Αρχική BUSINESS ΣΕΒΕ: Θετικό ρεκόρ στις εξαγωγές και αρνητικό ρεκόρ στο εμπορικό έλλειμμα ...

ΣΕΒΕ: Θετικό ρεκόρ στις εξαγωγές και αρνητικό ρεκόρ στο εμπορικό έλλειμμα κατέγραψαν οι εμπορευματικές συναλλαγές στο α’ τρίμηνο 2022

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2022 ξεπερνώντας τα €11 δις ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Η εν λόγω επίδοση ήταν υψηλότερη συγκριτικά τόσο με το α’ τρίμηνο του 2021 όσο και του 2020 κατά €2,8 δις (32,0%) και €3,6 δις (45,2%) αντίστοιχα. Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε ωστόσο και το εμπορικό έλλειμμα καθώς έφτασε τα €8,5 δις εξαιτίας της εκτίναξης των εισαγωγών στο ποσό των €20,1 δις.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 06.05.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγικές επιδόσεις του Μαρτίου ανήλθαν σε €4.510,9 εκατ. έναντι  €3.356,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 και €2.470,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε €1.154,8 εκατ. (34,4%) και €2.040,2 εκατ. (82,6%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, επίσης, κατά €1.436,0 (26,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €6.896,1 εκατ., διαμορφώνοντας έτσι εμπορικό έλλειμμα ύψους €2.385,2 εκατ., το οποίο ήταν υψηλότερο κατά €281,2 εκατ. (13,4%) από το αντίστοιχο έλλειμμα του Μαρτίου 2021.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 22* Μαρ 21* Μαρ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 4.510,9 3.356,1 2.470,7 1.154,8 2.040,2 34,4% 82,6%
Εισαγωγές 6.896,1 5.460,1 4.136,9 1.436,0 2.759,2 26,3% 66,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.385,2 -2.104,0 -1.666,2 -281,2 -719,0 13,4% 43,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εμπορευματικές συναλλαγές για το μήνα Μάρτιο δεν διαφοροποιούνται σημαντικά. Αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.099,2 εκατ. έναντι €2.506,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε €592,8 εκατ. (23,7%), οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.138,5 εκατ. έναντι €4.280,6 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε €857,9 εκατ. (20,0%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €2.039,3 εκατ. έναντι €1.774,2 εκατ. τον Μάρτιο του 2021, με την αύξησή του να ανέρχεται σε €265,1 εκατ. (14,9%).

