Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική ΣΕΒ: Με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό συνεχίστηκε η αύξηση των εξαγωγών τον Αύγουστο

ΣΕΒ: Με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό συνεχίστηκε η αύξηση των εξαγωγών τον Αύγουστο

Με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό συνεχίστηκε η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και τον Αύγουστο του 2021 με αποτέλεσμα η συνολική τους αύξηση στο α’ οκτάμηνο 2021 να διαμορφωθεί σε €5.114,6 εκατ., δηλαδή περίπου €2,0 δις περισσότερα από τη συνολική μείωση του 2020 (€3.161,6 εκατ.). Ο ρυθμός ενίσχυσης των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 25,8% στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος, το οποίο αποτελεί μία σαφή ένδειξη ότι οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν τα €35 δις το 2021.

 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.10.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €718,5 εκατ., δηλαδή 34,6% τον Αύγουστο του 2021 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €2.794,9 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψαν και οι εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €4.994,2 εκατ. φέτος έναντι €3.610,9 εκατ. πέρυσι με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €1.383,3 εκατ., δηλαδή 38,3%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €2.199,3 εκατ. φέτος έναντι €1.534,5 εκατ. πέρυσι με τη διεύρυνσή του να ανέρχεται σε €664,8 εκατ., δηλαδή 43,3%.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Αυγ 21 Αυγ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.794,9 2.076,4 718,5 34,6%
Εισαγωγές 4.994,2 3.610,9 1.383,3 38,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.199,3 -1.534,5 -664,8 43,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Αν από τις συνολικές εμπορευματικές μας συναλλαγές για το μήνα Αύγουστο 2021 εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές δε διαφοροποιούνται σημαντικά καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €357,4 εκατ., δηλαδή 23,4% και διαμορφώθηκαν σε €1.886,6 εκατ., ενώ αύξηση –και συγκεκριμένα κατά €759,8 εκατ., δηλαδή 27,1%- κατέγραψαν και οι εισαγωγές με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €3.566,9 εκατ. φέτος έναντι €2.807,1 εκατ. πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο άνευ πετρελαιοειδών παρέμεινε ελλειμματικό κατά €1.680,3 εκατ., αυξημένο κατά €402,4 εκατ., δηλαδή 31,5% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2020.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΑύγουστος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Αυγ 21 Αυγ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 1.886,6 1.529,2 357,4 23,4%
Εισαγωγές 3.566,9 2.807,1 759,8 27,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.680,3 -1.277,9 -402,4 31,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε €5.114,6 εκατ. (δηλαδή 25,8%) ανήλθε η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2021, με αποτέλεσμα από €19.813,8 εκατ. στο οκτάμηνο του 2020 να διαμορφωθούν σε €24.928,4 εκατ. στο φετινό οκτάμηνο. Σημαντικά ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών καθώς από €31.949,7 εκατ. στο α’ οκτάμηνο του 2020, διαμορφώθηκαν σε €39.543,2 εκατ. στο α’ οκτάμηνο του 2021, με την αύξησή τους να διαμορφώνεται σε €7.593,5 εκατ., δηλαδή 23,8%. Το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα €14.614,8 εκατ., αυξημένο κατά €2.478,9 εκατ., δηλαδή 20,4% συγκριτικά με το α’ οκτάμηνο του 2020. Αναλύοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά  €2.883,7 εκατ. (δηλαδή 18,7%) ανερχόμενες σε €18.312,3 εκατ., ενώ κατά €4.650,0 εκατ. (δηλαδή 18,2%) αυξήθηκαν οι εισαγωγές και διαμορφώθηκαν σε €30.166,9 εκατ. έναντι €25.516,9 εκατ. πέρυσι.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Αυγ 21 Ιαν-Αυγ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 24.928,4 19.813,8 5.114,6 25,8%
Εισαγωγές 39.543,2 31.949,7 7.593,5 23,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -14.614,8 -12.135,9 -2.478,9 20,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους κλάδους των ελληνικών εξαγωγών και με δεδομένη την επιδείνωση που κατέγραψαν αρκετοί από αυτούς το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι φετινές τους επιδόσεις είναι σημαντικά βελτιωμένες. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση εξαγωγών σημείωσαν τα βιομηχανικά (€726,3 εκατ., δηλαδή 22,8%), τα τρόφιμα (€344,7 εκατ., δηλαδή 9,9%), τα χημικά (€550,3 εκατ., δηλαδή 17,4%),τα μηχανήματα-οχήματα (€409,7 εκατ., δηλαδή 20,0%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€269,4 εκατ., δηλαδή 17,5%), οι πρώτες ύλες (€346,3 εκατ., δηλαδή 46,6%), τα ποτά και καπνά (€90,2 εκατ., δηλαδή 17,0%), τα λίπη και έλαια (€124,2 εκατ., δηλαδή 33,9%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€15,6 εκατ., δηλαδή 5,2%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Αυγ 21 Ιαν-Αυγ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 6.680,7 4.411,5 2.269,2 51,4%
Βιομηχανικά 3.908,3 3.182,0 726,3 22,8%
Τρόφιμα 3.839,4 3.494,7 344,7 9,9%
Χημικά 3.718,4 3.168,1 550,3 17,4%
Μηχ/τα-Οχήματα 2.453,7 2.044,0 409,7 20,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.812,2 1.542,8 269,4 17,5%
Πρώτες Ύλες 1.089,0 742,7 346,3 46,6%
Ποτά-Καπνά 619,8 529,6 90,2 17,0%
Λίπη-Έλαια 490,3 366,1 124,2 33,9%
Μη ταξινομημένα 316,6 301,0 15,6 5,2%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 18.247,7 15.371,1 2.876,6 18,7%
Σύνολο* 24.928,4 19.782,6 5.145,8 26,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 21 Αυγ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 922,6 547,5 375,1 68,5%
Βιομηχανικά 447,4 323,2 124,2 38,4%
Τρόφιμα 424,7 398,1 26,6 6,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 281,4 226,4 55,0 24,3%
Χημικά 281,0 212,7 68,3 32,1%
Διάφ. Βιομηχανικά 231,3 184,6 46,7 25,3%
Πρώτες Ύλες 90,5 67,1 23,4 34,9%
Ποτά-Καπνά 59,0 52,3 6,7 12,8%
Λίπη-Έλαια 35,6 28,2 7,4 26,2%
Μη ταξινομημένα 21,3 23,1 -1,8 -7,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 1.872,2 1.515,9 356,3

