Δωρεάν μαθήματα Μάρκετινγκ και Ξένων Γλωσσών στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα:

Μάρκετινγκ-Τεχνικές Πώλησης- Ξένες Γλώσσες

Τα δωρεάν μαθήματα έχουν ως στόχο πρόγραμμα να προετοιμάσουν τους ενδιαφερομένους για εργασία σε καταστήματα εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018  και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη,16.00-17.30μμ  (Γερμανική γλώσσα) – 17.30-19.00μμ και 19.00-20.30μμ  (Αγγλικά γλώσσα).

Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας

Τα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης  Αγγλικής Γλώσσας, σε επίπεδο Lower, είναι για άτομα που έχουν σχέση με την υγεία και θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2018  και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16.00-17.30μμ,  17.30-19.00μμ και 19.00-20.30μμ.

Εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας

Τα δωρεάν “μαθήματα εκμάθησης  Ρωσικής γλώσσας για Πωλητές καταστημάτων Λιανικού εμπορίου” (επίπεδο αρχαρίων θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018  και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 09.00-10.30πμ και 10.30-12.00πμ.


Η συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 50 ώρες και θα σχηματιστούν  από τρία τμήματα ενηλίκων των 25 ατόμων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Εγνατίας 132).

Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr (στη διαδρομή: Θέλω από το Δήμο, Θέλω να εξυπηρετηθώ, Σπουδάζω, Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης) στις 05 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 09:00.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του τμήματος. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, το εκπαιδευτικό υλικό βαρύνει τους εκπαιδευόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφ’ όσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι Δημότες Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους υποδειχθεί.