Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Κίνητρα για απόσυρση αυτοκινήτων από την κυβέρνηση

Κίνητρα για απόσυρση αυτοκινήτων από την κυβέρνηση

 

Η επόμενη κίνηση είναι να ζητηθεί η στήριξη από την Ευρωπα­ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το όλο εγχείρημα. Συνοδεύεται δε από τη ση­μείωση του κ. Καραμανλή προς τον κ. Στάΐκούρα ότι «το κράτος δεν χάνει έσο­δο και κερδισμένοι είναι οι πολίτες». Εάν συμφω­νήσουν και οι θεσμοί, τότε το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει από το επόμενο έτος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ζωντανέ­ψει ξανά και η αγορά αυ­τοκινήτου.

Η βασική ιδέα όπως διατυ­πώνεται στο σχετικό κείμε­νο είναι να δοθούν κίνητρα στην αγορά πιο νέων και φι­λικών προς το περιβάλλον μεταχειρισμένων I.X. αυτοκί­νητων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πριμοδοτη­θούν τα καινούργια.

 

 

Η ηλεκτροκίνηση

Το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ρύ­πανσης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο προγράμματος του υπουργείου Μεταφο­ρών, οφείλεται στις μετα­φορές. Το 70% της ρύπαν­σης που δημιουργείται από τις μεταφορές οφείλεται στην κυκλοφορία των IX αυτοκινήτων. Επομένως η πρωτοβουλία μας αυτή βρίσκεται σε άμεση συνέπεια με την πολιτική της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης για μια κλιμα­τικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050. Ο στόλος των ηλεκτροκί­νητων αυτοκινήτων Ι.Χ. στην ΕΕ είναι κάτω του 7%. Στην Ελλάδα είναι κάτω του 1%. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον. Όμως τα ηλεκτρο­κίνητα οχήματα (IX ή και λεωφορεία) είναι ακόμη πολύ ακριβά και η αυτο­νομία τους περιορισμένη. Το υπουργείο από το 2014 έχει διαμορφώσει το θε­σμικό πλαίσιο για τη δημι­ουργία σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πλην όμως οι υποδομές εί­ναι ακόμη περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού τέτοιων οχημάτων.

Επομέ­νως, σημειώνεται στο σχέ­διο του υπουργείου Μετα­φορών, «θα μπορούσαν να δοθούν φορολογικά κίνη­τρα για την αγορά ηλεκτρο­κίνητων οχημάτων, αλλά το αποτύπωμα θα είναι μικρό». Επομένως φορο­λογικά κίνητρα πρέπει να δοθούν και σε αυτοκίνητα υβριδικά, καθώς και σε νέα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο.

 

 

Μέσος όρος ζωής

Ο υπουργός Μεταφορών έδωσε στοιχεία νια τον κύ­κλο ζωής των αυτοκινήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. «Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο μέ­σος όρος αλλαγής (ζωής) ενός IXείναι 5-7 χρόνια κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Στην Ελλάδα τα στοιχεία δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά ο μέσος όρος είναι υπερ­διπλάσιος αυτού της ΕΕ και παρουσίασε αυξητι­κή τάση στα χρόνια της κρίσης. Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10% είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, με ό,τι αυ­τό συνεπάγεται για το πε­ριβάλλον και την οδική ασφάλεια» ανέφερε.

 

 

Και ανανέωση στόλου των ταξί

Τα περισσότερα ταξί είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας, συνεπώς έπαυσαν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κίνητρα που σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση για την αγορά νέων αντιρρυπαντικών I.X. αυτοκινήτων θα ισχύσουν (με κάποιες διαφοροποιήσεις) και για τα ταξί, καθώς και για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.

 

 

 

ka-business: Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την πολύ μεγάλη σας ανταπόκριση στην Μαραθώνια Εκπομπή για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
Περισσότεροι από αναγνώστες μας από όλο τον κόσμο, παρακολούθησαν μέσω live streaming την Μαραθώνια Εκπομπή, που διοργάνωσε το το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου...

Το ka-business.gr προτείνει

Πανδημία: Επιστροφή της μουσικής – Χωρίς ωράριο εστίαση και διασκέδαση: Τι αλλάζει από Δευτέρα
Την επιστροφή σε μια πιο ομαλή καθημερινότητα, μετά από δυο πανδημίας, σηματοδοτεί η τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου καθώς από τη Δευτέρα τα ξημερώματα απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης και...
Έλενα Ράπτη: Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση
Άρθρο της Έλενας Ράπτη, Βουλευτής ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης στο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την έντυπη έκδοση του ka– // Πριν από ένα μήνα, σε συνεδρίαση...
PwC Ελλάδας : Ο μετασχηματισμός της εμπειρίας του πελάτη ως απόλυτη προτεραιότητα για οργανισμούς και επιχειρήσεις
Η PwC Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο CX Summit, που πραγματοποιήθηκε  για δεύτερη χρονιά , με 25 ομιλητές από 11 χώρες. Η εκδήλωση...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Πανδημία: Επιστροφή της μουσικής – Χωρίς ωράριο εστίαση και διασκέδαση: Τι αλλάζει από Δευτέρα
Την επιστροφή σε μια πιο ομαλή καθημερινότητα, μετά από δυο πανδημίας, σηματοδοτεί η τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου καθώς από τη Δευτέρα τα ξημερώματα απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης και...
Έλενα Ράπτη: Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση
Άρθρο της Έλενας Ράπτη, Βουλευτής ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης στο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την έντυπη έκδοση του ka– // Πριν από ένα μήνα, σε συνεδρίαση...
PwC Ελλάδας : Ο μετασχηματισμός της εμπειρίας του πελάτη ως απόλυτη προτεραιότητα για οργανισμούς και επιχειρήσεις
Η PwC Ελλάδας συμμετείχε στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο CX Summit, που πραγματοποιήθηκε  για δεύτερη χρονιά , με 25 ομιλητές από 11 χώρες. Η εκδήλωση...