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Αλ. Μπουρλά: Τα καλά και τα κακά νέα για την Όμικρον
Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει πως προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Ωστόσο, σημείωσε...
EY: Οι καταναλωτές παγκοσμίως επιλέγουν να ζήσουν με λιγότερα και επαναξιολογούν τις αγορές τους
Ορισμένες από τις συμπεριφορές που υιοθετήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 – όπως αυτές καταγράφονται από τη σειρά καταναλωτικών ερευνών της...
CITY College: Αναγορεύτηκε από το Πανεπιστήμιο York ως ευρωπαϊκό campus του βρετανικού Πανεπιστημίου στην Ευρώπη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση του CITY College, University of York Europe Campus με αφορμή την αναγόρευσή του από το Πανεπιστήμιο του...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: SIMONE MONGELLI – BODYTERRANEAN -THE SHOW
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μουσικός κρουστών, ντράμερ, body music, performer, εθνομουσικολόγος και δάσκαλος, Simone Mongelli, έρχεται με την ομάδα του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για...
Αλ. Μπουρλά: Τα καλά και τα κακά νέα για την Όμικρον
Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει πως προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Ωστόσο, σημείωσε...
EY: Οι καταναλωτές παγκοσμίως επιλέγουν να ζήσουν με λιγότερα και επαναξιολογούν τις αγορές τους
Ορισμένες από τις συμπεριφορές που υιοθετήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 – όπως αυτές καταγράφονται από τη σειρά καταναλωτικών ερευνών της...