Μειώσεις σοκ για τις συντάξεις χηρείας

 

Όπως  ανακοινώθηκε  στο Συνέδριο της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και παρουσίασε  ο Πρόεδρός της,  οι συνολικές περικοπές μπορεί να φτάσουν και τα 2/3 ακόμη της σύνταξης! Για παράδειγμα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις , εάν κάποιος έπαιρνε σύνταξη 1500 ευρώ , με το νέο τρόπο υπολογισμού  μπορεί να φτάσει τα 520 ευρώ.

Αιτία των δραστικών περικοπών είναι ο νόμος Κατρούγκαλου

που θέτει και ηλικιακά κριτήρια στους επιζώντες συζύγους για την χορήγηση της σύνταξης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι μόνο σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου,η σύνταξη χορηγείται χωρίς χρονικό περιορισμό. Αν ο δικαιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο θανάτου, τότε λαμβάνει τη σύνταξη του θανόντος συζύγου μόνο για μια τριετία και μετά να επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου  έτους.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες είτε υπάρχουν ανήλικα τέκνα, είτε ο επιζών σύζυγος είναι ανίκανος για εργασία.