Αρχική BUSINESS INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.: Υψηλά Κέρδη, αύξηση Επενδύσεων, Ενεργητικού και Αποθεμάτων

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.: Υψηλά Κέρδη, αύξηση Επενδύσεων, Ενεργητικού και Αποθεμάτων

Με αξιοσημείωτη αντοχή στην Πανδημική Κρίση και θετικά πρόσημα στα κύρια οικονομικά μεγέθη έκλεισε η Χρήση του 2020 για την INTERLIFE AAΕΓΑ: Υψηλά Κέρδη, σταθερότητα στα Έσοδα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, αύξηση Επενδύσεων, Ενεργητικού, Αποθεμάτων και Ιδίων Κεφαλαίων και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2020, στη διάρκεια του οποίου η Εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα, ευελιξία και στρατηγική διαρκούς αναβάθμισης Προϊόντων και Υπηρεσιών, ενώ ενίσχυσε την πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ευθύνης.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στο ΧΑ, έχουν ως εξής:

Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 66,97 εκατ. € το 2020 έναντι 65,27 εκατ. € της προηγούμενης Χρήσης (+ 2,63% ) ενώ τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα τα 68,52 εκατ. € έναντι 68,65 εκατ. € (- 0,18%)

Τα Κέρδη προ Φόρων ανέρχονται σε 19,65 εκατ. €, ενώ σωρευτικά τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων της τελευταίας 5ετίας 2016-2020 ανέρχονται σε 87,39 εκατ. €

Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 109,54 εκατ. € έναντι 94,12 εκατ. € το 2019 (+16,38%)

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 249,27 εκατ. € έναντι 228,64 εκατ. € το 2019 (+9,03%)

Τα Αποθέματα αυξήθηκαν κατά 3,02 % (125,58 εκατ. € έναντι 121,91 εκατ. € το 2019) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,87.

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 229,30 εκατ. € έναντι 207,47 εκατ. € το 2019 (+10,52%). Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2020 στα 229,3 εκατ. €, ενώ οι βασικές του τοποθετήσεις αφορούσαν: Ακίνητα 12,63%, εισηγμένες μετοχές 4,97%, κρατικά & εταιρικά ομόλογα 31,39%, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 28,60%, προθεσμιακές καταθέσεις & διαθέσιμα χαρτοφυλακίων 22,41%.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από τους Λοιπούς Ασφαλιστικούς Κλάδους ανήλθαν σε 28,78 εκατ. € έναντι 27,48 εκατ. € (+ 4,73%).

Υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρείας: Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 712%, ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα του 178%.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, τη  διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ/μετοχή.

Με ικανοποιητικές αποδόσεις κινήθηκε και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. 62/23.12.2003) που διαχειρίζεται η Alpha Trust, με τη σωρευτική του απόδοση για την πενταετία 31/03/2016 – 31/03/2021 να φθάνει το 67,80% καταλαμβάνοντας την 9η θέση από τα 31 ενεργά Α/Κ της κατηγορίας του την αντίστοιχη περίοδο.

Σε ότι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, η Εταιρεία δημιούργησε τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel CARE & Travel Cancellation και το Πρόγραμμα Ιατρικής Βοήθειας MEDICAL Help με γνώμονα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2021 δημιούργησε ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Διάγνωσης, το DIAGNOSIS Care.

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα «προσφέρω …αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, την «ΕΛΕΠΑΑΠ», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα «Live Without Bullying»), την περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε όλη την Ελλάδα, ενώ για άλλη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή 3,3 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Την περίοδο της πανδημίας του Covid 19 και με γνώμονα, κατ‘ αρχήν τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της, των συνεργατών της, αλλά και κάθε τρίτου προσώπου που συνδέεται με τις εταιρικές της δραστηριότητες, η Εταιρεία ενεργοποίησε το Πρωτόκολλο Επιχειρησιακής Συνέχειας και έλαβε όλα εκείνα τα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της και την εξυπηρέτηση των πελατών της και των συνεργαζόμενων Διαμεσολαβητών σε όλες τις εγκαταστάσεις της στην ελληνική επικράτεια.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις θετικές επιδόσεις της Εταιρείας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις και τόνισε την αισιοδοξία του για την πορεία της Ασφαλιστικής Αγοράς και της ελληνικής Οικονομίας γενικότερα, ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του έτους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο που ανακοίνωσε η εταιρεία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μεγέθη της INTERLIFE, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση εδώ

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

United Group: Στις αρχές του 2022 η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Wind
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένει η διοίκηση της United Group ότι θα ολοκληρωθεί η εξαγορά της Wind, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στην...
Μετάλλαξη Όμικρον: Οι οίκοι αξιολόγησης φοβούνται ότι μπορεί να πλήξει τις προοπτικές ανάπτυξης παγκοσμίως
Η παραλλαγή Όμικρον του νέου κορωνοϊού θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτικές ανάπτυξης παγκοσμίως αλλά και να ωθήσει σε αύξηση των τιμών, εκτιμούν οι...
Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού
Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης «επέστρεψε» στην πόλη που της χάρισε το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο για να παρουσιάσει...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

United Group: Στις αρχές του 2022 η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Wind
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένει η διοίκηση της United Group ότι θα ολοκληρωθεί η εξαγορά της Wind, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στην...
ΕΛΓΕΚΑ: Ενισχυμένα κέρδη και μικρή μείωση του τζίρου στο εννεάμηνο
Ενίσχυση των κερδών αλλά και μικρή μείωση του τζίρου στο εννεάμηνο του 2021, κατέγραψε η ΕΛΓΕΚΑ, σε σχέση με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα.  Αναλυτικά: • Ο...
Μετάλλαξη Όμικρον: Οι οίκοι αξιολόγησης φοβούνται ότι μπορεί να πλήξει τις προοπτικές ανάπτυξης παγκοσμίως
Η παραλλαγή Όμικρον του νέου κορωνοϊού θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτικές ανάπτυξης παγκοσμίως αλλά και να ωθήσει σε αύξηση των τιμών, εκτιμούν οι...