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 22* Μαρ 21* Μαρ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 3.099,2 2.506,4 1.919,2 592,8 1.180,0 23,7% 61,5%
Εισαγωγές 5.138,5 4.280,6 3.234,3 857,9 1.904,2 20,0% 58,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.039,3 -1.774,2 -1.315,1 -265,1 -724,2 14,9% 55,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Από το ποσό των €7.983,1 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020 και των €8.785,4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο υψηλό των €11.593,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2022 με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €2.807,8 εκατ. (32,0%) συγκριτικά με πέρυσι και €3.610,1 εκατ. (45,2%) συγκριτικά με πρόπερσι. Ομοίως, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €20.069,6 εκατ. από €13.529,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021 και €13.272,8 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, όντας αυξημένες κατά €6.540,4 εκατ. (48,3%) και €6.796,8 εκατ. (51,2%) αντίστοιχα. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €8.476,4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2022 έναντι €4.743,8 εκατ. πέρυσι, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €3.732,6 εκατ., δηλαδή 78,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €1.599,0 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €8.257,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.490,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €14.100,2 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 22* Ιαν-Μαρ 21* Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 11.593,2 8.785,4 7.983,1 2.807,8 3.610,1 32,0% 45,2%
Εισαγωγές 20.069,6 13.529,2 13.272,8 6.540,4 6.796,8 48,3% 51,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -8.476,4 -4.743,8 -5.289,7 -3.732,6 -3.186,7 78,7% 60,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε κλαδικό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2022 συνοδεύτηκε από αύξηση των εξαγωγών όλων των επιμέρους κατηγοριών συγκριτικά με τα διαστήματα των δύο παρελθόντων ετών με σημαντικότερη αυτή των βιομηχανικών προϊόντων (€540,0 εκατ., δηλαδή 38,9%). Αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021 κατέγραψαν επίσης οι εξαγωγές τροφίμων (€224,7 εκατ., δηλαδή 16,1%), χημικών (€92,2 εκατ., δηλαδή 6,5%), μηχανημάτων και οχημάτων (€355,2 εκατ., δηλαδή 43,7%), διάφορων βιομηχανικών (€139,9 εκατ., δηλαδή 21,7%), πρώτων υλών (€64,0 εκατ., δηλαδή 14,0%), ποτών και καπνών (€17,9 εκατ., δηλαδή 8,4%), λιπών και ελαίων (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€60,5 εκατ., δηλαδή 55,1%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 22* Ιαν-Μαρ 21* Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 3.446,4 2.131,7 2.027,3 1.314,7 1.419,1 61,7% 70,0%
Βιομηχανικά 1.928,1 1.388,1 1.279,1 540,0 649,0 38,9% 50,7%
Τρόφιμα 1.624,1 1.399,4 1.298,1 224,7 326,0 16,1% 25,1%
Χημικά 1.505,2 1.413,0 1.166,9 92,2 338,3 6,5% 29,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.168,3 813,1 718,0 355,2 450,3 43,7% 62,7%
Διαφ. Βιομηχανικά 784,3 644,4 649,2 139,9 135,1 21,7% 20,8%
Πρώτες Ύλες 520,7 456,7 343,1 64,0 177,6 14,0% 51,8%
Ποτά-Καπνά 231,8 213,9 185,8 17,9 46,0 8,4% 24,7%
Λίπη-Έλαια 214,0 186,2 190,5 27,8 23,5 14,9% 12,3%
Μη ταξινομημένα 170,4 109,9 124,5 60,5 45,9 55,1% 36,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 8.146,9 6.624,5 5.955,1 1.522,4 2.191,8 23,0% 36,8%
Σύνολο** 11.593,3

Το ka-business.gr προτείνει

Party Νεολαίας – Ραλλιώ Λεπίδου – Γιώργος Αξάς – Cosmoradio 95,1 – Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Εσείς ΝΕΟΙ.... Ήρθε η ώρα να πάρετε τη σκυτάλη στα χέρια σας και να γίνετε οι πρωταγωνιστές στην Περιφέρεια που ζήτε. Να έχετε τον πρώτο...
Κωνσταντίνος Ζέρβας: Κατάμεστο το «Ιωάννης Βελλίδης» για την κεντρική προεκλογική του ομιλία
Καθαρή εντολή για μια νίκη της πόλης και των πολιτών της ζήτησε απόψε (28/09) ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος...
Παγκόσμια ημέρα καρδιάς: Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων
Ένας στους τρεις θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν πρόωρα σε άτομα ηλικίας κάτω των 70 ετών. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως παρά από...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Party Νεολαίας – Ραλλιώ Λεπίδου – Γιώργος Αξάς – Cosmoradio 95,1 – Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Εσείς ΝΕΟΙ.... Ήρθε η ώρα να πάρετε τη σκυτάλη στα χέρια σας και να γίνετε οι πρωταγωνιστές στην Περιφέρεια που ζήτε. Να έχετε τον πρώτο...
SCOPE: Communications υπογράφει σύμβαση επικοινωνίας με τον Frontex
Η SCOPE Communications, το in-house agency της Netcompany-Intrasoft, υπέγραψε νέα τετραετή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής της ΕΕ (Frontex), για υπηρεσίες...
Κωνσταντίνος Ζέρβας: Κατάμεστο το «Ιωάννης Βελλίδης» για την κεντρική προεκλογική του ομιλία
Καθαρή εντολή για μια νίκη της πόλης και των πολιτών της ζήτησε απόψε (28/09) ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος...