Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θεσσαλονίκης


Ο Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι κομμένος και ραμμένος στις ανάγκες του Δημάρχου και του επιτελείου του και όχι στις πραγματικές ανάγκες της πόλης.  Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και το επιτελείο του, χωρίς στην αιτιολογική έκθεση να εξηγούν επαρκώς τους λόγους που τους οδήγησαν στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (εφεξής ΟΕΥ) προτείνει έναν ΟΕΥ που χαρακτηρίζεται για τον ανορθόδοξο και πρόχειρο τρόπο σύνταξής του, την απουσία στόχευσης, την παράβαση κατά το δοκούν βασικών αρχών οργάνωσης και διοίκησης και τη μεροληψία. Προσπαθώντας να συντάξει ένα συγκεντρωτικό μηχανισμό πολιτικής διαχείρισης και όχι έναν ορθόδοξο οργανισμό που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες της πόλης για ανάπτυξη και προστασία των αδυνάτων στην μετά covid εποχή.

Και συγκεκριμένα.

  1. Μέχρι τώρα είδαν το φως 2 προσχέδια και ένα τελικό υποβληθέν σχέδιο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο μάλιστα την τελευταία στιγμή προέβη η διοίκηση για ακόμη μία φορά σε διορθώσεις. Το αρχικό σχέδιο εκφράζει τις βασικές πολιτικές προθέσεις της διοίκησης οι οποίες όπως και oι τροποποιήσεις της, υπεβλήθησαν για έκφραση απόψεων, μόνο προς το σύλλογο εργαζομένων, απαξιώνοντας για ακόμη μία φορά το Δημοτικό Συμβούλιο και στερώντας του τη δυνατότητα συμμετοχής του στην διορθωτική προπαρασκευή της υποβληθείσας πρότασης.
  2. Στην αιτιολογική έκθεση και στο τελικό σχέδιο δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία και επαρκή αιτιολόγηση του λόγου αποτυχίας του υπάρχοντος ΟΕΥ. Εαν η αλλαγή γίνεται για να ενσωματώσει νέες αρμοδιότητες δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη αναστάτωση. Δεν αναφέρονται οι δυσλειτουργίες που εντόπισε η διοίκηση και ποιοι οι λόγοι θεραπείας τους. Κάθε νέος ΟΕΥ επιφέρει αναστάτωση, ανακατανομές προσώπων, απαιτεί νέες εκπαιδεύσεις σε καθήκοντα και ιδιαίτερα αρκετό χρόνο προσαρμογής και όλα αυτά σε μία περίοδο που ο Δήμος Θεσσαλονίκης άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπίσει προκλήσεις.
  3. Η ομάδα έργου που επεξεργάστηκε τις προτάσεις δεν ήταν αντιπροσωπευτική, τα μέλη ορίστηκαν από το Γραφείο Δημάρχου χωρίς τη συμμετοχή των Υπηρεσιών. Τα μέλη της εκφράστηκαν υποκειμενικά χωρίς την εκπροσώπηση υπαλληλικών κλάδων ούτε την έκφραση απόψεων των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό δε της πραγματικής στόχευσης του νέου ΟΕΥ, η απουσία πρόσκλησης προς τους 2 νυν Γενικούς Διευθυντές, που όσο κι αν θέλει η διοίκηση να τους ακυρώσει, όφειλε τουλάχιστον για λογούς τυπικούς να ζητήσει τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους από την εφαρμογή του προηγούμενου ΟΕΥ. Εντύπωση μου προκαλεί η μη αξιοποίηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τον χώρο των ΑΕΙ της πόλης μας, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις από άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
  4. Βασική αρχή διοίκησης είναι ο προγραμματισμός, δηλαδή η στόχευση και με βάση αυτά ακολουθεί το οργανόγραμμα, οι κανονισμοί λειτουργίας, η περιγραφή καθηκόντων και τα κατ’ ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των εργαζομένων, δηλαδή Οργάνωση-Οργανισμός. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και το επιτελείο του προφανώς έχει παραλείψει ότι σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε πρώτα να εκπονήσει 5ετες επιχειρησιακό σχέδιο (το οποίο έχει λήξει από το 2019) και το οποίο επιχειρησιακό σχέδιο – στοχοθεσία, καθορίζει όχι μόνο την οργάνωση των υπηρεσιών, άλλα και άλλες δραστηριότητες όπως προϋπολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα κλπ. Δηλαδή πέραν του λεκτικού πολιτικού λόγου και των γενικών προθέσεων υπάρχει ασάφεια των στόχων του δήμου και των υπηρεσιών του.
