Αλλάζουν οι… κλάδοι του δημοσίου!

Το υφιστάμενο, πολυδαίδαλο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1.400 κλάδους, απλοποιείται με την κατάργηση και συγχώνευση συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με συνάφεια μεταξύ τους, ενώ μελετάται και η σύσταση διυπουργικών κλάδων.

Για το έργο έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, η οποία πραγματοποίησε την Παρασκευή την πρώτη συνεδρίασή της, με την παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορου Βερναρδάκη.

Εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών αναμένεται η πρόταση της ομάδας εργασίας, έτσι ώστε η μεταρρύθμιση του κλαδολογίου να συμπληρώσει οργανικά το νόμο για την εθελοντική κινητικότητα στο Δημόσιο, ο οποίος κατατίθεται στη Βουλή την προσεχή Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.

Την ομάδα εργασίας απαρτίζουν στελέχη του δημόσιου τομέα με εξειδίκευση σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης. Προβλέπεται συνεργασία με στελέχη όλων των υπουργείων και των ειδικών κλάδων, καθώς και ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.