Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Green Life Ευρωκοινοβούλιο: 6,1 δισ. ευρώ για τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία αλιευτικών...

Ευρωκοινοβούλιο: 6,1 δισ. ευρώ για τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία αλιευτικών κοινοτήτων 2021-2027

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

5,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη διαχείριση της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών στόλων. Το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήσει την παροχή επιστημονικών συμβουλών, τη διενέργεια ελέγχων, την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τη ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση.

Το ΕΤΘΑΥ είναι ευθυγραμμισμένο με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οποία ορίζει κανόνες για τη βιώσιμη διαχείριση ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων. Τον Μάρτιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου της αλιείας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την υποχρεωτική τοποθέτηση καμερών ασφαλείας κλειστού κυκλώματος σε ορισμένα μεγαλύτερα σκάφη, τη θέσπιση νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της απώλειας αλιευτικού εξοπλισμού και τη διασφάλιση καλύτερης ιχνηλασιμότητας σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων και επεξεργασμένων προϊόντων.

Στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων

Πολλές αλιευτικές κοινότητες δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την πανδημία του COVID-19 και το ΕΤΘΑΥ θα στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την προσωρινή ή μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το ΕΤΘΑΥ χρηματοδοτεί την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από νέους αλιείς (που είναι κάτω των 40 ετών). Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν ξεχωριστό σχέδιο δράσης για όλες τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους, ώστε να εξασφαλιστεί η στήριξη των πιο ευάλωτων αλιευτικών κοινοτήτων.

Βιώσιμες θάλασσες και ωκεανοί

Τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί για κλιματικές δράσεις, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία. Η πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη της τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ για για καθαρούς, υγιείς και ασφαλείς ωκεανούς.

Το Ταμείο θα συμβάλει στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και ωκεανών στηρίζοντας τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα πλαστικά απόβλητα μολύνουν όλο και περισσότερο τους ωκεανούς και σύμφωνα με υπολογισμούς έως το 2050 οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά απόβλητα απ’ ό,τι ψάρια.

Η καλύτερη διαχείριση των πλαστικών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ έως το 2050. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία στοχεύει στην κατάργηση της χρήσης μικροπλαστικών.

Το ka-business.gr προτείνει

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...