Αρχική ΥΓΕΙΑ Ιατρική GE Healthcare: Σύναψη τριών νέων συμμαχιών για τη βελτίωση της φροντίδας ατόμων...

GE Healthcare: Σύναψη τριών νέων συμμαχιών για τη βελτίωση της φροντίδας ατόμων με καρκίνο

Η GE Healthcare ανακοίνωσε συνεργασίες με τη SOPHiA GENETICS, το Πανεπιστήμιο του Cambridge και την Optellum, στο πλαίσιο του οράματός της να εξασφαλίσει προηγμένη περίθαλψη, να καταστήσει την υγεία ακριβείας εύκολα προσβάσιμη και τελικά να βελτιώσει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς με καρκίνο.

 

Οι συμμαχίες αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την GE Healthcare να υποστηρίξει ολοκληρωμένα συστήματα υγείας σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας την τεχνολογία για την ανάπτυξη λογισμικού σε δίκτυα απεικόνισης και συμβάλλοντας στο να καταστούν οι νεότερες καινοτομίες προσβάσιμες στον ευρύτερο πληθυσμό. Ελπίζεται ότι αυτό θα επιτρέψει στους ογκολόγους και τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν έγκαιρες διαγνώσεις και ακριβέστερες θεραπείες – ένα κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για την υγεία των ασθενών με καρκίνο.

 

“Οι διαλειτουργικές συνεργασίες μεταξύ οργανισμών είναι το κλειδί για τη δημιουργία νέων προσεγγίσεων και έξυπνων εργαλείων που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια”, δήλωσε ο Dr. Ben Newton, Global Head of Oncology Solutions της GE Healthcare“Συνεργαζόμενοι με τη SOPHiA GENETICS, την Optellum και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη ογκολογική φροντίδα που προωθεί την υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένη και αποτελεσματική ιατρική φροντίδα”.

 

Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο διαγνωστικής απεικόνισης και παρακολούθησης της GE Healthcare μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη την πορεία του ασθενούς με καρκίνο, από τον αρχικό έλεγχο και τη διάγνωση, μέσω της καθοδηγούμενης θεραπείας που διευκολύνει την ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, έως την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς.

 

Καθώς τα κρούσματα καρκίνου συνεχίζουν να αυξάνονται και προβλέπεται πως θα αγγίξουν τα 29,5 εκατομμύρια νέα κρούσματα ετησίως έως το 2040, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ιατρική βάσει δεδομένων, τόσο για την κλινική πρακτική όσο και για τις κλινικές δοκιμές. Η GE Healthcare χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Edison για την ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR) και συστήματα πληροφοριών ακτινολογίας (RIS), απεικονιστικά και άλλα δεδομένα ιατρικών συσκευών. Αυτά τα ολοκληρωμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που θα βοηθήσουν στην απλοποίηση των ροών εργασίας των ογκολογικών ασθενών, στην καλύτερη κατανόηση των ολοένα και πιο περίπλοκων κλινικών δεδομένων των ασθενών και στη σύγκριση δεδομένων από ασθενή σε ασθενή.

 

Η SOPHiA GENETICS και η GE Healthcare θα συνεργαστούν με στόχο την εύρεση ευκαιριών στην αγορά της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων πρωτοβουλιών και έργων στους τομείς της ψηφιακής ογκολογίας και της ραδιογονιδιωματικής ανάλυσης. Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν αρχικά για τη δημιουργία υποδομής για την ενσωμάτωση δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας Edison της GE και της πλατφόρμας SOPHiA DDM™, καθώς και για την από κοινού προώθηση και την στελέχωση πιλοτικών χώρων ογκολογίας και ραδιογονιδιωματικής.

 

Οι δύο  εταιρείες θα αναπτύξουν τις εκτεταμένες δυνατότητες ιατρικής απεικόνισης και παρακολούθησης της GE Healthcare και τη συγκέντρωση δεδομένων μέσω της πλατφόρμας Edison με τη βοήθεια του cloud-based λογισμικού γονιδιωματικών αναλύσεων και λύσεων SOPHiA DDM™, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από 750 νοσοκομεία, εργαστήρια και βιοφαρμακευτικές εταιρείες.

 

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Cambridge και η GE Healthcare συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας για τον καρκίνο. Το Cambridge θα παρέχει κλινική εμπειρογνωμοσύνη και δεδομένα για την υποστήριξη της GE Healthcare στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας ενισχυμένης με τεχνητή νοημοσύνη εφαρμογής, που ενσωματώνει δεδομένα ασθενών με καρκίνο πολλαπλών τύπων σε μία μόνο εφαρμογή.

 

Με βάση την έρευνα που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Mark Foundation for Cancer Research και το Cancer Research UK, η συνεργασία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατακερματισμένων ή απομονωμένων δεδομένων και των αποσπασματικών πληροφοριών για τους ασθενείς, τα οποία είναι δύσκολο να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι κλινικοί γιατροί και μπορεί να εμποδίσουν τους ασθενείς με καρκίνο να λάβουν τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία.