  5. Ο νέος ΟΕΥ είναι ένα ιδιαίτερο μόρφωμα οργανογράμματος και των αρχών της γραμμικής και λειτουργικής και οργανωτικής δομής, αφού συνυπάρχουν δύο παράλληλες ανισομεγέθης πυραμίδες διοίκησης. Η μία με περίπου 23 διευθύνσεις και 2 αυτοτελή τμήματα που υπάγονται σε ένα Γενικό Διευθυντή και μία άλλη παράλληλη η οποία συμπεριλαμβάνει 4 διευθύνσεις και περίπου 7 αυτοτελή τμήματα, υπό τον άμεσο έλεγχο του Δημάρχου.
  6. Διαφωνούμε με την υπαγωγή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμαρχο. Το πιο σημαντικό όμως είναι, ότι παρά τις αντίθετες απόψεις του σημερινού Δημάρχου άλλα και στελεχών της διοίκησης που όταν ήταν Δημοτικοί Σύμβουλοι στις προηγούμενες θητείες, διαφωνούσαν για την υπαγωγή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην άμεση δικαιοδοσία του Δημάρχου, τώρα διαπιστώνουμε ότι η νέα Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει τα Τμήματα Διαφάνειας, Ποιότητας Υπηρεσιών και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο, δηλαδή ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος είναι το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις προθέσεις του Νόμου, άλλα και την έξωθεν καλή μαρτυρία της χρηστής διαχείρισης προς τους πολίτες.
  7. Καταργείται χωρίς αιτιολόγηση η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, όταν την ίδια στιγμή ο ίδιος ο Δήμαρχος θεωρεί την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος με τον ψευδεπίγραφο προϋπολογισμό των 36 εκατομμυρίων (όταν δεν μπορεί να υλοποιηθεί πρόγραμμα περισσότερο των 5 εκατομμυρίων το χρόνο) αιχμή του δόρατος της πολιτικής τους και “μοχλό ανάπτυξης” της πόλης. Η απόφασή του αυτή έχει καθαρά υποκειμενικά και μεροληπτικά κριτήρια, σχετιζόμενα με τον μέχρι πρότινος Γενικό Διευθυντή. Για του λόγου το αληθές στην αρχική πρόταση του ΟΕΥ τη θέση του Γενικού Διευθυντή καταλάμβανε υπάλληλος με προσόντα όλα τα γνωστικά αντικείμενα πλην των μηχανικών, πρόταση η οποία άλλαξε μετά από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης του Γενικού διευθυντή Τεχνικών Έργων. Δηλαδή ο ένας και μοναδικός Γενικός Διευθυντής που απομένει με τον νέο ΟΕΥ, θα πρέπει να παρακολουθεί και να συντονίζει ένα πλήθος εργασιών μεταξύ των οποίων το ιδιαίτερα σύνθετο και ευαίσθητο έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος και το επιτελείο του με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ελέγχουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες δια του τεχνικού συμβούλου του κου Μήτρου, παρεμβαίνοντας στην υπηρεσιακή ροή και στο έργο τους. Για όλα τα παραπάνω ερωτάται ο Δήμαρχος….. αν και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός και μέλος του ΤΕΕ, θεωρεί τον εαυτό του ικανό να διοικήσει μία πόλη, γιατί υποτιμά το έργο των συναδέλφων του μηχανικών και τη δυνατότητα άσκησης διοίκησης και συντονισμού των Τεχνικών Υπηρεσιών΄;
  8. Μια βασική αρχή της διοίκησης είναι η “έκταση” της, δηλαδή η δυνατότητα του πλήθος των ατόμων που μπορεί ένα διευθυντικό στέλεχος να συντονίσει. Ο ένας και μοναδικός νέος Γενικός

