Προς παράταση η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

 

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι τώρα κάνουν τους φοροτεχνικούς να ζητούν παράταση της υποβολής μέχρι τις 27 Ιουλίου, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο φέρεται να συμφωνεί στην παράταση μέχρι το τέλος Ιουλίου.

 

Μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί περίπου 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις , περίπου δηλαδή οι  μισές, ενώ μένουν άλλα 2.3 εκατομμύρια δηλώσεις να υποβληθούν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες γεγονός που θα δημιουργήσει συμφόρηση στο σύστημα.

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας αναφέρει σε επιστολή του στο Υπουργείο οικονομικών μεταξύ άλλων:

 «Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΟΕΕ για την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για την έναρξη και λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, διαπιστώνει τη μη εφαρμογή τους και για το φορολογικό έτος 2017. Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα προσδιορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια από νόμους, η εφαρμογή τους στην πράξη απέχει, δυστυχώς, από τις ισχύουσες διατάξεις».

 

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο, η παράταση μέχρι τις 27 Ιουλίου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, και εδράζεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή του TAXISNET για την υποβολή των δηλώσεων άνοιξε και λειτουργεί με συνεχή προβλήματα σχετικά με τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3, την προσυμπλήρωση με λανθασμένα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών, τις τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος με μεγάλες καθυστερήσεις στην καταχώρηση των δηλώσεων, με αποτέλεσμα οι λογιστές – φοροτεχνικοί να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των πελατών τους.