Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Αγροτικά Αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν προηγούμενα έτη, ένα ακόμα πρόβλημα για τους λογιστές

Αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν προηγούμενα έτη, ένα ακόμα πρόβλημα για τους λογιστές

 

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013 , ο φόρος που επιβάλλεται, αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος και χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1116/2015, τις οποίες παραθέτουμε, ορίζεται ότι :

«Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν. Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν.2238/1994) και εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης».

Ο δικαιούχος αγρότης (και επομένως και ο λογιστής του), έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για τις επιδοτήσεις μέσω των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για φορολογική χρήση. Στις βεβαιώσεις αυτές, δεν αναγράφονται οι επιδοτήσεις που αφορούν συγκεκριμένο φορολογικό έτος, αλλά τα ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους, τα οποία μπορεί να αφορούν και επιδοτήσεις προηγούμενων ετών. Εναλλακτικά ο δικαιούχος αγρότης, μπορεί να έχει άμεση ενημέρωση για τις επιδοτήσεις που εισπράττει και το έτος που αφορούν, μέσω της διαδικτυακής ενημέρωσης αγροτών για πληρωμές.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αγροτικές επιδοτήσεις ή μέρος αυτών, καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ή κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ο δικαιούχος των επιδοτήσεων (και επομένως και ο λογιστής του) δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο τους για κάθε έτος κατά την υποβολή της δήλωσης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013 περί ΚΦΕ.

Επισημαίνεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις η παραπάνω υποχρέωση μπορεί να δημιουργηθεί σε περισσότερες από μια φορές, καθώς πολλές επιδοτήσεις καταβάλλονται τμηματικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν ζημίες οι οποίες μεταφέρονται σε επόμενα φορολογικά έτη, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη που μεταφέρονται οι ζημίες.

 

Με όλα τα ανωτέρω είναι δεδομένη η επιβάρυνση των συναδέλφων λογιστών, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί, εφόσον η ενημέρωση των δικαιούχων γινόταν έγκαιρα για τις επιδοτήσεις που αφορούν το κάθε έτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ΠΗΓΗ: http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=186513&utm_source=daily_newsletter

 

Το ka-business.gr προτείνει

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...