Αρχική BUSINESS Success Stories ΕΛΓΕΚΑ: Αυξημένος ο κύκλος εργασιών-πεσμένα τα κέρδη το α’ εξάμηνο

ΕΛΓΕΚΑ: Αυξημένος ο κύκλος εργασιών-πεσμένα τα κέρδη το α’ εξάμηνο

Αναλυτικότερα, οι εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, καθώς και στην αποθήκευση και διακίνηση αυτών, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μειωμένη εγχώρια κατανάλωση, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο λειτουργικών κερδών.

Στον αντίποδα, η ενσωμάτωση στον Όμιλο των εταιριών “ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.” και “DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, οι οποίες δεν ενοποιούνταν τη συγκρίσιμη περίοδο, υπερκάλυψε τις ως άνω απώλειες σε επίπεδο κύκλου εργασιών και αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την απώλεια της λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί η σημαντική αρνητική επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη σημαντική αυξητική μεταβολή των επιτοκίων δανεισμού, ως απόρροια της γενικής έλλειψης ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στόχοι του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για το 2011 αποτελούν η πλήρης ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων και η μεγιστοποίηση των προκυπτουσών συνεργιών, η βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας μέσω της συγκράτησης του λειτουργικού του κόστους και η εν γένει περαιτέρω ισχυροποίησή του έναντι των δυσμενών και ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2011-30.06.2011 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011, στην εφημερίδα “ΕΞΠΡΕΣ” και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ
Υπό την προεδρία της Inger Andersen, Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ, ενός νέου...
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo
Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της προς ανάπλαση έκτασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα...
Πράσινο φως από την Ε.Ε. για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ
Υπό την προεδρία της Inger Andersen, Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ, ενός νέου...
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo
Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της προς ανάπλαση έκτασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα...
Πράσινο φως από την Ε.Ε. για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης...