Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς

 

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμά πως οι συνθήκες της αγοράς αναμένεται να βελτιωθούν ενώ η σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος συνιστά ευκαιρία και ανάσα για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μπορέσει να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση.

 

Ειδικότερα, μιλώντας στη γενική συνέλευση, ο πρόεδρος της Τράπεζας κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, επεσήμανε πως «η περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους εξασφαλίζει ότι η Ελλάδα έχει ήπιες ανάγκες αναχρηματοδότησης τα επόμενα δέκα χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο ώστε η Ελληνική Δημοκρατία να επιστρέψει με διατηρήσιμο τρόπο στις αγορές». Ο κ. Χαντζηνικολάου τόνισε πως «το 2018 η οικονομία αναμένεται να σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%, ενώ αυτή η πορεία ανάκαμψης αναμένεται να συνεχιστεί εντονότερη τα χρόνια που ακολουθούν». Αναφέρθηκε δε σε τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης όπως  ο τουρισμός, η βιομηχανία και οι λιανικές πωλήσεις  προσθέτοντας «Έχουμε δει εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων σε τομείς της οικονομίας, όπως σε δίκτυα, μεταφορικές υποδομές, τουρισμό και, πρόσφατα, στη δευτερογενή αγορά NPLs». Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, «πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, ωστόσο πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος και το θετικό παγκόσμιο κλίμα που επικρατεί, για να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι  ιδιωτικοποιήσεις, που είναι σε εξέλιξη, και η έγκαιρη εκτέλεση τους είναι ένα ουσιαστικό μήνυμα προς τις αγορές, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε θετικά παραδείγματα για το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, τα περιφερειακά αεροδρόμια, τον σιδηρόδρομο και την Εγνατία οδό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε περισσότερα για μεγάλα έργα, όπως αυτό του Ελληνικού.».

 

«Εξίσου σημαντική είναι», όπως είπε ο κ. Χαντζηνικολάου, «η  συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και η υλοποίηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που προσβλέπουν στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού, γρήγορης απονομής δικαιοσύνης, και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

 

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις ευνοικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επισημαίνοντας ότι «η άνοδος

 

του ΑΕΠ το 1ο 3μηνο 2018, αλλά και η επιτυχής ολοκλήρωση των stress tests από τις ελληνικές τράπεζες, συμβάλουν στην ισχυρή πεποίθηση ότι το 2018 είναι ένα σημαντικό έτος για την οικονομία και τις τράπεζες ειδικότερα».

 

Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε εκτενώς στην θετική πορεία των μεγεθών και τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το 2017 και παρουσίασε τα βασικά ζητήματα προς διαχείριση για το 2018 που είναι:

 

α)    η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, με συνεπή υλοποίηση ενεργητικής διαχείρισης στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

β)    η ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω της σταδιακής επιστροφής καταθέσεων και της πλήρους εξάλειψης από τον μηχανισμό ELA και

γ)    η επάνοδος σε κερδοφόρα αποτελέσματα, με συνεχή βελτίωση των πηγών εσόδων, αλλά και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μεγάλου στην διαδικασία πωλήσεων χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων επισημαίνοντας ότι «η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει με επιτυχία αυτή την περίοδο 2 πωλήσεις προβληματικών δανείων. Οι πωλήσεις αυτές, τόσο των χωρίς εξασφαλίσεις καταναλωτικών και κυρίως αυτή των επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα, ανοίγουν νέους δρόμους για τη δημιουργία μιας λειτουργικής δευτερογενούς αγοράς NPLs, η οποία θα βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα το προβληματικό τους χαρτοφυλάκιο. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές μειώνουν τα προβληματικά μας δάνεια κατά περίπου €2δις με θετικό αποτέλεσμα στα κεφάλαια και την κερδοφορία μας».

 

Ο κ. Μεγάλου επεσήμανε ότι ο  δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κοινών μετοχών κατηγορίας Ι διαμορφώθηκε στο 15,1% στο τέλος του 2017 και στο επίπεδο του 14% το πρώτο τρίμηνο του 2018 μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS9, υψηλότερα της κεφαλαιακής απαίτησης για την Τράπεζα που κοινοποίησε η ΕΚΤ με βάση τη διαδικασία SREP που είναι στο 13,625%. Η υλοποίηση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας έχει ήδη ενισχύσει τον δείκτη στο επίπεδο του 14,4%.

 

Στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας αναφέρθηκε στο στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο «AGENDA 2020», το οποίο όπως είπε «θέτει μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πρόκληση να υποστηρίξουμε την ελληνική οικονομία». Αναφέρθηκε επίσης στους κύριους στόχους της «AGENDA 2020» που  είναι:

 

1.      Η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα,

2.      Η δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα,

3.      Η διατήρηση  ισχυρής κεφαλαιακής βάσης

4.      Η αποκατάσταση αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.

 

 

Όπως είπε «Σύμφωνα με το μοντέλο μας η τράπεζά μας  στο τέλος του 2020 θα έχει περίπου €65-70δις ενεργητικό, θα είναι κεφαλαιακά ισχυρή, κερδοφόρος και θα παραμένει η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να αυξάνουμε κάθε χρόνο τις χρηματοδοτήσεις μας και να φθάσουμε στο τέλος του 2020, τα €5δις ετησίως από τα €2,7δις που ήταν το 2017 και €2δις του 2016.  Για το 2018 στοχεύουμε σε νέες χρηματοδοτήσεις άνω των €3δις, οι οποίες θα στηρίξουν την οικονομία και θα ενισχύσουν τα έσοδα της Τράπεζας αποφασιστικά».