Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το πρώτο δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας.

 

Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ενημερωθούν αναλυτικά για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, να θέσουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις σχετικά με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το πρώτο βήμα προς την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου από το πρώτο δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας.

 Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας, παρέχει 10 μεταπτυχιακά προγράμματα κύρους και υψηλής ποιότητας στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας, της νομικής και των ανθρωπιστικών σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα προσωπικής ενημέρωσης, θα ξεναγηθούν στους χώρους του πανεπιστημίου και θα έρθουν σε επαφή με φοιτητές, ακαδημαϊκούς και το προσωπικό του ιδρύματος.

Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2012, μπορούν άμεσα να καταθέσουν την αίτησή τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Α’ του Διεθνούς Πανεπιστημίου και θα αφορά τα προγράμματα σπουδών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης και το πρόγραμμα υποτροφιών.

Δηλώσεις συμμετοχής στο www.ihu.edu.gr ή στα τηλέφωνα 2310807502, -520, -528 ή με email στο [email protected]