Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Αυτεπάγγελτα θα διώκονται οι οφειλέτες του Δημοσίου

Αυτεπάγγελτα θα διώκονται οι οφειλέτες του Δημοσίου

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Αρχής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιδίωξη είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο φυσικού ή νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση να επιδιώκει την είσπραξη τους ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, δικαστικά, ασφαλιστικά και διοικητικά μέτρα κατά των οφειλετών και των συνυπόχρεων για την καταβολή αυτών προσώπων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του, με στόχο την άμεση είσπραξη του.

Επίσης, προσθέτει έχει θεσπιστεί ως ποινικό αδίκημα η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους συνολικού ποσού άνω των 100.000 ευρώ. Ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 προσδιορίζονται τα ποινικώς ευθυνόμενα πρόσωπα σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο και τρίτους, για τα οποία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, ενώ με τη διάταξη της παρ. 3 αυτού προσδιορίζεται ο χρόνος γένεσης της ποινικής ευθύνης.

Όλα αυτά ισχύουν σε κάθε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εκτός αν από ειδικές διατάξεις απαλλάσσονται από την ποινική ευθύνη συγκεκριμένα πρόσωπα.

 Ο προϊστάμενος της φορολογικής Αρχής στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα είσπραξης της οφειλής, είναι και νομικά υποχρεωμένος να υποβάλει στον αρμόδιο εισαγγελέα αίτηση ποινικής δίωξης των υπεύθυνων για τις οφειλές, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Ο εισαγγελέας κρίνει αν θα κινηθεί ή όχι η ποινική διαδικασία. Οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να προβληθεί μόνο ενώπιον της δικαστικής αρχής.

Σε ποιους επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα

Ταυτόχρονα διευκρινίζει και σε ποιους επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, όταν πρόκειται για εταιρείες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ν. 1882/1990, στις ακόλουθες περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου οι προβλεπόμενες ποινές για τη πληρωμή χρεών προς το δημόσιο επιβάλλονται:

  • Προκειμένου για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους διευθύνοντες, ή εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους ή διοικητές ή γενικούς διευθυντές αυτών ή σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε αμέσως, είτε εμμέσως, είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών αυτών ή με οποιονδήποτε τρόπο αναμίχθηκε, ολικώς ή μερικώς, στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικώς ή μη. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οι ποινές επιβάλλονται κατά των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών αυτών, εφ΄ όσον ασκούν πράγματι, προσωρινώς ή διαρκώς, ένα από τα καθήκοντα των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω.
  • προκειμένου για εταιρείες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, σε κάθε εταίρο, σωρευτικώς ή μη.
  • προκειμένου για συνεταιρισμούς, στους προέδρους ή γενικούς γραμματείς και διαχειριστές αυτών, σωρευτικώς ή μη,
  • προκειμένου για κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρείες, που ασκούν επιχείρηση, στα μέλη αυτών, σωρευτικώς ή μη,
  • προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά, αντιπροσώπους ή στους διευθυντές ή
  • πράκτορες που έχουν στην Ελλάδα, σωρευτικός ή μη.
  • προκειμένου για νομικά πρόσωπα, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών.

Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, η ποινική δίωξη ασκείται, για τα χρέη προς το Δημόσιο που ήταν βεβαιωμένα κατά το χρόνο απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για τα χρέη που βεβαιώθηκαν μετά τη λύση των νομικών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή.

Για τα χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά την απόκτηση της ιδιότητας αυτής υπό των ανωτέρω η ποινική δίωξη ασκείται μετά τρεις μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

Πάντως η νομοθεσία προβλέπει ότι με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του χρέους, κατά τις κείμενες διατάξεις, αναστέλλεται η ποινική δίωξη, για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της ρύθμισης, και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξοφλήσεως.

 

 

ΠΗΓΗ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ in

 

(Video) 16ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Απολογισμός – Πρόσωπα – Αποδελτίωση – Ομιλίες
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ που διοργάνωσε το με θέμα τις «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ». Το 16ο ΚΑ που...

Το ka-business.gr προτείνει

Εργασία: Νέα Πρόσκληση σε Δήμους-ΔΕΥΑ-Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας, για την...
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
Μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών, κατά το σχολικό έτος 2022 2023, στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές...
Εκπαίδευση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού, με δύο νέες ειδικότητες κατάρτισης
Ξεκινά τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις αφορούν στην...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εργασία: Νέα Πρόσκληση σε Δήμους-ΔΕΥΑ-Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας, για την...
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για τον τουρισμό και τη φιλοξενία
Μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών, κατά το σχολικό έτος 2022 2023, στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές...
Εκπαίδευση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού, με δύο νέες ειδικότητες κατάρτισης
Ξεκινά τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις αφορούν στην...