 

Διευθυντής καλείται να συντονίσει 23 υπηρεσίες + αυτοτελή τμήματα και να είναι παντογνώστης προκείμενου να κρίνει ζητήματα που αφορούν από τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτισμού και επισκευής σχολείων μέχρι την σύνταξη και παρακολούθηση μελετών τεχνικών έργων. Πράγμα εκ φύσεως αδύνατο.

  1. Η μεροληψία του νέου ΟΕΥ διαφαίνεται από τα λάθη και τις παραλείψεις και κυρίως από την σκοπιμότητα σε πολλές των περιπτώσεων του ορισμού των τυπικών προσόντων για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων. Έτσι λοιπόν καταργεί την αρχή της “εξειδίκευσης” και τις γενικές αρχές που ισχύουν στη διοίκηση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αφού προϊστάμενοι Τμημάτων θα μπορούν να γίνονται άσχετοι με το γνωστικό αντικείμενο εργαζόμενοι του δήμου. Η ενέργεια αυτή υποκρύπτει τοποθέτηση ημέτερων και τη δημιουργία “μηχανισμού”.

Ενδεικτικό της προχειρότητας σύνταξης του ΟΕΥ, πέραν των πολλών διαφορετικών και αναθεωρημένων σχεδίων που κυκλοφόρησαν, στο αρχικό σχέδιο διαίρεσαν τη Διεύθυνση Καθαριότητας σε 2 Διευθύνσεις Ανακύκλωσης και Καθαριότητας προβλέποντας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για το ολιγοπληθές της ανακύκλωσης και άφησαν χωρίς Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης τη Διεύθυνση Καθαριότητας που απασχολεί πάνω απο 1000 εργαζόμενους.

Σαφώς ο νέος ΟΕΥ εμπεριέχει βελτιώσεις και διορθώνει αρκετές από τις αστοχίες και λάθη του προηγούμενου, όμως η προχειρότητα σύνταξης, η απουσία στόχευσης, η έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης, η μεροληψία του και ο συγκεντρωτισμός, μας ωθεί να τον καταψηφίσουμε.

 

 

(video) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Όλες οι ομιλίες
Τις εργασίες παρακολούθησαν διαδικτυακά, μέσω live streaming  περισσότεροι από αναγνώστες του  σε όλο τον κόσμο, που διοργάνωσε το 17ο πολυσυνέδριο Καινοτομία &...

Το ka-business.gr προτείνει

Εκλογές 2023: Η επίσημη ανακοίνωση της Διακομματικής για το debate – Αυτές είναι οι 6 θεματικές ενότητες
Στη διακομματική ελήφθη η απόφαση να γίνει ένα ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα...
Έβρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης – Μεταξύ των μεταναστών 34 ανήλικοι
Εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας,  με τη συνδρομή της Ε.Μ.Α.Κ. και παρουσία αξιωματούχων του Frontex,...
Ενέργεια: Έρχεται το νέο «Εξοικονομώ 2023»
Ανοίγει από 12 Ιουνίου ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2023». Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εκλογές 2023: Η επίσημη ανακοίνωση της Διακομματικής για το debate – Αυτές είναι οι 6 θεματικές ενότητες
Στη διακομματική ελήφθη η απόφαση να γίνει ένα ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα...
Έβρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης – Μεταξύ των μεταναστών 34 ανήλικοι
Εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας,  με τη συνδρομή της Ε.Μ.Α.Κ. και παρουσία αξιωματούχων του Frontex,...
Ενέργεια: Έρχεται το νέο «Εξοικονομώ 2023»
Ανοίγει από 12 Ιουνίου ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2023». Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του...