 

Η εταιρεία Optellum με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτοπόρος στην υποστήριξη αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη διάγνωση και τη βέλτιστη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Από κοινού, οι εταιρείες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, βοηθώντας τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προσδιορίσουν την κακοήθεια ενός πνευμονικού όζου: μια ύποπτη βλάβη που μπορεί να είναι καλοήθης ή καρκινική. Η πλειονότητα των τυχαία εντοπισμένων πνευμονικών όζων παρουσιάζει απροσδιόριστο κίνδυνο καρκίνου, ο οποίος δυσχεραίνει τη δυνατότητα διάγνωσης και διαχείρισης από τους κλινικούς ιατρούς, οδηγώντας σε καθυστερημένη θεραπεία για τους ασθενείς με καρκίνο και σε επεμβατικές διαδικασίες σε υγιείς ανθρώπους.

 

Η Virtual Nodule Clinic της Optellum προσδιορίζει και βαθμολογεί την πιθανότητα κακοήθειας σε έναν πνευμονικό όζο, η οποία είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της αναγκαιότητας βιοψίας και την επιτάχυνση της διάγνωσης. Είναι το μοναδικό λογισμικό διάγνωσης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει εγκριθεί από τον FDA για καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ευαισθησία και την εξειδίκευση των αξιολογήσεων κακοήθειας των απροσδιόριστων όζων – δίνοντας τη δυνατότητα στους πνευμονολόγους και τους ακτινολόγους να λαμβάνουν βέλτιστες κλινικές αποφάσεις.

 

Σχετικά με τη SOPHiA GENETICS:

 Η SOPHiA GENETICS είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και έχει ως στόχο την καθιέρωση της ιατρικής βάσει δεδομένων ως πρότυπο περίθαλψης, καθώς και τη διενέργεια ερευνών στις βιοεπιστήμες. Είναι ο δημιουργός της πλατφόρμας SOPHiA DDM™, μιας πλατφόρμας SaaS που βασίζεται στο cloud και είναι ικανή να αναλύει δεδομένα και να παράγει πληροφορίες από σύνθετα πολυτροπικά σύνολα δεδομένων και διαφορετικές διαγνωστικές μεθόδους. Η πλατφόρμα SOPHiA DDM™ και οι αντίστοιχες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σήμερα από περισσότερα από 780 νοσοκομειακά, εργαστηριακά και βιοφαρμακευτικά ιδρύματα παγκοσμίως.

 

Σχετικά με την Optellum:

Η Optellum είναι μια εταιρεία εμπορικού σταδίου για την υγεία των πνευμόνων που παρέχει λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βοηθά τους γιατρούς στην έγκαιρη διάγνωση και τη βέλτιστη θεραπεία των ασθενών τους. Η εταιρεία ιδρύθηκε έτσι ώστε κάθε ασθενής με πνευμονική νόσο να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται στο συντομότερο δυνατό στάδιο, όταν οι πιθανότητες ίασης είναι οι υψηλότερες. Η Optellum έχει την έδρα της στο Oxford Centre for Innovation στην Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα γραφείο στις ΗΠΑ στο Texas Medical Center στο Χιούστον του Τέξας.

 

(video) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Όλες οι ομιλίες
Τις εργασίες παρακολούθησαν διαδικτυακά, μέσω live streaming  περισσότεροι από αναγνώστες του  σε όλο τον κόσμο, που διοργάνωσε το 17ο πολυσυνέδριο Καινοτομία &...

Το ka-business.gr προτείνει

Οικονομία: Μια «ανάσα» από την επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα
Την Παρασκευή, το Reuters ανέφερε ότι τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται σαν να έχουν ήδη πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα των εκλογών...
Μελέτη EY-Eurelectric: Ηλεκτρικά οχήματα το 55% των παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων μέχρι το 2030 – έξι προτεραιότητες
Ο ρυθμός υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Παγκοσμίως, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν το 2021 και σημείωσαν άλμα της...
Τράπεζα Πειραιώς: Συμβολαιακή Τραπεζική για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα
Σε δυναμικό μοχλό αγροτικής ανάπτυξης της χώρας αναδεικνύεται η Συμβολαιακή Τραπεζική, καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων, που δραστηριοποιούνται...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

The Speakers: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 1.0
Κάθε συζήτηση άνω των δύο ανθρώπων είναι ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ. Είτε θέλεις να κάνεις μια παρουσίαση είτε να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου, τους συνεργάτες...
Οικονομία: Μια «ανάσα» από την επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα
Την Παρασκευή, το Reuters ανέφερε ότι τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται σαν να έχουν ήδη πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα των εκλογών...
Μελέτη EY-Eurelectric: Ηλεκτρικά οχήματα το 55% των παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων μέχρι το 2030 – έξι προτεραιότητες
Ο ρυθμός υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Παγκοσμίως, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν το 2021 και σημείωσαν άλμα της...