Τι είναι η “πράσινη μεταποίηση” για τους πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης;

Το  συνέδριο του έργου Greenomed διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Τι είναι η  «πράσινη μεταποίηση»; Ευκαιρίες, προκλήσεις και αντίκτυπος στη ζωή των πολιτών», την Τετάρτη 7 Μαρτίου    2018, ώρα 10.30 – 16.00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διοργανώνεται  από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC)  και τη διεθνή κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου GREENOMED «Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση» που έχει στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου πιλοτικών συνεργατικών μονάδων για την πράσινη βιομηχανία.

Η μεταποίηση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η πράσινη μεταποίηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη, η οποία καλύπτει ταυτόχρονα τις προκλήσεις  για τις επιχειρήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Πώς όμως επηρεάζει η πράσινη μεταποίηση την καθημερινή ζωή των πολιτών; Πώς μπορούν οι πολίτες με τη σειρά τους να συμβάλλουν στην πράσινη βιομηχανία  και μεταποίηση στις περιφέρειές τους για καλύτερη ποιότητα ζωής και αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης;

Ο  ρόλος των πολιτών και οι επιπτώσεις που έχει στην ποιότητα ζωής τους η προώθηση της πράσινης μεταποίησης στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες της Μεσογείου θα διερευνυθεί από τις απόψεις που θα αναπτύξουν  Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και επιστήμονες από ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις στην πρωϊνή συνεδρίαση.Το απόγευμα, στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμογών και δράσεων από φορείς που δραστηριοποιούνται στην πράσινη μεταποίηση, θα επιδιωχθεί να αναδειχθεί η σημασία της εμπλοκής των πολιτών στην προώθηση   της πράσινης μεταποίησης, καθώς και τη λήψη αποφάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μεταξύ των ομιλητών του Συνεδρίου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, ο κ. Giacomo Copani,  από το Institute of Industrial Technologies and Automation  της  Ιταλίας εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και συντονιστής του έργου Greenomed, καθώς και o καθηγητής κ. Γιώργος Ζαλίδης, επιστημονικός υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος

Το έργο GREENOMED «Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την Πράσινη βιομηχανία και καινοτομία»υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg-Mediterranean και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης