Αρχική BUSINESS Νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

1. ENERGY FOR MAYORS (IEE / INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

έχει σαν κύριο αντικείμενο την καθοδήγηση των Υποστηρικτικών Δομών εφαρμογής της Συνθήκης των Δημάρχων (Εφαρμογή και Ανάπτυξη των Πλάνων Βιώσιμης Ενέργειας).

Επιπλέον,  θα δοκιμάσει το συνδυασμό της ανάπτυξης Πλάνων Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας  σύμφωνα με τη νέα ΕΝ 16001, πιλοτικά σε μερικούς δήμους, με σκοπό να δημιουργήσει ένα δεδομένο στο σύστημα παρακολούθησης για Πλάνα Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας.

 Eπικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια της Γένοβας (Ιταλία)

2. PILOT4SAFETY Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή Ευρωπαϊκών οδηγιών που συνδέονται με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση ειδικών επιστημόνων σχετικών με την οδική ασφάλεια σε δευτερεύοντες δρόμους των περιοχών των εταίρων. Επικεφαλής εταίρος  είναι το «Forum Des laboratories nationaux Europeens De Recherche ROutiere (FEHRL)» με έδρα τις Βρυξέλλες.

3. WIDE (Ανάπτυξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων : Οργανωτική Καινοτομία και Ανάπτυξη στην περιοχή MED) Eχει ως σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων οργανωτικής καινοτομίας των πολύ μικρών και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),  Επικεφαλής εταίρος είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία SVIM της Περιφέρειας Marche (Ιταλία).

4. ΤΙΤΛΟΣ: ICTIMED ( Μεταφορά Γνώσης και της Καινοτομίας στην Μεσόγειο)

Προωθεί μία καινούρια προσέγγιση για την περιοχή της Μεσογείου με σκοπό να βελτιωθεί η διάχυση των συστημάτων καινοτομίας, μέσω συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κέντρων, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.

5.ΤΙΤΛΟΣ: MEDROUTE (Μεσογειακή Διαδρομή για τον Τουρισμό και Πολιτισμό)

Ο σκοπός είναι η προώθηση πολιτιστικών και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στις δύο πλευρές της λεκάνης της Μεσογείου μέσω της χρησιμοποίησης  πολυεπίπεδων μεταφορικών συστημάτων με τη χρήση  ICT.

6. ΤΙΤΛΟΣ: MEDeGOV (Μεσογειακό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Το έργο σκοπεύει να εκφράσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακές περιοχές σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

7. ACCOLAGOONS (Δράσεις για τη Διατήρηση Παράκτιων Οικοτόπων και Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας των Περιοχών του Δικτύου “Natura 2000” Λιμνοθάλασσα Επανομής, Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου)

8.  ENERGY WASTE «Ενεργειακή Αξιοποίηση κλάσματος μη ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων για ηλεκτροπαραγωγή» Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αποβλέπει στη  διερεύνηση της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων που συγκεντρώνουν οι πολίτες στους κάδους με τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, συσκευασίες τροφίμων κα) και τα οποία, παρά την επεξεργασία τους από Εργοστάσια Ανακύκλωσης, Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων, ένα μέρος τους παραμένει αναξιοποίητο μέχρι σήμερα.

9. SARMA (Αειφόρος Διαχείριση Αδρανών Υλικών) Το έργο έχει κύριο στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ενιαία διαχείριση όλων των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την παραγωγή αδρανών στα λατομεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

10. GEOPROMOTION   Επιμόρφωση   και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση γεωτεχνικών σε θέματα πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη ηλεκτρονικού γραφείου διαμεσολάβησης για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

11. ΤΙΤΛΟΣ: WETLAB USE Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας εργαστηρίων σε Ελλάδα και Βουλγαρία με σκοπό τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε υδροβιολογικά θέματα, την εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας σε θέματα αναλύσεων ποιότητας φυσικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής.  

12.ΤΙΤΛΟΣ: LEARNING COMMUNITY

Το έργο έχει επικεφαλής εταίρο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή μια σειράς δράσεων που κινούνται σε δύο άξονες: α) την ανάπτυξη ενός δικτύου για την εργασιακή κινητικότητα και β) στην ανάπτυξη ενός δικτύου μαθησιακής κοινότητας για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ
Υπό την προεδρία της Inger Andersen, Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ, ενός νέου...
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo
Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της προς ανάπλαση έκτασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα...
Πράσινο φως από την Ε.Ε. για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ
Υπό την προεδρία της Inger Andersen, Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου των Ηγετών» (Leadership Council) του UNEPFΙ, ενός νέου...
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo
Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της προς ανάπλαση έκτασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα...
Πράσινο φως από την Ε.Ε. για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα
Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης...