Αρχική BUSINESS Ο Χατζηδάκης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα εργασιακά : Δείτε τα βασικά...

Ο Χατζηδάκης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα εργασιακά : Δείτε τα βασικά σημεία

Το νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει σφοδρή κόντρα με την αντιπολίτευση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε «επανάσταση» τη θέσπιση ψηφιακής κάρτας, με την οποία θα ελέγχεται ο εργοδότης και στο ζήτημα των υπερωριών.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι η σημαντικότερη αλλαγή του νομοσχεδίου, καθώς κάθε εργαζόμενος θα μπορεί και από το κινητό του τηλέφωνο να καταγράφει πότε πάει στη δουλειά του, πότε φεύγει, πόσες ώρες δούλεψε υπερωριακά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αυτά είναι τα  βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

1) Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στόχος είναι, μεταξύ άλλων:

Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού με τις επιχειρήσεις που τηρούν το νόμο.
Η μείωση της γραφειοκρατίας με κατάργηση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το έργο έχει προταθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ προβλέπεται η σταδιακή εφαρμογή και η αρχή θα γίνει από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

2) Συστήνεται στα πρότυπα της ΑΑΔΕ η Επιθεώρηση Εργασίας ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Έργο της θα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης παρενόχλησης των εργαζομένων καθώς και η συμφιλίωση και η επίλυση των εργατικών διαφορών. Τα πρόστιμα σε τυχόν παραβάσεις θα επιβάλλονται ταχύτητα, δίχως ακρόαση του εργοδότη. Θα ασκεί που τις αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ το οποίο καταργείται. Η επιλογή του Διοικητή θα γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό – Στην Επιτροπή θα προεδρεύει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

3) Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Κυρώνεται η σύμβαση 187 της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

4) Αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. //  Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που προχωρά στην κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται αυστηρές κυρώσεις στον εκάστοτε εργοδότη που δεν λαμβάνει τα πρόσφορα μέτρα προκειμένου να προστατέψει τους εργαζόμενους του. Παράλληλα, απαγορεύεται η απόλυση και η δυσμενής μεταχείριση των θιγόμενων/ αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Τέλος, συστήνεται τμήμα στην επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να παρακολουθούνται φαινόμενα βίας και παρενόχλησης.

5) Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Σ’ αυτό το πλαίσιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Αδεια πατρότητας: 14 ημέρες με αποδοχές έναντι 10 που προβλέπει η Οδηγία και 2 που ισχύει σήμερα

Προστασία του νέου πατέρα κατά της απόλυσης για 6 μήνες από τη γέννηση του τέκνου
Παραμένει η προστασία της εγκύου και εργαζόμενης μητέρας για 18 μήνες μετά τον τοκετό
Γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους 2 μήνες
Δικαιώματα ευέλικτων ρυθμίσεων (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο)
Αδεια φροντιστή για συγγενείς ή συνοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας
Απουσία 2 ημέρες κατ’ έτος με αποδοχές για λόγους ανωτέρας βίας
Επέκταση της άδειας λοχείας 9 εβδομάδων μετά τη γέννα και στην υιοθεσία τέκνου
Θέσπιση άδειας 7 ημερών για υποβολή σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Άκυρη η απόλυση εργαζομένου επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια – Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης υπέρ του εργαζομένου στο Δικαστήριο

6) Τηλεργασία //  Νομοθετείται η αναγνώριση του δικαιώματος της αποσύνδεσης
Δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να απέχει από την παροχή εργασίας με ηλεκτρονικό, ψηφιακό τρόπο εκτός του ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των αδειών του.
Η τηλεργασία εφαρμόζεται με συμφωνία εργαζόμενων και εργοδοτών
Απαγορεύεται η χρήση κάμερας για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζόμενου
Δικαίωμα της Επιθεώρησης Εργασίας στα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του τηλεργαζόμενου για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας.

7) Διευθέτηση χρόνου εργασίας //  Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να είναι κέρδος και για τις δύο πλευρές  Ευέλικτες μορφές απασχόλησης για γονείς και φροντιστές με ατομικές συμβάσεις εργασίας  Ρητή νομοθετική κατοχύρωση 8ώρου, 5θημέρου, 40ωρου
Πρόβλεψη για 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών στο πλαίσιο της διευθέτησης
Άκυρη η απόλυση εργαζομένου που αρνήθηκε να συμφωνήσει διευθέτηση του χρόνου εργασίας.  Αυστηροί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας με την ψηφιακή κάρτα εργασίας για την αποφυγή εργοδοτικής αυθαιρεσίας και αθέμιτου ανταγωνισμού

8) Διαλλείματα στο χώρο εργασίας //  Το διάλλειμά θα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας, αντι για 6.
Ξεκαθαρίζεται η διάρκεια του διαλλείματος: 15-30 λεπτά για να αποφεύγονται εργοδοτικές καταχρήσεις.  Απαγορεύεται η χορήγηση διαλλείματος συνεχόμενου με την έναρξη ή λήξη της εργασίας

9) Υπερωρίες //  Αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών στις 150 ώρες το χρόνο και εξίσωση σε βιομηχανία και λοιπούς κλάδους όπως συμβαίνει στην Ευρώπη (Σήμερα είναι: 96ώρες/έτος στη βιομηχανία και 120 ώρες/έτος στις μη βιομηχανικές επιχειρήσεις)
Παράλληλα αυξάνεται η αμοιβή για τις υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης – Η αμοιβή ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% (από 80%)

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει την κατοχύρωση στην πράξη του ωραρίου και των αμοιβών – Αποκαλύπτει τις πραγματικές υπερωρίες που ως τώρα μένουν απλήρωτες
Καλύπτονται οι επιχειρηματικές ανάγκες – Αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων
Επιβαρύνονται οι εργοδότες που δεν τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες

10) Προστασία από τις απολύσεις //  Παραμένουν οι υφιστάμενες περιπτώσεις ακυρότητας (πχ απόλυση που οφείλεται σε δυσμενή διάκριση λόγω φύλλου, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας κλπ).

Διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης, που σημαίνει επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του και καταβολή των μισθών για την περίοδο μέχρι την επαναπρόσληψη

Απαγορεύεται η απόλυση όταν ο εργαζόμενος άσκησε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά του (μέχρι σήμερα η επαναπρόσληψη ήταν στην κρίση του δικαστηρίου)

Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης.

Προστίθενται στις άκυρες απολύσεις:

 • Για άσκηση των δικαιωμάτων σε περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης
 • Του πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου
 • Εργαζόμενων που έλαβαν ή ζήτησαν οποιαδήποτε άδεια
 • Εργαζομένων που αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας
 • Τηλεργαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα της αποσύνδεσης

 

11) Τι ισχύει για τις Κυριακές //  Παραμένει το γενικό καθεστώς αργίας: Προστίθενται στις εξαιρέσεις που επιτρέπεται ήδη να λειτουργούν (π.χ. εστίαση, καταστήματα σε τουριστικές περιοχές) οι εξής κλάδοι:

 • Υπηρεσίες ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier)
 • Δραστηριότητες παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών,
  παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή φαρμάκων και παραϊατρικού
  υλικού
 • Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας

Προστίθενται στις εξαιρέσεις:

 • Κέντρα κοινών υπηρεσιών (shared services centers) ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών,
 • Επιχειρήσεις ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου,
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών
 • Επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
 • Κέντρα δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων

Επιτρέπονται μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας:

 • Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων
 • Εξωσχολικές δράσεων ιδιωτικών σχολείων, (ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κ.ά.)
 • Συντήρηση κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Προσαρμογή και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων

12) Μέτρα για τη διαφάνεια στον συνδικαλισμό //

 • Εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: καταστατικό, έδρα, αριθμός μελών.  Η εγγραφή στο μητρώο είναι προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας, υπογραφή ΣΣΕ
 • Προϋπόθεση για κήρυξη απεργίας και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι να υπάρχει διαθέσιμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
 • Στόχοι: διαφάνεια – ενίσχυση της αξιοπιστίας και αντιπροσωπευτικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος – διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων με δικλείδες μυστικότητας
 • Νέο καθεστώς προστασίας των συνδικαλιστών
 • Με το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπονται περιοριστικά έξι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται απόλυση συνδικαλιστή (κλοπή, εξαπάτηση, σωματικές βλάβες κ.ά.) – Δεν προβλέπονται για παράδειγμα ως λόγοι απόλυσης συνδικαλιστή οι βιαιοπραγίες σε βάρος συναδέλφου, η σεξουαλική παρενόχληση
 • Με το νέο πλαίσιο οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τις εγκύους – Η απόλυση θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, η βασιμότητα του οποίου θα κρίνεται από τα Δικαστήρια
 • Καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία έκρινε ως τώρα τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών 45
 • Απαγορεύεται η ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα
  Ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας
 • Διασφαλίζεται τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους: υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αποκομιδής απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια, Πολιτικής Αεροπορίας, μισθοδοσίας στο Δημόσιο (συντάξεις) – Οι κλάδοι που εντάσσονται στη ρύθμιση προσδιορίζονται από το νόμο 1264/1982
 • Αντίστοιχες ρυθμίσεις στις περισσότερες χώρες – μέλη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)
 • Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων που επιθυμούν να εργασθούν κατά τη διάρκεια της απεργίας – παράβαση αυτής της υποχρέωσης οδηγεί στη διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση

Το ka-business.gr προτείνει

Web tv ka-business.gr : Διοργανώνει την 4η Μαραθώνια Εκπομπή για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καινοτομία και Ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο και βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη δεν μπορεί να υπάρξει.  Αυτό το μήνυμα στέλνει τα τελευταία
Χατζηδάκης: Aπαντα σε 10 ερωτήσεις για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών
Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα φοροδιαφυγής με θάρρος και την κοινή λογική, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, για το φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών,...
Ανοίγει ο ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ… Ένα Φωτεινό Ταξίδι
Στις 9 Δεκεμβρίου ο ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ ανοίγει τις πύλες του για να μας υποδεχτεί γεμάτος φώτα, χαμόγελα, διασκέδαση, χαρά και άπειρη θετική ενέργεια! Με 15 Παιχνίδια...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Web tv ka-business.gr : Διοργανώνει την 4η Μαραθώνια Εκπομπή για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καινοτομία και Ανάπτυξη δίχως κοινωνικό πρόσωπο και βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη δεν μπορεί να υπάρξει.  Αυτό το μήνυμα στέλνει τα τελευταία
Χατζηδάκης: Aπαντα σε 10 ερωτήσεις για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών
Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα φοροδιαφυγής με θάρρος και την κοινή λογική, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, για το φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών,...
Ονειρούπολη Δράμας: 20 χρόνια μαγείας ομορφαίνουν τις γιορτές μας
Η Ονειρούπολη Δράμας, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, ανοίγει τις πύλες του για 20η χρονιά, από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 έως...