Αρχική ka - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ: Οικονομική κρίση και μέλλον

ΕΡΕΥΝΑ: Οικονομική κρίση και μέλλον

 

Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από την έρευνα που εκπόνησε η Focus Bari σε συνεργασία και για λογαριασμό του ka-business.gr με θέμα «Επενδυτικές ευκαιρίες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Χαμένες Ευκαιρίες – Προοπτικές του Μέλλοντος». Η έρευνα παρουσιάστηκε στις εργασίες του 3ου Πολυσυνεδρίου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνωσε  το διαδικτυακό κανάλι ka-business.gr την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace.

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας προέκυψε από τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των επιχειρηματιών, του ακαδημαϊκού κόσμου και των ανθρώπων της αγοράς, που είτε επικοινωνούν καθημερινά με το www.ka-business.gr είτε αρθρογραφούν στην έντυπη έκδοσή του «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ».  Συγκεντρώσαμε τα στοιχεία και σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απάντησαν on line 132 Ανώτατα στελέχη & Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα, που παρουσιάζει η επιχειρηματική κοινότητα σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η οικονομική κρίση έχει διαβρώσει όλους τους κλάδους. Πολύ λιγότερο, όμως, τις εξαγωγές, τα New Media και το e- Business, που θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Ο επιχειρηματικός χάρτης, όπως φαίνεται, θα αλλάξει πολύ. Σχεδόν 7 στους 10 ερωτώμενους, υποστηρίζουν πως αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις θα μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό ενώ αυτοί, που θα καταφέρουν να επιβιώσουν είναι οι επιχειρηματίες, που θα δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό αλλά και αυτοί που θα δώσουν βαρύτητα στη μοναδικότητα του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Αναλυτικά

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον τελευταίο χρόνο περισσότερο τους εξής κλάδους:


Αυτοκίνητα 89% , Κατασκευές 88%,  Διαφήμιση 80%, Λιανεμπόριο 79%, ΜΜΕ 67%, Τράπεζες 64%, Υγεία 52%, Βιομηχανία 44%, Ασφαλιστικές και Πληροφορική 42%, Τουρισμός 36%,  Τηλεπικοινωνίες 32%, Τρόφιμα/Ποτά 27%, New Media 20%, Εξαγωγές 14%, E-Business 11%

Η επιχειρηματική κοινότητα αντιμετώπισε την κρίση με:


Μειώσεις μισθών και αμοιβών κατά 97%, Περικοπές εξόδων κατά 96%, Απολύσεις προσωπικού κατά 92% . Από φέτος προστέθηκε η πρόθεση των επιχειρηματιών κατά 82%  να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, μην έχοντας κάτι άλλο να κόψουν αφού έχουν εξαντλήσει τις περικοπές σε μισθούς, αμοιβές και έξοδα. Το στοιχείο αυτό δεν υπήρχε στην περσινή έρευνα σε τόσο υψηλό ποσοστό. Τουναντίον, υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό στην επένδυση νέων προϊόντων και αποτελεσματικότερη παραγωγή, που άγγιζαν το 63% -πέρσι-, ενώ φέτος η επέκταση σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες αγγίζει το 30%, μαζί με την ολική αναδιάρθρωση της επιχείρησης.  Στο μεταξύ, το 74% των ερωτώμενων υποστηρίζει πως  η στροφή σε αγορές εκτός Ελλάδος, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η καινοτομία με 12%, η δανειοδότηση και επιχορήγηση κατά 6% (στοιχείο, που αναδεικνύει πως οι επιχειρηματίες δοκιμάζουν τις δικές τους δυνάμεις, μη βασιζόμενοι στις δανειοδοτήσεις και επιχορηγήσεις). Τέλος ένα 3% επενδύει σε προσωπικό, νέο προσωπικό και εκπαιδεύσεις.

Τα σημαντικότερα προβλήματα, που αντιμετώπισαν οι επιχειρηματίες την χρονιά που φεύγει είναι:


Έλλειψη ρευστότητας κατά 85% , Έλλειψη κεφαλαίων κίνησης 55%, Μειωμένοι / πτωτικοί τζίροι 50%, Ασταθές οικονομικό περιβάλλον 40%, Ψυχολογικός παράγοντας / αρνητικό κλίμα 34%, Ασταθές πολιτικό περιβάλλον 23%, Αδυναμία προσαρμογής στις νέες συνθήκες 11%, Αποδυνάμωση προσωπικού 5%

Μικρότερα σχήματα, ευέλικτες μορφές συνεργασίας και εξωτερικοί συνεργάτες, συνθέτουν το νέο επιχειρηματικό χάρτη της Ελλάδας.Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 79% υποστηρίζει πως ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς τα εργασιακά θα αλλάξει.

Το 64% υποστηρίζει πως θα δημιουργηθούν Ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα ή παραγωγικές μονάδες σε άλλες χώρες.

Το 58% υποστηρίζει πως θα δημιουργηθούν νέοι κλάδοι  δραστηριότητας και θέσεις εργασίας.

Το 52% υποστηρίζει πως η καινοτομία θα έχει τον πρώτο λόγο σε υπηρεσίες και προϊόντα

Το 27% είναι ιδιαίτερα απογοητευμένο υποστηρίζοντας πως δεν θα υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις αφού αυτές θα έχουν περάσεις σε ξένα χέρια.

