Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Καινοτομία Διαγωνισμός Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021: Εθνικοί νικητές

Διαγωνισμός Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021: Εθνικοί νικητές

Ολοκληρώθηκε το εθνικό σκέλος του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των εθνικών νικητών που θα συμμετάσχουν στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021». Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα λάβει χώρα στη Σλοβενία το Νοέμβριο 2021.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι:
α) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας,
β) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες,
γ) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης,
δ) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης,
ε) Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης και
στ) Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα,
ενώ υπάρχει και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα, νικήτριες αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική αντίληψη, ενισχύουν το Οικοσύστημα Καινοτομίας, στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλουν στη δικτύωση και εμπνέουν τους νέους να ασχοληθούν με το επιχειρείν.

Πρόκειται για τις εξής πρωτοβουλίες, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού:

1. «One Stop Liaison Office Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην κατηγορία «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας»
Η πρωτοβουλία «One Stop Liaison Office Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» είναι μία δράση υποστήριξης της Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, με αντικείμενο τη δικτύωση και συνεργασία του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Λειτουργεί από τις 13-03-2019 και επιχειρεί, μέσα από πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, να αναλύσει τις δυνάμεις στο εσωτερικό περιβάλλον του, τις τάσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον, με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών συνεργατικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης, που θα υποστηρίξουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και θα παράγουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τις διεθνείς αγορές, θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα παράγουν ευημερία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το One Stop Liaison Office έχει πραγματοποιήσει εργαστήρια με συμμετέχοντες από το φάσμα όλου του οικοσυστήματος, πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες και ημερίδες ενημέρωσης, ενώ έχει δημοσιεύσει τακτικά μηνιαία ενημερωτικά δελτία τύπου, προκειμένου να υπάρχει διάχυση πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις της περιοχής ως προς την διασύνδεση τους με το Οικοσύστημα Καινοτομίας και την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας συνοψίζονται στα εξής:

 • 2 Ψηφιακές πλατφόρμες www.Horizonscanning.gr (305 αναρτήσεις, 2.900 μοναδικοί χρήστες) και www.Ris3rcm.gr (3.000 μοναδικοί χρήστες)
 • 27 Μηνιαία Ενημερωτικά Δελτία
 • 3 Συναντήσεις Τοπικών Ομάδων ενδιαφερομένων μερών για τη χαρτογράφηση της δυναμικής του Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027) – 17 συμμετέχοντες
 • 8 Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Καινοτομίας – 290 συμμετέχοντες (51,8% επιχειρήσεις)
 • 1 Εργαστήριο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 27 συμμετέχοντες (30% επιχειρηματίες / 70% διοίκηση, ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα)
 • 1 Έρευνα για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας – 214 συμμετέχοντες (57% επιχειρηματίες, 43% ερευνητές)
 • 1 Ημερίδα με 80 συμμετέχουσες επιχειρήσεις για δικτύωση (b2b) με ερευνητικούς φορείς / ανάπτυξη 10 συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, 63 αιτήματα
 • 1 Πιλοτική δοκιμή ψηφιακών υπηρεσιών στην αλυσίδα αξίας ρυζιού (blockchain, apps, ιχνηλασιμότητα) για την ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής
 • Δικτύωση «AgroTech» Cluster Θεσσαλονίκης με αντίστοιχους σχηματισμούς στην Ισπανία και την Ολλανδία, καθώς και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ΠλεκτικήςΕτοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) με το αντίστοιχο στο Ελσίνκι, προωθώντας τη συνεργασία σε θέματα σχεδιασμού και κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξίας της Κλωστοϋφαντουργίας
 • Βραβείο “European Business Region 2018” για δράσεις επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.

2. «Antivirus CrowdHackathon Μαραθώνιος Καινοτομίας ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» της Περιφέρειας Αττικής, στην κατηγορία «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης».

