Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων

 

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26 και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβαίνουν σε τακτικό καθαρισμό, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, οπότε και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται καθώς και η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433ΠΚ.

Μετά λοιπόν από τη δεύτερη ανακοίνωση του Δήμου Δέλτα, η οποία θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καλούνται να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των χώρων αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο 2310795074 εσωτ. 807.

 

Τέθηκε επίσης το θέμα των παράνομων χωματερών, όπως εκείνης στο οικόπεδο της οδού Ελαιώνων, οι οποίες αποτελούν μόνιμη εστία ανάφλεξης. Για τον συγκεκριμένο χώρο, ο κ. Φωτόπουλος επισήμανε ότι δυστυχώς εκεί συγκεντρώνονται καθημερινά τα ογκώδη της Θεσσαλονίκης κι αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο Δέλτα. Επισήμανε δε ότι ο Δήμος έκανε τα πάντα ζητώντας τη συνδρομή της αστυνομίας και της εισαγγελίας αλλά πρόκειται για ένα θέμα που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του Δήμου.