Αρχική BUSINESS Νέο τριετές ελληνογερμανικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Νέο τριετές ελληνογερμανικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με βασικό στόχο την ουσιαστική σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και απώτερο σκοπό τη συμβολή στη γενικότερη προσπάθεια της πολιτείας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, υπεγράφη, την Παρασκευή 25.6.2021,νέο τριετές Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν από την πλευρά του υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Γεώργιος Βούτσινος και από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ο Γενικός Διευθυντής, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης.

 

Της υπογραφής του τριετούς πρωτοκόλλου είχε προηγηθεί η υπογραφή, στην Αθήνα, της νέας ελληνογερμανικής κοινής δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, κ. Τόμας Ράχελ και τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Δρ. Γιώργο Βούτσινο.

 

Το τριετές Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο έρχεται να επισφραγίσει τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας, ήδη από το 2012, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςπροβλέπει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν:

  • Στη συνεργασία των δύο φορέων με σκοπό την ανάδειξη ειδικοτήτων κατάρτισης και το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις προτεραιότητές τους.
  • Στη υποστήριξη συμπράξεων για δημιουργία νέων ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης ή νέων οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων σε τομείς της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης και με καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας βασισμένες σε καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές.
  • Στην υποστήριξη της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Στην επικοινωνία των δύο μερών με τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ, των ΕΣΚ και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.
  • Στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για την υλοποίηση δράσεων με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Στη συστηματική διασύνδεση των επαγγελματικών φορέων που συνεργάζονται με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο με τα ΙΕΚ, ΕΣΚ της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών προς όφελος των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης διοικητικού προσωπικού και εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών δομών της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ σε θέματα Διττής εκπαίδευσης.
  • Στην υποστήριξη πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων, Πειραματικών, Θεματικών ΙΕΚ και Προτύπων ΕΠΑΛ με παροχή τεχνογνωσίας από την πλευρά του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Στη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων προβολής που αποβλέπουν στο κοινό όφελος των συμβαλλομένων μερών και των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Στην οργάνωση προτάσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την ένταξή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.

Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του νέου τριετούς Πρωτοκόλλου Συνεργασίας συστήνεται άμισθη «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, µε τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, µε τον αναπληρωτή του.

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, με αφορμή την ανανέωση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης δήλωσε ότι: «ένα από τα στοιχεία της μεταρρύθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η εξωστρέφεια και η προσπάθεια άντλησης καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες με εμπειρία στην ΕΕΚ. Θεωρούμε ότι η γερμανική εμπειρία είναι χρήσιμη και η συνεργασία μας με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο θα είναι επωφελής και θα συμβάλλει στην σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης τόνισε από την πλευρά του ότι «ο θεσμός της διττής εκπαίδευσης, στον οποίο η Γερμανία διαθέτει πολυετή εμπειρία, αρχίζει πλέον να καθιερώνεται και στην Ελλάδα, προσανατολίζοντας τους νέους σε βιώσιμα επαγγέλματα, σε τομείς, οι οποίοι προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες ανέλιξης στον επαγγελματικό στίβο». Σύμφωνα με τον Δρ. Αθανάσιο Κελέμη «το διττό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο βασίζει τη λειτουργία του σε γερμανικά πρότυπα, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, οδηγεί στην άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,  προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις και ρόλους σε κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι τις επόμενες δεκαετίες θα εμφανίσουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με ελκυστικές απολαβές, τόσο κατά την έναρξη του επαγγελματικού βίου κάθε νεοεισερχόμενου στην αγορά, όσο και κατά τη μετέπειτα εξέλιξή του».

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωεκλογές: Η πρώτη εκτίμηση για την τελική σειρά εκλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών της ΝΔ
Τις πρώτες εκτιμήσεις για την τελική σειρά εκλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν οι δημοσκόποι. Σύμφωνα με πληροφορίες του fimotro, η σειρά εκλογής...
Καινοτομία: Ιδρύεται Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας
H ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας αποτελεί μεγάλη τομή και "game changer" στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επισήμανε -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας...
Χαμάς: Εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση προς το Τελ Αβίβ
Σύμφωνα με αναφορές των ξένων ΜΜΕ, την είδηση  επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ευρωεκλογές: Η πρώτη εκτίμηση για την τελική σειρά εκλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών της ΝΔ
Τις πρώτες εκτιμήσεις για την τελική σειρά εκλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν οι δημοσκόποι. Σύμφωνα με πληροφορίες του fimotro, η σειρά εκλογής...
Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε στον Τζορτζ Λούκας – Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον Πλέμονς για την ταινία του Λάνθιμου 
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής τελετής λήξης του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ήταν όταν δύο θρύλοι του σινεμά και...
Απόστολος Αβδελάς: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους “ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ” – Γιατί να τον ψηφίσουμε
Ο δημοσιογράφος, Απόστολος Αβδελάς, πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος μεταπήδησε στους «Δημοκράτες»  μιλά στο για την απόφασή του να εμπιστευτεί το πρόσωπο...