Αρχική BUSINESS ΕΥ: Ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΥ: Ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο

Σημαντική αύξηση 215% του ανθρώπινου δυναμικού της στην Ελλάδα κατέγραψε η ΕΥ κατά την τελευταία δεκαετία, παράλληλα με την εδραίωσή της ως κορυφαίας εταιρείας παροχής συμβουλευτικών, ελεγκτικών, φορολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών στην ελληνική αγορά.

Παρά τη δεκαετή οικονομική κρίση και τη συρρίκνωση των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο, η ΕΥ αύξησε τον συνολικό αριθμό του προσωπικού που απασχολεί, από 540 το 2011, σε σχεδόν 1.700 εργαζόμενους το 2021, και με εκτίμηση να φτάσει τους 2.000 κατά τη διάρκεια του 2022. Μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τον εμπλουτισμό της με νέες καινοτόμες υπηρεσίες, η ΕΥ δημιούργησε πάνω από 1.100 νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο στον περιορισμό, αλλά και στην αναστροφή του brain drain. Σημειώνεται ότι, μόνο μέσα στο 2021, η EY προσέλαβε 30 Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες που εργάζονταν σε χώρες του εξωτερικού, με στρατηγικό πρόγραμμα να προσελκύσει πολλούς περισσότερους τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το 2021, πέρα από τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα και τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, η EY επέκτεινε και τη δραστηριότητά της στη Δυτική Ελλάδα, ανακοινώνοντας τη λειτουργία νέων γραφείων στην Πάτρα.

Στο ίδιο διάστημα, η ΕΥ έδωσε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 450 φοιτητές, από τους οποίους το 45% δέχτηκαν πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της άσκησής τους. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία στήριξε αριστούχους φοιτητές, παρέχοντας υποτροφίες και υποστηρίζοντάς τους στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

► Ισχυρή δέσμευση στην ένταξη και συμπερίληψη, με τους μισούς ανθρώπους της EY στην Ελλάδα να είναι γυναίκες

Ανάπτυξη και εξέλιξη

Η EY δίνει σημαντική έμφαση στην εξέλιξη των ανθρώπων της, μέσα από ένα πλήθος προγραμμάτων που υποστηρίζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τους βοηθούν να πραγματώσουν τους στόχους τους, τους εξοπλίζουν με τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον της εργασίας και τους επιτρέπουν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη, μοναδική εργασιακή εμπειρία. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

  • Το πρόγραμμα EY Badges, που παρέχει την ευκαιρία στα στελέχη της ΕΥ να αποκτήσουν δωρεάν ψηφιακά διπλώματα σε δεξιότητες εστιασμένες στο μέλλον, όπως η οπτικοποίηση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA). Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, έχουν απονεμηθεί 522 EY Badges – εκ των οποίων 241 στη διάρκεια του 2021.
  • Το ΕΥ Tech MBA, που αποτελεί το πρώτο πλήρως διαπιστευμένο εταιρικό MBA παγκοσμίως, και το EY Masters in Business Analytics, τα οποία απονέμονται από τοHult International Business School και βρίσκονται στη διάθεση όλων των εργαζόμενων της EY εντελώς δωρεάν.

Συνολικά, από το 2016, έχουν επενδυθεί από την ΕΥ Ελλάδος σχεδόν €6 εκατ. σε προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης (Learning & Development). Συγχρόνως, οι άνθρωποι της ΕΥ στην Ελλάδα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τέσσερις βιβλιοθήκες (EY, Udemy, SkillSoft και GlobeSmart) με αντικείμενα μάθησης εστιασμένα στις ανάγκες κάθε στελέχους.

► Σχεδόν €6 εκατ. επενδύθηκαν στην εκπαίδευση των στελεχών της EY Ελλάδος από το 2016 και έπειτα

Έμφαση στη διαφορετικότητα και στην ενσωμάτωση

Όπως και ο παγκόσμιος οργανισμός της EY, έτσι και η ΕΥ Ελλάδος παραμένει πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού κόσμου δίχως διακρίσεις, και υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση (Diversity & Inclusiveness). Η εταιρεία έχει επιτύχει σήμερα ίση αντιπροσώπευση των φύλων, με το 48% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων να είναι γυναίκες.

Παράλληλα, η EY έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των γυναικών στις ανώτατες και ανώτερες διοικητικές θέσεις (Partners, Associate Partners και Directors), από το σημερινό ποσοστό του 20%, στο 50% κατά την επόμενη πενταετία. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από ουσιαστικές δράσεις ενδυνάμωσης των γυναικών στον εργασιακό χώρο και συμφιλίωσης της επαγγελματικής τους ζωής με τις πολλαπλές αρμοδιότητες και ευθύνες που καλούνται να αναλάβουν στην προσωπική τους ζωή.

