Αρχική BUSINESS Αύξηση 11,1% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο 2024 με εντυπωσιακή βελτίωση...

Αύξηση 11,1% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο 2024 με εντυπωσιακή βελτίωση των εξαγωγών στους περισσότερους κλάδους

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.06.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Απρίλιο έκλεισε ο Απρίλιος του 2024 με αυτές να αγγίζουν τα €4.467,1 εκατ. έναντι €4.019,4 εκατ. τον Απρίλιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε €447,7 εκατ., δηλαδή 11,1%. Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά €1.238,3 εκατ. (δηλαδή 19,8%) και ανήλθαν σε €7.480,0 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €790,6 εκατ. (δηλαδή 35,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.012,9 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Απρ 24* Απρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 4.467,1 4.019,4 447,7 11,1%
Εισαγωγές 7.480,0 6.241,7 1.238,3 19,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.012,9 -2.222,3 -790,6 35,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών φαίνεται να διαγράφει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ύψους €463,1 εκατ. (δηλαδή 17,0%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα €3.191,1 εκατ., ενώ ταυτόχρονα αυτή των εισαγωγών αυξάνεται κατά €970,2 εκατ. (δηλαδή 20,5%) και τελική αξία τα €5.700,1 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα και εδώ αυξάνεται κατά €507,1 εκατ. (δηλαδή 25,3%) και να ανέρχεται σε €2.509,0 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΑπρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Απρ 24* Απρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 3.191,1 2.728,0 463,1 17,0%
Εισαγωγές 5.700,1 4.729,9 970,2 20,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.509,0 -2.001,9 -507,1 25,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Η συνεχής καθοδική πορεία των εξαγωγών τους τελευταίους μήνες αποτυπώνεται με τα στοιχεία, συνολικά του α’ τετράμηνο του 2024 όπου οι εξαγωγές είναι μειωμένες κατά 6,0%, δηλαδή €1.066,3 εκατ., με την αξία τους να φτάνει τα €16.805,7 εκατ. συγκριτικά με το α’ τετράμηνο του 2023. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 1,4%, δηλαδή €373,6 εκατ. και διαμορφώνονται σε €27.802,8 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €10.997,1 εκατ. (αυξημένο κατά €1.439,9 εκατ. | 15,1%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €11.821,4 εκατ. (μειωμένες κατά 3,3%), οι εισαγωγές σε €20.833,9 εκατ. (αυξημένες κατά 4,7%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €9.012,5 εκατ. (αυξημένο κατά 17,3%).

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Απρ 24* Ιαν-Απρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 16.805,7 17.872,0 -1.066,3 -6,0%
Εισαγωγές 27.802,8 27.429,2 373,6 1,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -10.997,1 -9.557,2 -1.439,9 15,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε κλαδικό επίπεδο αξιοσημείωτα θετική φαίνεται η πορεία των εξαγωγών με τους περισσότερους κλάδους να εμφανίζουν αύξηση των εξαγωγών τους συγκριτικά με τον Απρίλιο 2023. Μοναδική πτώση παρουσιάζεται στον κλάδο των λιπών και ελαίων αλλά και σε αυτόν των πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, σε όλη τη πορεία του α’ τετραμήνου του 2024 σταθερή βελτίωση παρουσιάζει για ακόμη μια φορά ο κλάδος των τροφίμων(€2.732,1εκατ., δηλαδή 10,2%), των ποτών και καπνών (€453,4 εκατ., δηλαδή 14,0%) αλλά και αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων (€179,6 εκατ., δηλαδή 334,9%). Αντίθετα, καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών των πετρελαιοειδών (€5.244,2 εκατ., δηλαδή 10,9%), των βιομηχανικών (€2.356,1 εκατ., δηλαδή 9,4%), των χημικών (€2.113,3 εκατ., δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€1.577,3 εκατ., δηλαδή 6,4%), των διάφορων βιομηχανικών (€1.178,4 εκατ., δηλαδή 0,1%), των πρώτων υλών (€593,7 εκατ., δηλαδή 8,0%), των λιπών και ελαίων (€377,5 εκατ., δηλαδή 48,7%)

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Απρ 24* Ιαν-Απρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 5.244,2 5.885,5 -641,3 -10,9%
Τρόφιμα 2.732,1 2.480,0 252,1 10,2%
Βιομηχανικά 2.356,1 2.601,3 -245,2 -9,4%
Χημικά 2.113,3 2.205,4 -92,1 -4,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.577,3 1.684,5 -107,2 -6,4%
Διάφ. Βιομηχανικά 1.178,4 1.179,6 -1,2 -0,1%
Πρώτες Ύλες 593,7 645,1 -51,4 -8,0%
Ποτά -Καπνά 453,4 397,7 55,7 14,0%
Λίπη – Έλαια 377,5 735,8 -358,3 -48,7%
Μη ταξινομημένα 179,6 41,3 138,3 334,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 11.561,4 11.970,8 -409,4 -3,4%
Σύνολο** 16.805,6 17.856,3 -1.050,7 -5,9%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Απρ 24* Απρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 1.342,3 1.351,4 -9,1 -0,7%
Τρόφιμα 757,6 606,3 151,3 25,0%
Βιομηχανικά 690,5 592,8 97,7 16,5%
Χημικά 556,1 447,3 108,8 24,3%
Μηχ/τα-Οχήματα 410,9 375,7 35,2 9,4%
Διάφ. Βιομηχανικά 285,9 275,5 10,4 3,8%
Πρώτες Ύλες 159,2 131,8 27,4 20,8%
Ποτά-Καπνά 135,6 97,3 38,3 39,3%
Λίπη-Έλαια 81,1 125,9 -44,8 -35,6%
Μη ταξινομημένα 48,1 11,4 36,7 323,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.125,0 2.663,9 461,1 17,3%
Σύνολο** 4.467,3 4.015,3 452,0 11,3%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Το ka-business.gr προτείνει

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έρχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Πολυγύρου
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η μείωση των ρύπων αποτελούν μέρος της πολιτικής της Διοίκησης του Δήμου Πολυγύρου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος, Γιώργος...
Σοκ στη Γαλλία με τον ομαδικό βιασμό 12χρονης από εφήβους
Αγόρια ηλικίας 13 ετών σε προάστιο του Παρισιού κατηγορήθηκαν για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και επίθεση με θρησκευτικά κίνητρα σε βάρος της, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα από τον Σεπτέμβριο
Το Ψηφιακό Σχολείο  προβλέπει τα μαθήματα να γίνονται διαδικτυακά για τους μαθητές που ζουν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να...
65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών
Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το 65o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2024. Το ελληνικό...
ΕΕΘ: Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ
Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων - μελών του, αναλαμβάνει και φέτος πρωτοβουλία και επιδοτεί τη...