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, “Antivirus Crowdhackathon”, είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο 2020 προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων του κορωνοϊού, με βασικό στόχο την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών για την επίλυση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία και απώτερο σκοπό την προώθηση απτών λύσεων για καθημερινά ζητήματα, μέσω της αξιοποίησης του οικοσυστήματος καινοτομίας. Ουσιαστικά, ο Μαραθώνιος Καινοτομίας αποτελεί ένα διαγωνισμό που συνέβαλε στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και, κατ΄επέκταση, της αντιμετώπισης του “brain drain”, καθώς κινητοποίησε ολόκληρη την ελληνική κοινότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τις start-ups, τους μηχανικούς, προγραμματιστές, επαγγελματίες του χώρου και φοιτητές για τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και την εταιρεία Crowd Policy, συνδυάζει το τρίπτυχο: α) Δημόσιοι Φορείς / Πολίτες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να προτείνουν θέματα / προβλήματα προς επίλυση από το χώρο της κοινωνίας, της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, β) Συμμετέχοντες / Διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό καινοτομίας υποβάλλοντας προτάσεις για πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων από την πανδημία και γ) Υποστηρικτές / Μέντορες / Χορηγοί, οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια μέσω της κατάλληλης καθοδήγησης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ώστε να προχωρήσουν τις ιδέες τους στο στάδιο της υλοποίησης. Βασικοί υποστηρικτές του Διαγωνισμού ήταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, βασικοί χορηγοί οι εταιρείες: PWC και SIA Greece, ενώ οι λοιποί υποστηρικτές, οι χορηγοί επικοινωνίας και οι μέντορες προέρχονται από πλήθος δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, φθάνοντας συνολικά τους σαράντα (40) χορηγούς επικοινωνίας – υποστηρικτές και τους είκοσι έξι (26) μέντορες.

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας συνοψίζονται στα εξής:

 • 2 Κύκλοι “Antivirus Crowdhackathon”: 2-5 Απριλίου 2020 & 21-24 Μαΐου 2020
 • 400 διαγωνιζόμενοι και περισσότερες από 100 ομάδες δήλωσαν συμμετοχή
 •  60 Ομάδες παρουσίασαν τις εφαρμογές τους (26 στον 1ο Κύκλο και 34 στο 2ο Κύκλο)
 • 14 Ομάδες διακρίθηκαν για τις ψηφιακές εφαρμογές που παρουσίασαν και λαμβάνουν υποστήριξη από τους μέντορες και τους φορείς, εκ των οποίων: 8 Ομάδες ήταν ήδη εταιρείες start-ups και 6 Ομάδες παρουσίασαν καινοτόμες ιδέες που διακρίθηκαν και αποτέλεσαν το έναυσμα για τη δημιουργία νέων start-ups
 • 1 επιχείρηση, η “Nable Solutions” με την εφαρμογή «Assistant Volunteer, Cloud πλατφόρμα διαχείρισης και συντονισμού εθελοντών, για την υποστήριξη πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη ή τη δημιουργία οργανωμένων επιχειρησιακών ή κοινωνικών δράσεων» υποστηρίχθηκε περαιτέρω για την υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής από την PWC.
 • Η Ελλάδα διακρίθηκε στην 8η θέση της κατάταξης των Ευρωπαϊκών χωρών με 665 συμμετέχοντες και πάνω από 150 ομάδες, από το σύνολο των 20.876 συμμετοχών από περισσότερες από 50 χώρες. Κατατέθηκαν περισσότερες από 5.000 ιδέες με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού.

Το ka-business.gr προτείνει

ΣΥΡΙΖΑ -Νέα εποχή : Ο Στέφανος Κασσελάκης νικητής – Ο 35άρης από την Εκάλη που μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να κερδίσει την προεδρία
Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί από σήμερα το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης. «Σήμερα χαμογελάμε, από αύριο αρχίζει σκληρή δουλειά», ανέφερε ο νικητής των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος...
Αχτσιόγλου: Με υψωμένη γροθιά μετά την ήττα
Η Εφη Αχτσιόγλου μετά την ήττα της από τον Στέφανο Κασσελάκη στη μάχη για την προεδρεία του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε έξω από τα γραφεία της...
«Voltάρω 7»: η «πράσινη» γιορτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ηλεκτροκίνηση διεξάγεται την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους πολίτες στη μεγάλη «πράσινη»...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΡΙΖΑ -Νέα εποχή : Ο Στέφανος Κασσελάκης νικητής – Ο 35άρης από την Εκάλη που μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να κερδίσει την προεδρία
Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί από σήμερα το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης. «Σήμερα χαμογελάμε, από αύριο αρχίζει σκληρή δουλειά», ανέφερε ο νικητής των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος...
Αχτσιόγλου: Με υψωμένη γροθιά μετά την ήττα
Η Εφη Αχτσιόγλου μετά την ήττα της από τον Στέφανο Κασσελάκη στη μάχη για την προεδρεία του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε έξω από τα γραφεία της...
«Voltάρω 7»: η «πράσινη» γιορτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ηλεκτροκίνηση διεξάγεται την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους πολίτες στη μεγάλη «πράσινη»...