Συγχρόνως, η ΕΥ δίνει έμφαση στην προσωπική ευεξία και υγεία των ανθρώπων της μέσα από πρωτοβουλίες που καλύπτουν τη σωματική και ψυχική υγεία και προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών/οικογενειακών υποχρεώσεων. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεδρίες ευεξίας που δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα, μαθήματα γονικής μέριμνας και πρωτοβουλίες που προωθούν την ευέλικτη εργασία. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 76 τέτοιες δραστηριότητες, με πάνω από 1.350 συμμετοχές.

Η εμπειρία της πανδημίας ήταν καταλυτική για τη μετάβαση σε νέα μοντέλα εργασίας και συνεργασίας. Προετοιμαζόμενη για το μέλλον της εργασίας, και στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, η EY Ελλάδος εγκαινίασε πρόσφατα ένα νέο, υβριδικό μοντέλο εργασίας, το οποίο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, επιτρέπει στους ανθρώπους της να εργαστούν και αναπτυχθούν με μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια από ποτέ, προσφέροντας τους μια μοναδική εργασιακή εμπειρία που παντρεύει τον προ-COVID-19 εργασιακό κόσμο με τον κόσμο της εργασίας του αύριο.

► Περίπου 91.000 ζωές επηρεάστηκαν θετικά από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της EY στην Ελλάδα, κατά το οικονομικό έτος 2021

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους

Πέραν των δικών της ανθρώπων, όμως, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “EY Ripples” – που έχει στόχο να επηρεάσει θετικά τις ζωές ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων μέχρι το 2030 – η EY Ελλάδος έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις, με έμφαση στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, μέσα από τις δράσεις περισσότερων από 70 εθελοντών της EY Ελλάδος, κατά το οικονομικό έτος 2021 υπολογίζεται ότι επηρεάστηκαν θετικά περίπου 91.000 ζωές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κος Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε σχετικά: «Ό,τι πετύχαμε τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα, το πετύχαμε χάρη στους ανθρώπους μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που ονομάζουμε στην ΕΥ “μετασχηματιστικούς ηγέτες” – ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες μας της ακεραιότητας, του σεβασμού και της ομαδικότητας, και τους βοηθούμε να αναδείξουν το καλύτερο εαυτό τους για να μπορέσουν να εμπνεύσουν τις ομάδες και τους πελάτες μας. Στηριζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, στον δυναμισμό και στον ενθουσιασμό τους, για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πλοηγηθούν σε ένα αβέβαιο περιβάλλον και να μετατρέψουν τις προκλήσεις που αναδύονται, σε ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

(video) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Όλες οι ομιλίες
Τις εργασίες παρακολούθησαν διαδικτυακά, μέσω live streaming  περισσότεροι από αναγνώστες του  σε όλο τον κόσμο, που διοργάνωσε το 17ο πολυσυνέδριο Καινοτομία &...

Το ka-business.gr προτείνει

(video) Tουρκικές εκλογές: Νίκη Ερντογάν – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε για πρώτη φορά στα πλήθη, μετά τη νίκη του στις τουρκικές εκλογές , ευχαριστώντας τον λαό που «μας έδωσε...
Ορκίστηκαν οι 300 νέοι βουλευτές των εκλογών της 21ης Μαΐου
Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα άρχισαν να φτάνουν στη Βουλή, οι βουλευτές ενόψει της ορκωμοσίας που ξεκίνησε στις 18:00 όπως ήταν προγραμματισμένο και...
Τουρκικές εκλογές: Νικητής ο Ερντογάν – Με τραγούδι γιόρτασε τη νίκη του – Τρίτη προεδρική θητεία με 52,12% στο 98,06% των ψήφων
Με καταμετρημένο το 98,06% ο Τούρκος πρόεδρος εξασφαλίζει σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Anadolu, την επανεκλογή του με ποσοστό 52,12%...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ονοματοδοσία της οδού Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη την 1η Ιουνίου στο Στρατώνι του Δήμου Αριστοτέλη
Την Πέμπτη 1η Ιουνίου στις 7:00μμ θα πραγματοποιηθεί στο Στρατώνι Χαλκιδικής ονοματοδοσία  της οδού Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη, με την αλλαγή ονομασίας της οδού Σχολείου...
(video) Tουρκικές εκλογές: Νίκη Ερντογάν – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε για πρώτη φορά στα πλήθη, μετά τη νίκη του στις τουρκικές εκλογές , ευχαριστώντας τον λαό που «μας έδωσε...
Jane Fonda: “Ο Robert Redford έχει πρόβλημα με τις γυναίκες”
Όσο κι αν είχαν συμπρωταγωνιστήσει μαζί σε τουλάχιστον 4 ταινίες και μάλιστα η Jane Fonda είχε υπάρξει ερωτευμένη με τον Robert Redford, η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε πως ο...