Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική ΣΒΕ: Αυτές είναι οι προτάσεις του για την στήριξη των επιχειρήσεων στην...

ΣΒΕ: Αυτές είναι οι προτάσεις του για την στήριξη των επιχειρήσεων στην αύξηση των τιμολογίων ενέργειας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) δημοσιοποιεί τις προτάσεις του για την έμπρακτη ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων αυξήσεων στην καθημερινή λειτουργία και στην ανταγωνιστικότητά τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων εξ΄αιτίας της αύξησης των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας, καταγράφει σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40% στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, καθώς και στο κόστος μεταφοράς.

Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών που επίσης καταγράφεται στην έρευνα, είναι προφανής ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και φυσικά στη διακράτηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και σε διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Βεβαίως, την τελευταία τριετία έχουν ληφθεί πολλές ευνοϊκές αποφάσεις που έχουν ενισχύσει έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν σημαντικά αποτελέσματα που υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα ενίσχυσης που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους.»

Οι προτάσεις του ΣΒΕ

 

Α        Θεσμικές παρεμβάσεις ενεργειακής πολιτικής και αναβάθμιση υποδομών:

 1. Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές
 2. Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.
 3. Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 4. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
 5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtual net metering και για την υπογραφή διμερών συμβολαίων.
 6. Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering.
 7. Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

 

Β        Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα:

 1. Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.
 2. Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) δόσεις.
 3. Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.
 4. Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

 

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας:

Τα βασικά αποτελέσματα από την έρευνα, είναι:

 1. Το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.

 

 1. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 20% έως 40% :
 • Το κόστος παραγωγής για περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%)
 • Τι τιμές των πρώτων υλών για μία στις τρεις επιχειρήσεις (31%)
 • Τι τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων για μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%)
 • Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων για μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%)

 

 1. Περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλιση των αυξήσεων έχουν προβεί περισσότερες από τις πέντε στις δέκα επιχειρήσεις. (57%)

 

 1. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις τιμές ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο είναι δυσοίωνες:
 • Πέντε στις δέκα (50%) δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα,
 • μία στις τρεις (31%) προβλέπουν ότι θα αυξηθούν περαιτέρω, ενώ,
 • μόνο μία στις δέκα (11%) προβλέπει μείωση τιμολογίων ενέργειας.
 1. Τέλος, στην ερώτηση τι θα συμβεί στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις του δείγματος προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:
 • Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρήσεις, (19%)
 • Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, (25%) και,
 • Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις. (25%)

Το σύνολο των αναλυτικών απαντήσεων βρίσκεται τους πίνακες που ακολουθούν:

 

Ποσοστό αύξησης στα τιμολόγια ενέργειας των επιχειρήσεων

έως 5% 5% – 10% 10% – 20% 20 – 40% περισσότερο από 40% ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ
0 0 1% 11% 88% 0%

 

Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ σε ποσοστό:

  έως 5% 5% – 10% 10% – 20% 20 – 40% περισσότερο από 40% ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ
Το κόστος παραγωγής 17% 17% 25% 22% 17% 3%
Τις τιμές των πρώτων υλών 6% 17% 19% 31% 25% 3%
Τις τιμές των ενδιαμέσων προϊόντων 11% 19% 22% 25% 19% 3%
Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων 6% 25% 3% 19% 14% 6%

 

«Μετακύλιση» των αυξήσεων στους πελάτες των επιχειρήσεων:

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
Προβήκατε σε «μετακύλιση» των αυξήσεων στους πελάτες σας; 57 33 10%

 

 

Προβλέψεις για τις τιμές ενέργειας το επόμενο εξάμηνο:

ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΔΓ/ΔΑ
31% 11% 50% 8%

 

 

Στην περίπτωση αύξησης των τιμών ενέργειας το επόμενο εξάμηνο, θα μειωθούν τα ακόλουθα μεγέθη της επιχείρησης σε ποσοστό…:

  έως 5% 5% – 10% 10% – 20% 20 – 40% περισσότερο από 40%
Πωλήσεις 47% 22% 19% 8% 3%
Εξαγωγές 44% 17% 25% 11% 3%
Κέρδη 11% 19% 25% 28% 17%

 

 

Ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 142 επιχειρήσεις απ΄όλους του κλάδους της μεταποίησης με:

 • Το 56% των επιχειρήσεων του δείγματος να απασχολεί περισσότερο από 100 εργαζόμενους
 • Το 72% από αυτές να έχει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 10εκατ. ευρώ για το 2021, και,
 • Το 81% από αυτές να εντάσσεται στη μέση τάση χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου μέχρι και 7 Φεβρουαρίου 2022

 

Το ka-business.gr προτείνει

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έρχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Πολυγύρου
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η μείωση των ρύπων αποτελούν μέρος της πολιτικής της Διοίκησης του Δήμου Πολυγύρου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος, Γιώργος...
Σοκ στη Γαλλία με τον ομαδικό βιασμό 12χρονης από εφήβους
Αγόρια ηλικίας 13 ετών σε προάστιο του Παρισιού κατηγορήθηκαν για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και επίθεση με θρησκευτικά κίνητρα σε βάρος της, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών
Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το 65o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2024. Το ελληνικό...
ΕΕΘ: Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ
Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων - μελών του, αναλαμβάνει και φέτος πρωτοβουλία και επιδοτεί τη...