern Greece Investment Fund (www.ngif.gr) ιδρύθηκε το 2021 και είναι το μοναδικό growth Fund με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το NGIF διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους €30 εκ., τα οποία προέρχονται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ). Το NGIF επενδύει τα κεφάλαια του σε αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στους κλάδους των Τροφίμων – Ποτών, της μεταποίησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Διαχείρισης Αποβλήτων, των Υπηρεσιών Υγείας, του Τουρισμού, καθώς και σε εταιρείες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η εταιρεία THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ έχει αναλάβει την διαχείριση του NGIF. Η ομάδα της THERMI VCM αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση και διαχείριση επενδύσεων. Το NGIF φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του Thermi-Taneo Venture Capital Fund, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο fund με έδρα την Β. Ελλάδα και το οποίο ολοκλήρωσε την λειτουργία του το 2021 με σημαντικές αποδόσεις για τους μεριδιούχους του.  Στόχοι της διαχειρίστριας εταιρείας και του NGIF είναι: 1) η συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, 2) η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, με σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι οποίες  στοχεύουν στη διεθνή αγορά, 3) η επίτευξη αποδόσεων για τις επιχειρήσεις και τους μεριδιούχους του Fund.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.certh.gr) ιδρύθηκε το 2000, ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και  βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παροχή λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η κυκλική οικονομία, η βιο-οικονομία, η ολιστική προσέγγιση υγείας-διατροφής, η πράσινη ενέργεια, οι πολυτροπικές μεταφορές, η αγροτεχνολογία και οι έξυπνες πόλεις συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστηριοποιούνται, ερευνητικά, τα πέντε Ινστιτούτα του. Το ΕΚΕΤΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καταγράφουν οι 17 spin-off εταιρίες του.  Σήμερα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στη χώρα, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα και την 14η θέση στην Ευρώπη, στην προσέλκυση χρηματοδότησης από  ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Ο Νικόλας Τακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Διαχειρίστριας THERMI VCM, του NGIF επισήμανε: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επένδυσή του NGIF στην Pragma IoT. Η εταιρεία αποτελείται από ανθρώπους με σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλο κίνητρο να καταξιώσουν την Pragma IoT ως μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον τομέα του Internet of Things. Σε έναν ψηφιακό κόσμο, όπου η πληροφορία κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα και η ανάγκη διαχείρισης, επεξεργασίας και κατανόησής της είναι επιτακτική η πλατφόρμα της Pragma IoT μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις και να προσδώσει αξία σε όλους του πελάτες της. Είμαστε πεπεισμένοι πως η εταιρεία θα πετύχει όλους τους στόχους της και πιστεύουμε πως θα αποτελέσει έναν πυλώνα ανάπτυξης της πληροφορικής στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Από την μεριά του ο Δρ. Λάμπρος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Pragma IoT σημείωσε: “Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της THERMI VCM και το NGIF για την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα της Pragma IoT. Η εταιρεία μας από την σύσταση της έως και σήμερα κάνει άλματα ανάπτυξης και θεωρούμε πως η επένδυση του NGIF θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της εταιρείας μας, και να επενδύσουμε σε νέο επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό που θα καθιερώσει την Pragma IoT διεθνώς. Θα δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων λύσεων, και την διεύρυνση του πελατολογίου μας, που ήδη απαρτίζεται από μεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι τεχνολογικές μας λύσεις είναι βασισμένες στις ανάγκες της κοινωνίας και των αγορών του μέλλοντος και ευελπιστούμε πως η συνεργασία μας με το NGIF θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε την ανοδική μας πορεία και να μας καταξιώσει ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες στον τομέα του IoT διεθνώς.”

Τέλος ο Δρ. Δημήτρης Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, υπογράμμισε: Προτεραιότητά μας στο ΕΚΕΤΑ αποτελεί μεταξύ άλλων η διαρκής και αδιάκοπη ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  Για το λόγο αυτό, η παρούσα χρηματοδότηση της Pragma IoT, αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός τόσο για την εταιρεία, καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή της δυναμική, όσο και για το ίδιο το Ερευνητικό Κέντρο, καθώς συνιστά μία αναγνώριση της συμβολής του στην εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ έρευνας και αγοράς.”

Το ka-business.gr προτείνει

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έρχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Πολυγύρου
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η μείωση των ρύπων αποτελούν μέρος της πολιτικής της Διοίκησης του Δήμου Πολυγύρου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος, Γιώργος...
Σοκ στη Γαλλία με τον ομαδικό βιασμό 12χρονης από εφήβους
Αγόρια ηλικίας 13 ετών σε προάστιο του Παρισιού κατηγορήθηκαν για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και επίθεση με θρησκευτικά κίνητρα σε βάρος της, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών
Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το 65o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2024. Το ελληνικό...
ΕΕΘ: Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ
Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων - μελών του, αναλαμβάνει και φέτος πρωτοβουλία και επιδοτεί τη...