Συνέδριο για την Πράσινη Μεταποίηση

 

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο διεθνές συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Greenomed με θέμα «Τι είναι η πράσινη μεταποίηση;​ Ευκαιρίες, προκλήσεις και αντίκτυπος στη ζωή των πολιτών», στο οποίο αναδείχθηκε η αναγκαιότητα που έχει η πράσινη μεταποίηση στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική προτεραιότητα.

 

Το συνέδριο διοργανώθηκε στις 7 Μαρτίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) και τη διεθνή κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου GREENOMED «Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση».

 

Διακεκριμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων και συστάδων καινοτομίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασαν καινοτόμες δράσεις και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, αναδεικνύοντας τρόπους και πολιτικές με τις οποίες η ανάπτυξη της πράσινης βιομηχανίας και μεταποίησης θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών στις περιφέρειες της Ευρώπης, θα δημιουργήσουν αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης και θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

 

Το πρώτο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Greenomed, το οποίο παρουσίασε στο ευρύ κοινό δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πράσινης μεταποίησης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανοίγονται μεγάλες και δυναμικές προοπτικές για τη βιομηχανία μέσα από τις πολιτικές επιλογές της πράσινης μεταποίησης.

 

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κ. Γιουτίκας επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει έμφαση στην προώθηση πολιτικών που διευρύνουν την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος αποσκοπώντας στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων.

 

Ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας και συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου Greenomed κ. G. Copani, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την προώθηση της πράσινης μεταποίησης μέσα από το πρόγραμμα του Greenomed.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος καθηγητής κ. Γ. Ζαλίδης μίλησε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για το παραγωγικό δυναμικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την προοπτική που ανοίγεται με τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού που θα προωθήσει στο χώρο της βιομηχανίας στην Περιφέρεια δράσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την πράσινη μεταποίηση.

 

Ο Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, μιλώντας εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου και ως επιχειρηματίας στον τομέα της χημικής βιομηχανίας, επεσήμανε ότι παρά τις δυσκολίες και τις αντιστάσεις που μπορεί να υπάρχουν στις υφιστάμενες δομές του παραγωγικού μηχανισμού, η προοπτική της πράσινης μεταποίησης είναι η ισχυρή τάση που οδηγεί στο μέλλον.

 

Στο συνέδριο, συμμετείχαν επίσης με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ο κ. Ευάγγελος Βιδάλης, από το Εθνικό Σημείο Επαφής MED 2014-2020, ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ, ο Δρ. Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, ο κ. Κωνσταντίνος Καμπουρόπουλος από την Eurecat, η κα. Golboo Pourabdollahian από το CNR-ITIA, ο κ. Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και ο κ. Δημήτρης Στεφανίδης, στέλεχος της FranklinCovey Hellas, οι οποίοι παρουσίασαν με αναλυτικό τρόπο τις θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν στην οικονομία και την ποιότητα ζωής από την υιοθέτηση δράσεων της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση της πράσινης μεταποίησης στη βιομηχανία.