Άνθρωποι κλειδιά της Θεσσαλονίκης μιλάνε για τις smart cities

30 Ομιλητές από όλη την Ελλάδα και την Αμερική ανέδειξαν τις προοπτικές των smart citieς μέσα από 5 θεματικές.

Οι έξυπνες πόλεις έφθασαν… τι γνωρίζουμε όμως για αυτές?

Αυτό το κρίσιμο ερώτημα απαντήθηκε μεταξύ άλλων στο 15ο  8ωρο διαδικτυακό πολυσυνέδριο  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνωσε το ka-business.gr

Στο πλαίσιο των εργασιών μίλησαν επίσης:

Ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Αϊβαρλής , για τις smart υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλάισιο του 15ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Σωκράτης Δημητριάδης, αναφέρθηκε στο πλαίσιο του 15ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πως μπορεί να γίνει ο Δήμο Θεσσαλονίκης SΜΑRT

Ο Κωστής Καγγκελίδης, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ αναφέρθηκε στο πως μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει SΜΑRT

 

Ο Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος ΑΖΚ μίλησε για το ρόλο της ΑΛΖ στα smart cities