Το 26% λέει πως θα υπάρχουν περισσότερες μικρές επιχειρήσεις αντί για μεγάλες ενώ τέλος το 17%  υποστηρίζει πως θα υπάρξει  στροφή των επιχειρήσεων στην παροχή υπηρεσιών αλλά και μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων στην περιφέρεια.

(να  θυμίσουμε πως στην περσινή έρευνα 8/10 υποστήριζε πως οι επιχειρήσεις της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικές για την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως, επίσης, ότι η περιφέρεια κρύβει πολύ μεγάλες δυνατότητες, τις οποίες δεν έχει ακόμα αναπτύξει)

Οι κλάδοι, που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα


79% εξαγωγικές επιχειρήσεις παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, 71% E-commerce, 68% Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 67% Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 44% Απλός τουρισμός και  New Media ,  38% Εξαγώγιμες εφαρμογές σε κινητά, 35% Παραγωγή γενόσημων, 26% Υπηρεσίες προσωπικής ανάπτυξης και ανθρώπινου δυναμικού, 21% Φροντίδα ηλικιωμένων, 20% Ιχθυοκαλλιέργειες,  17% Άλλες ιατρικές υπηρεσίες, 17% Διοργάνωση Συνεδρίων και επαγγελματικών events

Οι επιχειρήσεις, που θα επιβιώσουν και θα ξεπεράσουν την κρίση

θα είναι αυτές, που θα επεκταθούν στο εξωτερικό, υποστηρίζει το 64%, Αυτοί, που θα δώσουν αξία και μοναδικότητα του παραγόμενου προϊόντος και υπηρεσίας υποστηρίζει το 63%, Έγκαιρη προσαρμογή σε έξοδα, τιμές και τρόπο λειτουργίας λέει το 57% ενώ η ύπαρξη ρευστότητας είναι η τέταρτη επιλογή με 56% για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, που θα ξεπεράσει την κρίση και ακολουθούν με 28% η κατάλληλη διοίκηση, 20% Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και 14% να είναι κερδοφόρες.

Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει το κράτος για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση


Το 67% των επιχειρηματιών ζητά απλό δίκαιο και σαφές σύστημα φορολόγησης, το 55% σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, το 42% απλοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά και στήριξη με κεφάλαια κίνησης από τις Τράπεζες, το 28% ζητά εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, το 26% ενθάρρυνση εξωστρέφειας, το 15% υποστηρίζει πως το κράτος πρέπει να προχωρήσει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο, το ίδιο ποσοστό (15%) ζητά αποτελεσματική συνεργασία με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ το 11%  θέλει δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στα εργασιακά.

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν και για το ποια είναι η άποψή τους για την γυναικεία επιχειρηματικότητα


Το 65% υποστηρίζει πως οι Ελληνίδες είναι ιδιαίτερα ικανές και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το 23% ότι οι Ελληνίδες  παρ ‘ότι έχουν προοδεύσει αρκετά στον επιχειρηματικό στίβο έχουν αρκετό δρόμο για να συμβάλλουν σημαντικά ενώ το 12% πιστεύει πως οι Ελληνίδες κυρίως λόγω παραδοσιακής νοοτροπίας, δεν  μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Άποψη των Επιχειρηματιών για το Πράσινο  Μοντέλο Ανάπτυξης


Το 77% εκτιμά πως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην πράσινη ανάπτυξη είναι λίγες και γίνονται μη συστηματικές προσπάθειες, το 12% βλέπει ικανοποιητική προσπάθεια, το 6% υποστηρίζει πως οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν δραστηριοποιούνται καθόλου, σε πράσινες δράσεις και κατά επέκταση στην πράσινη ανάπτυξη και τέλος το 5% των επιχειρηματιών έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό το μοντέλο αν και στο παρελθόν είχε δραστηριοποιηθεί σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης.

Οι λόγοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στην πράσινη ανάπτυξη

Το 46% δηλώνει πως δεν υπάρχουν κίνητρα, το 33% ασταθές περιβάλλον, το 15% κάνει λόγω για Φορολογία / Αστάθεια ενώ το 6 % υποστηρίζει πως μόδα ήταν και πέρασε.

Ποιοι λόγοι θα κάνουν τους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στην πράσινη

ανάπτυξη


Το 87% ζητά κίνητρα για την υιοθέτηση πράσινων ενεργειών, το 24% φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων, 46% ευνοϊκότερες επιδοτήσεις από το ελληνικό κράτος, 37% θέλει κίνητρα για υιοθέτηση ενεργειών που θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό, το 32% περιμένει επεξηγηματική έκθεση από οργανισμούς για τα οφέλη μιας πράσινης επιχείρησης και τέλος το 12% ζητά ευνοϊκότερη μεταχείριση πράσινων επιχειρήσεων από το δημόσιο.

 

 

NULLNULLNULL

Το ka-business.gr προτείνει

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σέιχ Σου: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την πυροπροστασία του
Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και των συναρμόδιων φορέων να παρέμβουν άμεσα, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου, επιβεβαιώθηκε στη...
Στράτος Σιμόπουλος: Δημιουργία Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και Αξιοποίηση της Στοάς Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης
Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής  του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, στη Βουλή, με τίτλο “Δημιουργία Θαλάσσια Συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό και...
ProCredit Bank: Μάθημα για Αρχάριους – Πώς θα μάθουμε να αποταμιεύουμε;
Ο κόσμος λατρεύει τα βιβλία και τα άρθρα με ηχηρούς τίτλους - «Δεν θα σας το διδάξουν αυτό στο  σχολείο», «Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν...