Ποιος είναι ο ρόλος της Ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο …

 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η χώρα μας, η Ελλάδα, λόγω αφενός μεν του μακραίωνου και αξιοθαύμαστου  πολιτισμού της, αφετέρου δε, της κομβικής της θέσης, βρίσκεται συχνά εν μέσω αντιθέσεων με άλλες χώρες. Οι αντιθέσεις αυτές, άλλοτε διατηρούνται σε ένα ήπιο επίπεδο, άλλοτε πάλι λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις και φαίνονται να έχουν αυξημένη ένταση. Ακολούθως, η χώρα καλείται να διαμορφώσει την κατάλληλη πολιτιστική διπλωματία, ώστε να ανταποκριθεί στις παραπάνω περιστάσεις. Σε μία προσπάθεια απόδοσης της έννοιας της πολιτιστικής διπλωματίας, θα λέγαμε ότι αυτή αποτελεί μέρος των διπλωματικών σχέσεων της χώρας , η οποία όμως λαμβάνει χώρα μέσω του πολιτισμού.

 

Στα πλαίσια των ανωτέρω ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του ρόλου της Ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, με αφορμή και με τα όσα συμβαίνουν κατά το τελευταίο διάστημα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός. Σε πρώτο επίπεδο, καθότι η Αλβανία αποτελεί γείτονα χώρα , επιτυγχάνεται η ομαλή συνεργασία και συνύπαρξη σε πολιτιστικό επίπεδο με την ορθή άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας, όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πολιτιστικής αυτής διπλωματίας, η Ελλάδα επιτυγχάνει μέσω του πολιτισμού, την επίλυση των οποιονδήποτε τυχόν προκύπτουν μεταξύ των χωρών αυτών, διαφορών και αντιθέσεων. Αυτό άλλωστε αποτελεί και έναν από τους θεμελιωδέστερους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.

 

Επιπλέον η Ελληνική πολιτιστική διπλωματία, όπως αυτή ασκείται στα Βαλκάνια, παίζει καθοριστικό ρόλο και στην ανάκτηση των ειρηνικών σχέσεων της χώρας σε ό, τι αφορά την επικοινωνία με τα Σκόπια και την Αλβανία , δεδομένων των εντάσεων που σημάδεψαν τις χώρες αυτές. Πράγματι,  η σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, προσφέρει ευρεία δυνατότητα για ανάδειξη επιμέρους πολιτιστικών θεμάτων, σύμφωνα των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ των χωρών αυτών και έτσι, η χώρα μας να επικοινωνήσει με τις προπεριγραφείσες δύο χώρες, με σημείο αναφοράς τα επιτεύγματα του πολιτισμού της, παρακάμπτοντας τις όποιες πολιτικές διαφορές που επιφέρουν τριβές.

 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πολιτιστικών θεμάτων, αποτελούν οι διάφορες ιστορικές καταβολές της Ελλάδας, τα μνημεία, τα ήθη , τα έθιμα και οι εν γένει αναπτυχθείσες κουλτούρες ανά περιοχή της χώρας, καθώς επίσης και οι σπουδαίες πολιτιστικές παρακαταθήκες των δημιουργών της ανά τους αιώνες.

 

Ειδικά σε ό, τι αφορά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, είναι γεγονός πως, ο ρόλος της Ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας στα Βαλκάνια, είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς , τόσο η Ελλάδα όσο και η γείτονα χώρα , έχουν κοινά ιστορικά βιώματα λόγω της υποδούλωσης και των δύο στους Τούρκους και τον Οθωμανικό ζυγό, γεγονός το οποίο όπως είναι  επιστημονικά αποδεκτό, αποτέλεσε τον καταλυτικότερο παράγοντα για την διατάραξη των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς η εξάπλωση του μωαμεθανισμού, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αισθημάτων μίσους για τον χριστιανικό πληθυσμό. Η δε βόρεια Ήπειρος, αποτέλεσε για χιλιάδες χρόνια από την αρχαιότητα ελληνική γη. Επομένως, το πολιτιστικό στοιχείο δύναται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις των δύο χωρών.

 

Αναφορικά τέλος , με τα γεγονότα που συνοδεύουν τη σχέση της χώρας με τα Σκόπια, ομοίως, το στοιχείο του πολιτισμού και ακολούθως, της πολιτιστικής διπλωματίας που επιχειρεί η Ελλάδα στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την διασφάλιση αυτών και στο μέλλον. Βέβαια, καθότι το πολιτιστικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί και τις αντιθέσεις μεταξύ των χωρών αυτών, η  Ελληνική πολιτιστική διπλωματία θα πρέπει να τείνει στην ομαλοποίηση των σχέσεων και την άρση των περιστάσεων εχθρότητας.